Secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova e la dispoziţia dumneavoastră

Cu scopul de a facilita şi a cunoaşte mai detaliat serviciile pe care le oferă Secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova (SCARRM), în ediţiile de marţi ale JURNALULUI de Chişinău, vor fi publicate răspunsurile la întrebările ce ţin de competenţa secţiei în cauză adresate de cititorii noştri. Răspunsurile vor fi oferite de Tiberiu Trifan, ministru consilier, şeful Secţiei Consulare a Ambasadei României în Republica Moldova. Întrebările le puteţi adresa în scris pe adresa de e-mail a ziarului: cotidian@jurnal.md sau la numărul de telefon 090023456. Menţionăm că SCARRM are competenţa de a rezolva solicitările de servicii consulare pentru persoanele al căror domiciliu stabil se află în municipiul Chişinău şi următoarele raioane: Anenii Noi, Călăraşi, Căuşeni, Criuleni, Dubăsari, Hânceşti, Ialoveni, Orhei, Ştefan-Vodă, Străşeni, raioanele din stânga Nistrului.

În ediţia de azi, oferim răspunsuri la două întrebări adresate Secţiei Consulare a Ambasadei României în Republica Moldova prin intermediul JURNALULUI.

Un cuplu din Chişinău ne-a adresat următoarea întrebare: Care este procedura de obţinere a certificatului de naştere pentru nou-născut, în cazul în care ambii părinţi sunt cetăţeni ai României?

RĂSPUNS În cazul copiilor născuţi în Republica Moldova, care au cel puţin un părinte cetăţean român, aceştia obţin cetăţenia română la data naşterii.

Pentru a putea produce efecte, inclusiv în ceea ce priveşte cetăţenia, naşterea trebuie înregistrată la secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova (sau unul din cele două Consulate Generale ale României de la Bălţi sau Cahul din raza în care aceasta s-a produs).

Înregistrarea naşterii la Secţia Consulară se face pe baza originalului certificatului medical constatator al naşterii emis la maternitatea în care aceasta s-a produs.

Solicitarea de înregistrare a naşterii şi de eliberare a unui certificat de naştere românesc se face de ambii părinţi ai copilului sau de către părintele cetăţean român. Declararea naşterii se face în termen de 15 zile.

În cazul în care părinţii poartă nume de familie diferite, este necesară declaraţia autentică a ambilor părinţi cu privire la numele de familie pe care îl va purta copilul, nume ce va fi înscris în certificatul de naştere român emis de ambasadă sau consulat.

Pe baza certificatului de naştere emis de ambasada sau consulatul român, părinţii vor putea solicita eliberarea unui paşaport român pentru copilul minor.

În acest caz, nu se percepe taxă consulară.

Actele necesare:

  • Certificat medical constatator al naşterii (original)
  • Dovada de cetăţenie română a părinţilor (paşapoarte, CI, atestat de cetăţenie română)
  • Certificatele de naştere române ale părinţilor
  • Certificatul de căsătorie român al părinţilor (dacă părinţii sunt căsătoriţi)
  • Acte de identitate moldovene ale părinţilor

Menţionăm că, în cazul în care naşterea a fost înregistrată mai întâi la autorităţile locale şi părinţii deţin un certificat de naştere moldovenesc pentru copilul nou-născut, procedura care se aplică este cea a transcrierii/înscrierii actelor de stare civilă.

Noi avem o mare rugăminte la dumneavoastră ca să ajungă această scrisoare la Tiberiu TRIFAN, ministru consilier, şeful Secţiei Consulare a Ambasadei României în Republica Moldova. Sunt Mocreac Gheorghe Ştefan din satul Răciula, raionul Călăraşi, anul naşterii 1949. Din datele mele vedeţi că am 61 de ani, sunt invalid de gradul II şi cred că nu am mult de trăit. În 25.08.2006, am primit răspuns de la Consulatul român, o confirmare de primire a cererii, numărul 81 din 25.08.2006 împreună cu cea a feciorului meu, Mocreac Vladimir, anul naşterii 1977, cu numărul 92 din 25.08.2006. Vă rugăm mult, Dle Ministru consilier, să urgentaţi cererile noastre, fiindcă eu singur din cauza sănătăţii nu voi putea pleca în România, dar măcar la sfârşitul vieţii mele să văd locurile sfinte istorice din Moldova de peste Prut. Vă rugăm să ne informaţi când putem să primim cetăţenia română, după ce cu mare greu am reuşit să perfectăm toate actele noastre în limba română. Pentru binele care-l faceţi Dumneavoastră, bunul Dumnezeu o să vă ajute în toate. Aşteptăm răspuns.

Cu respect, Mocreac Gheorghe şi Vladimir din satul Răciula, r. Călăraşi

Stimate domnule Mocreac,

În primul rând, doresc să vă mulţumesc pentru încrederea acordată şi gândurile dumneavoastră bune.

Referitor la solicitarea dumneavoastră, vă informăm că, în prezent, se pot depune dosarele pentru redobândirea cetăţeniei române la Secţia Consulară a Ambasadei României de la Chişinău fără invitaţie.

În conformitate cu prevederile art. 11 al Legii nr. 21/1991 a cetăţeniei române modificată şi republicată, cererile pot fi depuse numai de foştii cetăţeni români care au dobândit cetăţenia română prin naştere sau prin adopţie şi care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau această cetăţenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum şi descendenţii acestora până la gradul III pot redobândi ori li se poate acorda cetăţenia română, la cerere, cu păstrarea cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în ţară sau cu menţinerea acestuia în străinătate.

Detalii, inclusiv, lista documentelor necesare pot fi găsite la adresa de Internet http://www.chisinau.mae.ro/index.php?lang=ro&id=85250.

Victoria POPA

The following two tabs change content below.