Secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova e la dispoziţia dumneavoastră

Pentru a facilita şi a cunoaşte detaliat serviciile pe care le oferă Secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova (SCARRM), în ediţiile de marţi ale JURNALULUI de Chişinău, publicăm răspunsurile la întrebările ce ţin de competenţa secţiei în cauză adresate de cititorii noştri. Răspunsurile sunt oferite de Tiberiu Trifan, ministru consilier, şeful Secţiei Consulare a Ambasadei României în Republica Moldova. Întrebările le puteţi trimite în scris pe adresa de e-mail a ziarului: [email protected] sau la numărul de telefon 090023456. Menţionăm că SCARRM are competenţa de a rezolva solicitările de servicii consulare pentru persoanele al căror domiciliu stabil se află în municipiul Chişinău şi următoarele raioane: Anenii Noi, Călăraşi, Căuşeni, Criuleni, Dubăsari, Hânceşti, Ialoveni, Orhei, Ştefan-Vodă, Străşeni, raioanele din stânga Nistrului.

1. Rog să-mi daţi un răspuns referitor la faptul dacă se acceptă sau nu, la depunerea dosarului pentru redobândirea cetăţeniei române, actele de stare civilă de tip vechi în variantă tradusă şi legalizată notarial? V-am adresat această întrebare, deoarece în ultimul timp ni se comunică tot mai des de către beneficiarii biroului nostru precum că li s-au refuzat actele traduse.

G. Prepeliţă, or. Cahul

Stimate domnule Prepeliţă,

Conform legislaţiei în vigoare, în cazul în care documentele sunt redactate în altă limbă decât limba română, acestea trebuie să fie traduse şi legalizate şi, după caz, apostilate sau supralegalizate.

În ceea ce priveşte actele emise de notarii publici din Republica Moldova, se aplică prevederile art. 22 din Tratatul încheiat între România şi Republica Moldova privind asistenţa juridică în materie civilă si penală, ratificat prin Legea nr. 177/1997, publicată în M. Of. nr. 310/13.11.1997, respectiv actele sunt recunoscute fără ca acestea să fie apostilate sau supralegalizate.

2. Am depus dosarul pentru redobândirea cetăţeniei române pe data de 07.04.2011. Aş dori să ştiu când va fi trimis la Bucureşti dosarul meu şi după cât timp voi putea afla numărul lui.

Axenia Vulpe

Stimată doamnă Vulpe,

Dorim să vă informăm că, potrivit prevederilor art. 13 al. (2) al Legii nr. 21/1991 a cetăţeniei române, modificată şi republicată, cererile (dosarele) de redobândire a cetăţeniei române depuse la misiunile diplomatice se transmit de îndată Comisiei pentru Cetăţenie din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (ANC).

Pentru a afla numărul dosarului dvs. de redobândire a cetăţeniei române vă recomandăm să vă adresaţi Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, singura instituţie care are competenţe în domeniul soluţionării cererilor de redobândire a cetăţeniei române şi de a furniza informaţii cu privire la stadiul acestor dosare.

Solicitarea dvs. trebuie transmisă în scris, printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire pe adresa Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, din str. Smârdan, nr. 3, Sector 3, Bucureşti, România.

Telefon Relaţii cu publicul: 021.201.93.55;

Fax: 021.315.35.43

Email de contact: [email protected] – adresă la care puteţi solicita doar informaţii de interes public.

Informaţii utile puteţi afla de la adresa de Internet :http://cetatenie.just.ro

Victoria POPA

 

 

The following two tabs change content below.