Secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova e la dispoziţia dumneavoastră

Pentru a facilita şi a cunoaşte mai detaliat serviciile pe care le oferă Secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova (SCARRM), în ediţiile de marţi ale JURNALULUI de Chişinău, vor fi publicate răspunsurile la întrebările ce ţin de competenţa secţiei în cauză adresate de cititorii noştri.

Răspunsurile sunt oferite de Tiberiu Trifan, ministru consilier, şeful Secţiei Consulare a Ambasadei României în Republica Moldova. Întrebările le puteţi adresa în scris pe adresa de e-mail a ziarului: [email protected] sau la numărul de telefon 090023456. Menţionăm că SCARRM are competenţa de a rezolva solicitările de servicii consulare pentru persoanele al căror domiciliu stabil se află în municipiul Chişinău şi următoarele raioane: Anenii Noi, Călăraşi, Căuşeni, Criuleni, Dubăsari, Hânceşti, Ialoveni, Orhei, Ştefan-Vodă, Străşeni, raioanele din stânga Nistrului.

Părinţii mei au fost cetăţeni români, născuţi ambii până în 1940. Este nevoie de toate actele pentru redobândirea cetăţeniei române sau de prezentat anumite acte, deoarece ei sunt ambii decedaţi?

Cu respect, Mihai

 

Stimate domnule Mihai,

În situaţia în care părinţii dvs. sunt decedaţi, este necesar ca dvs. să prezentaţi copii legalizate ale certificatelor de deces şi ale certificatului de căsătorie al acestora, alături de celelalte documente prevăzute de cadrul legal în vigoare.

 

Cât timp (aproximativ) poate să treacă de la depunerea actelor pentru redobândirea cetăţeniei române în cazul depunerii actelor la Secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova și cum se poate afla în ce stadiu se află dosarul.

Cu respect,

Oleg Tabuncic

 

Stimate domnule Tabuncic,

Dorim să precizăm faptul că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 21/1991 a cetăţeniei române, modificată şi republicată, atribuţiile oficiilor consulare se reduc la preluarea cererilor de redobândire a cetăţeniei române, care sunt transmise în cel mai scurt timp către Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, instituţia competentă conform legii să proceseze aceste solicitări. Pentru a afla detalii suplimentare cu privire la stadiul analizării dosarului dvs. de redobândire a cetăţeniei române vă recomandăm să vă adresaţi în scris, printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, pe adresa str. Smârdan, nr. 3, Sector 3, Bucureşti.

 

Pot depune dosarul pentru redobândirea cetăţeniei române dacă bunica s-a născut în anul 1939, iar bunelul în 1941?

Elena Bârcă, Chişinău

Stimată doamnă Bârcă,

Acordarea cetăţeniei române se face în baza unui cadru juridic bine stabilit de Legea nr. 21/1991 privind cetăţenia română, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care corespunde întru totul normelor şi standardelor internaţionale în domeniu, inclusiv prevederilor Convenţiei europene privind cetăţenia (6 noiembrie 1997).

În conformitate cu prevederile art. 11 al Legii nr. 21/1991, persoanele care au dobândit cetăţenia română prin naştere sau adopţie şi care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau această cetăţenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum şi descendenţii acestora până la gradul III, pot redobândi sau li se poate acorda cetăţenia română, cu posibilitatea păstrării cetăţeniei străine.

Această procedură specială prevăzută de lege, de care pot beneficia şi cetăţenii moldoveni care îndeplinesc condiţiile legale (nevizându-i însă, în mod specific, pe aceştia) are menirea de a asigura o reparaţie morală pentru persoanele menţionate.

În aceste condiţii, dvs. aveţi posibilitate să depuneţi cererea de redobândire a cetăţeniei române pe linia bunicii dvs.

Victoria POPA

The following two tabs change content below.