Secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova e la dispoziţia dumneavoastră

Cu scopul de a facilita şi a cunoaşte mai detaliat serviciile pe care le oferă Secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova (SCARRM), în ediţiile de marţi ale JURNALULUI de Chişinău, vor fi publicate răspunsurile la întrebările ce ţin de competenţa secţiei în cauză adresate de cititorii noştri.

Răspunsurile vor fi oferite de Tiberiu Trifan, ministru consilier, şeful Secţiei Consulare a Ambasadei României în Republica Moldova. Întrebările le puteţi adresa în scris pe adresa de e-mail a ziarului: cotidian@jurnal.md sau la numărul de telefon 090023456. Menţionăm că SCARRM are competenţa de a rezolva solicitările de servicii consulare pentru persoanele ale căror domiciliu stabil se află în municipiul Chişinău şi următoarele raioane: Anenii Noi, Călăraşi, Căuşeni, Criuleni, Dubăsari, Hânceşti, Ialoveni, Orhei, Ştefan-Vodă, Străşeni, raioanele din stânga Nistrului.

Eu şi fiica mea avem cetăţenie română, dar soţul nu are. Care procedură este mai simplă şi mai scurtă de redobândire a cetăţeniei române de către soţul meu sau de reîntregire a familiei?

Victoria Bălan, Paşcani, Criuleni

Stimată doamnă Bălan,

Potrivit art. 8  al Legii nr. 21 1991 a cetăţeniei române, modificată şi republicată, cetăţenia română se poate acorda, la cerere, persoanei cetăţeanului străin, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: domiciliază, la data cererii, în condiţiile legii pe teritoriul statului român de cel puţin opt ani sau, în cazul în care este căsătorit şi convieţuieşte cu un cetăţean român, de cel puţin 5 ani de la data căsătoriei, dovedeşte, prin comportament, acţiuni şi atitudine, loialitate faţă de statul român, nu întreprinde sau sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept sau a securităţii naţionale şi declară că nici în trecut nu a întreprins asemenea acţiuni, este major şi are asigurate în România mijloace legale pentru o existenţă decentă, dovedeşte o bună comportare şi nu a fost condamnat în ţară sau în străinătate pentru o infracţiune care îl face nedemn de a fi cetăţean român.

Menţionăm că, în cazul în care cetăţeanul străin care a solicitat să i se acorde cetăţenia română se află în afara teritoriului statului român o perioadă mai mare de 6 luni în cursul unui an, anul respectiv nu se ia în calcul la stabilirea perioadei prevăzute anterior.

În speţa prezentată, considerăm că soţul dvs., în cazul în care îndeplineşte prevederile legale, conform art. 11 al Legii nr. 21 1991, are doar posibilitatea să solicite redobândirea cetăţeniei române.

Tatăl are certificat de cetăţenie română, iar mama a depus cererea de redobândire a cetăţeniei române fără a avea un răspuns. Copilul care se naşte cum obţine certificatul de naştere românesc?

Mariana Vremea, Chişinău

Stimată doamnă Vremea,

Conform prevederilor art. 5 alin. 2 lit. b), al Legii nr. 21/ 1991 a cetăţeniei române, modificată şi republicată , în cazul Copiii născuţi în străinătate, care au cel puţin un părinte cetăţean român, obţin cetăţenia română la data naşterii, chiar dacă, potrivit legii statului în care s-au născut, obţin şi cetăţenia acestui stat. Pentru a putea produce efecte, inclusiv în ceea ce priveşte cetăţenia, naşterea trebuie înregistrată la unul din oficiile consulare din Republica Moldova.

În cazul în care naşterea nu a fost înregistrată la autorităţile moldovene, înregistrarea naşterii în străinătate şi obţinerea certificatului de naştere român se poate face astfel:

Înregistrarea naşterii la ambasadă sau consulat se face pe baza certificatului medical constatator al naşterii emis de autorităţile statului în care aceasta s-a produs, în original. Solicitarea de înregistrare a naşterii şi de eliberare a unui certificat de naştere român se face de ambii părinţi ai copilului sau de părintele cetăţean român. Declararea naşterii se face în termen de 15 zile. Dacă declararea naşterii se face cu depăşirea celor 15 zile, dar până la împlinirea vârstei de un an, înregistrarea se face cu aprobarea şefului misiunii diplomatice. Înregistrarea naşterii peste vârsta de un an se face prin hotărâre judecătorească (înregistrarea tardivă a naşterii).

În cazul în care părinţii poartă nume de familie diferite, este necesară declaraţia autentică a ambilor părinţi cu privire la numele de familie pe care îl va purta copilul, nume ce va fi înscris în certificatul de naştere românesc emis de ambasadă sau consulat.

Certificatul de naştere român se eliberează direct de oficiul consular la care a fost înregistrată cererea. Părinţilor li se înmânează certificatul de naştere pe baza semnăturii în registrele de stare civilă aflate la ambasade şi consulate.

Pe baza certificatului de naştere emis de ambasada sau consulatul român, părinţii vor putea solicita eliberarea unui paşaport român pentru copilul minor.

Acte necesare:

–                certificat medical constatator al naşterii copilului în original

–                acte de identitate ale părinţilor (carte de identitate, buletin, paşaport) române şi moldovene – original şi copii simple;

–                certificatele de naştere ale părinţilor – original şi copii simple;

–                certificat de căsătorie român şi/sau moldovean (dacă părinţii sunt căsătoriţi) – original şi copii simple.

Certificatele se eliberează în 48 de ore de la depunerea documentelor.

Nu se percepe taxă consulară.

Victoria POPA