Secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova e la dispoziţia dumneavoastră

Cu scopul de a facilita şi a cunoaşte mai detaliat serviciile pe care le oferă Secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova (SCARRM), în ediţiile de marţi ale JURNALULUI de Chişinău, vor fi publicate răspunsurile la întrebările ce ţin de competenţa secţiei în cauză adresate de cititorii noştri.

Răspunsurile vor fi oferite de Tiberiu Trifan, ministru consilier, şeful Secţiei Consulare a Ambasadei României în Republica Moldova. Întrebările le puteţi adresa în scris pe adresa de e-mail a ziarului: cotidian@jurnal.md sau la numărul de telefon 090023456. Menţionăm că SCARRM are competenţa de a rezolva solicitările de servicii consulare pentru persoanele ale căror domiciliu stabil se află în municipiul Chişinău şi următoarele raioane: Anenii Noi, Călăraşi, Căuşeni, Criuleni, Dubăsari, Hânceşti, Ialoveni, Orhei, Ştefan-Vodă, Străşeni, raioanele din stânga Nistrului.

Căsătoria părinţilor mei nu a fost înregistrată oficial, din care cauză nu pot prezenta certificatul lor de căsătorie pentru a-l anexa la dosarul de acte necesar pentru redobândirea cetăţeniei române. Cum să procedez?

Elena Ciobanu, Chişinău

Stimată doamnă Ciobanu,

În situaţia prezentată de către dvs. este suficient să prezentaţi un aviz eliberat de Oficiul de Stare Civilă, prin care se atestă faptul că nu există o înregistrare cu privire la căsătoria dintre părinţii dvs.

Am depus dosarul de redobândire a cetăţeniei pe data de 1 aprilie 2010, la Consulatul României din Chişinău. Există o modalitate prin care mi se va comunica dacă am obţinut cetăţenia română?

Veronica, Străşeni

Stimată doamnă,

Dorim să vă informăm că, îndată după emiterea ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, prin care se aprobă cererea dvs. de redobândire a cetăţeniei române, veţi fi informată în scris cu privire la aceasta.

Subliniem faptul că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 21/1991 a cetăţeniei române, modificate şi republicate, pentru aflarea informaţiilor cu privire la stadiul dosarului de redobândire a cetăţeniei române, este necesar să vă adresaţi Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie. ANC este singura instituţie care are competenţe şi deţine informaţii cu privire la stadiul dosarelor de redobândire a cetăţeniei române..

Secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova nu deţine nicio informaţii cu privire la stadiul acestor dosare. În acest sens, este necesar să transmiteţi o cerere printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, la adresa Str. Smîrdan, nr. 3, sector 3, Bucureşti. Telefon Relaţii cu publicul: 021.201.93.55; Fax: 021.315.35.43.

Este adevărat că cetăţenii Republicii Moldova care îşi depun actele de redobândire a cetăţeniei române la Bucureşti obţin cetăţenia română mai repede decât cei care le depun la Chişinău?

Anastasia, Criuleni

Stimată doamnă,

În conformitate cu prevederile art. 13 lit. b al Legii nr. 21/1991 a cetăţeniei române, modificate şi republicate, cererile de redobândire sau de acordare a cetăţeniei române întemeiate pe dispoziţiile art. 10 alin. (1) şi art. 11 pot fi depuse şi la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României. În cazul în care cererile au fost depuse la unul din oficiile consulare ale României din Republica Moldova, acestea sunt trimise de îndată Comisiei pentru cetăţenie din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

Ţinând cont de acest aspect şi de faptul că Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie este cea care procesează întreg volumul de cereri de redobândire a cetăţeniei române şi acordă numărul unic de înregistrare, nu considerăm că ar putea exista decalaje de timp în procesarea cererilor.

În cazul în care doriţi precizări pe această temă, vă recomandăm să vă adresaţi direct Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

Victoria POPA