Secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova e la dispoziţia dumneavoastră

Pentru a facilita şi a cunoaşte mai detaliat serviciile pe care le oferă Secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova (SCARRM), în ediţiile de marţi ale JURNALULUI de Chişinău, vor fi publicate răspunsurile la întrebările ce ţin de competenţa secţiei în cauză adresate de cititorii noştri.

Răspunsurile vor fi oferite de Tiberiu Trifan, ministru consilier, şeful Secţiei Consulare a Ambasadei României în Republica Moldova. Întrebările le puteţi adresa în scris pe adresa de e-mail a ziarului: [email protected] sau la numărul de telefon 090023456. Menţionăm că SCARRM are competenţa de a rezolva solicitările de servicii consulare pentru persoanele al căror domiciliu stabil se află în municipiul Chişinău şi următoarele raioane: Anenii Noi, Călăraşi, Căuşeni, Criuleni, Dubăsari, Hânceşti, Ialoveni, Orhei, Ştefan-Vodă, Străşeni, raioanele din stânga Nistrului.

Stimaţi domni de la Secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova,

Subsemnatul, Ciobanu Vladimir, sunt cetăţean român din 19 august 1997 cu domiciliul în Republica Moldova. În 2002, a expirat valabilitatea paşaportului. Ca cetăţean român, am participat la vot de trei ori: 19.10.2003, prezentând paşaportul, iar pe 28.11.2004 şi 12.12.2004 doar cu foaia de titlu de călătorie. În restul cazurilor, mi s-a refuzat să particip la vot. În pag. 3 a documentului este indicat că “valabilitatea paşaportului se prelungeşte până la…”. Mă interesează cum şi unde pot prelungi valabilitatea paşaportului meu, ca să mă simt cetăţean român cu actele în regulă?

Vlad Ciobanu

Stimate domn Ciobanu,

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului Uniunii Europene din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre, România, ca stat membru, a introdus paşapoartele electronice începând cu luna ianuarie 2010.

Paşapoartele eliberare anterior rămân valabile până la expirare, dar termenul de valabilitate nu poate fi prelungit.

În vederea eliberării unui nou paşaport trebuie să vă prezentaţi personal cu următoarele documente:

  • dovada domiciliului din Republica Moldova: buletinul de identitate moldovenesc, în original şi fotocopie;
  • certificatul de naştere românesc, cu CNP, în original şi copie. În cazul certificatelor eliberate de autorităţile moldoveneşti, este obligatorie înscrierea/transcrierea lor prealabilă;
  • certificatul de căsătorie românesc, în original şi copie (pentru cei căsătoriţi şi pentru cei văduvi). În cazul certificatelor eliberate de autorităţile moldoveneşti, este obligatorie înscrierea/transcrierea lor prealabilă;
  • sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, în original şi copie (pentru cei divorţaţi). În cazul celor pronunţate în străinătate, este obligatorie înscrierea menţiunii de divorţ în România;
  • certificatul de deces românesc al soţului/soţiei, în original şi copie (pentru cei văduvi).
  • paşaportul anterior, dacă este cazul, în original şi copie.
  • în cazul declarării furtului paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autorităţile de poliţie moldoveneşti;
  • în cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, cu condiţia să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului.
  • taxa consulară este de 100 euro şi se achită numai cash/numerar la sediul Secţiei consulare.

Pentru micşorarea timpului dumneavoastră de aşteptare,  precizăm că depunerea cererii la Secţia consulară a Ambasadei României în Republica Moldova se face pe bază de programare. Programarea se face personal la sediul Secţiei Consulare, de luni până vineri, la Biroul Programări/Eliberări, ghişeul nr. 1 sau 2, între orele 08.00 şi 12.30.

Vă rog mult să enumeraţi actele necesare pentru depunerea dosarului de redobândire a cetăţeniei române.

Cu respect, Ion Cătană, Hânceşti

Stimate domnule Cătană,

Dorim să vă informăm că în conformitate cu prevederile art. 11 al Legii nr. 21/1991 a cetăţeniei române modificată şi republicată, cererile de redobândire a cetăţeniei române pot fi depuse numai de foştii cetăţeni români care au dobândit cetăţenia română prin naştere sau prin adopţie şi care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau această cetăţenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum şi descendenţii acestora până la gradul III pot redobândi ori li se poate acorda cetăţenia română, la cerere, cu păstrarea cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în ţară sau cu menţinerea acestuia în străinătate;

În prezent, se pot depune fără o invitaţie prealabilă dosarele pentru redobândirea cetăţeniei române la Secţia Consulară a Ambasadei României de la Chişinău, Consulatul General al României la Bălţi şi Consulatul General al României la Cahul şi la cele cinci birouri regionale ale Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de la Iaşi, Galaţi, Suceava, Cluj-Napoca şi Timişoara.

Documentele care însoţesc cererea de redobândire a cetăţeniei române sunt: copia legalizată a paşaportului, copia legalizată a buletinului de identitate şi a foii de însoţire, cazier judiciar din România (nu mai vechi de 6 luni la data completării cererii, cazier judiciar din Republica Moldova (nu mai vechi de 3 luni la data completării cererii), copii legalizate ale certificatelor de naştere, căsătorie, divorţ (după caz) ale titularului, copii legalizate ale certificatelor de naştere şi/sau deces, căsătorie, divorţ (după caz) pentru părinţi, copii legalizate ale certificatelor de naştere/deces, căsătorie, divorţ pentru bunici (este suficientă o singură linie, spre exemplu: bunicii din partea mamei/tatălui), declaraţia personală, autentificată la notar, din care să rezulte dacă aţi mai solicitat sau nu redobândirea cetăţeniei române, declaraţie personală autentificată la notar din care să rezulte că în prezent nu întreprindeţi şi nu sprijiniţi acţiuni împotriva ordinii de drept ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu aţi desfăşurat asemenea activităţi;

În cazul în care se solicită redobândirea cetăţeniei române pentru copii minori, se vor prezenta următoarele documente: copii legalizate ale certificatelor de stare civilă pentru copiii minori ai solicitanţilor, consimţământul pentru obţinerea cetăţeniei române dat prin declaraţie autentificată la notar de către minorii de peste 14 ani şi acordul soţilor pentru redobândirea cetăţeniei de către copiii minori, dat prin declaraţie autentificată la notar.

Toate documentele legalizate vor fi prezentate într-un dosar cu şină şi însoţite de originalul acestora, în momentul depunerii cererii de redobândire a cetăţeniei române, iar în cazul schimbării, rectificării sau corectării numelui sau prenumelui se anexează dovada eliberată de instituţia în drept.

Subliniem că cererile de redobândire a cetăţeniei române se depun personal.

Informaţii suplimentare cu privire la depunerea cererilor de redobândire a cetăţeniei române şi a formularelor ce trebuie completate cu această ocazie se pot găsi pe site-ul de Internet al Ambasadei României în Republica Moldova la adresele: http://www.chisinau.mae.ro/index.php?lang=ro&id=85250 şi http://www.chisinau.mae.ro/index.php?lang=ro&id=123965.

Victoria POPA

The following two tabs change content below.