Secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova e la dispoziţia dumneavoastră

Pentru a facilita şi a cunoaşte mai detaliat serviciile pe care le oferă Secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova (SCARRM), în ediţiile de marţi ale JURNALULUI de Chişinău, publicăm răspunsurile la întrebările ce ţin de competenţa secţiei în cauză adresate de cititorii noştri. Răspunsurile sunt oferite de Tiberiu Trifan, ministru consilier, şeful Secţiei Consulare a Ambasadei României în Republica Moldova. Întrebările le puteţi adresa în scris pe adresa de e-mail a ziarului: cotidian@jurnal.md sau la numărul de telefon 090023456. Menţionăm că SCARRM are competenţa de a rezolva solicitările de servicii consulare pentru persoanele al căror domiciliu stabil se află în municipiul Chişinău şi următoarele raioane: Anenii Noi, Călăraşi, Căuşeni, Criuleni, Dubăsari, Hânceşti, Ialoveni, Orhei, Ştefan-Vodă, Străşeni, raioanele din stânga Nistrului.

La depunerea dosarului pentru redobândirea cetăţeniei române în cazul existenţei certificatului  personal de divorţ este necesar să prezentăm şi extrasul certificatului de căsătorie?

Ala Dabija, Chişinău

Stimată doamnă Dabija,

Referitor la întrebarea dvs., dorim să vă informăm că în cazul unei persoane divorţate, la depunerea cererii pentru redobândirea cetăţeniei române, este necesară prezentarea atât a certificatului de divorţ, cât şi a extrasului după certificatul de căsătorie.

Menţionăm că, dacă persoana a trecut printr-un număr mai mare de divorţuri, este necesară prezentarea atât a certificatului de divorţ, cât şi a extrasului după certificatul de căsătorie, pentru fiecare căsătorie în parte.

 

Am auzit că depunerea dosarului pentru redobândirea cetăţeniei române s-a putut face numai până la 31 martie curent. Este adevărat?

Veaceslav, Ungheni

Stimate domnule Veaceslav,

Întrebarea dvs. este deosebit de actuală, numeroase persoane adresându-se cu această întrebare Secţiei Consulare a Ambasadei în Republica Moldova.

Răspunsul este foarte simplu – NU ESTE ADEVĂRATĂ ACEASTĂ AFIRMAŢIE.

De altfel, acest tip de „informaţie sigură” circulă periodic. Nu ştim cărui tip de interese serveşte zvonul acesta, dar vă putem asigura că oficiile consulare ale României din Republica Moldova vor continua să primească cererile pentru redobândirea cetăţeniei române în conformitate cu prevederile Legii nr. 21/1991 a cetăţeniei române modificată şi republicată şi după data de 31 martie a.c.

De altfel, prevederile art. 11 al Legii nr. 21/1991 a cetăţeniei române modificată şi republicată au un caracter reparator, menit a veni în sprijinul persoanelor care au dobândit cetăţenia română prin naştere sau prin adopţie şi care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau această cetăţenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum şi descendenţilor acestora până la gradul III.

Menţionăm că cetăţenia română se redobândeşte doar la cerere, cu posibilitatea păstrării cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în România sau cu menţinerea acestuia în străinătate.

Fiica mea a primit, recent, invitaţie la depunerea jurământului pentru acordarea cetăţeniei române, ea fiind studentă în anul I de studii la Craiova, cu viză de reşedinţă în acest oraş. Întrebare: Este posibil ca fiica să depună jurământul în România, şi unde, şi nu în Republica Moldova?

Cu respect, Victor Şterebeţ

Stimate domn Şterebeţ,

În concordanţă cu prevederile Legii nr. 21/1991 modificată şi republicată, persoanele care au optat pentru stabilirea domiciliului în străinătate după redobândirea cetăţeniei române (în cazul fiicei dvs., Republica Moldova), urmează să depună jurământul de credinţă faţă de România la una din misiunile ţării noastre din ţara de rezidenţă (Secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova, Consulatul General al României la Cahul sau Consulatul General al României la Bălţi).

În cazul în care fiica dvs. doreşte să depună jurământul de credinţă faţă de România în ţară, este necesar să se adreseze cu o cerere în scris către Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, care este singura instituţie competentă să aprobe această modificare.

Cererea trebuie transmisă printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe adresa Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, str. Smârdan nr. 3, sector 3, Bucureşti.

 

Victoria POPA

The following two tabs change content below.