Secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova e la dispoziţia dumneavoastră

Pentru a facilita şi a cunoaşte detaliat serviciile pe care le oferă Secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova (SCARRM), în ediţiile de marţi ale JURNALULUI de Chişinău, publicăm răspunsurile la întrebările ce ţin de competenţa secţiei în cauză adresate de cititorii noştri.

Răspunsurile sunt oferite de Tiberiu Trifan, ministru consilier, şeful Secţiei Consulare a Ambasadei României în Republica Moldova. Întrebările le puteţi adresa în scris pe adresa de e-mail a ziarului: cotidian@jurnal.md sau la numărul de telefon 090023456. Menţionăm că SCARRM are competenţa de a rezolva solicitările de servicii consulare pentru persoanele al căror domiciliu stabil se află în municipiul Chişinău şi următoarele raioane: Anenii Noi, Călăraşi, Căuşeni, Criuleni, Dubăsari, Hânceşti, Ialoveni, Orhei, Ştefan-Vodă, Străşeni, raioanele din stânga Nistrului.

1. Stimate domn Tiberiu Trifan! Mă numesc V.M. Băiatul meu a redobândit cetăţenia română, depunând jurământul câteva săptămâni în urmă la Washington, la ambasada României (el îşi face studiile de doctorat în SUA). Acolo i s-a spus că, prin procură, poate să-şi facă actele româneşti aici, în Republica Moldova. Puteţi să-mi spuneţi, ce acte ale stării civile trebuie să mi le transmită băiatul, pentru a le depune la Secţia Consulară. Mulţumesc anticipat.

Cu respect şi preţuire, V.M.

 

Pentru înscrierea certificatului de naştere moldovenesc al fiului dumneavoastră în registrele de stare civilă româneşti sunt necesare următoarele acte:

 • Certificatul de nastere, în original;
 • Cerere prin care solicită înscrierea certificatului de naştere – îl găsiţi pe www.chisinau.mae.ro ;
 • Copie certificat de naştere autentificată prin notariat;
 • Copie buletin de identitate şi fişă de însoţire;
 • Declaraţie pe proprie răspundere privind inexistenţa altei transcrieri în România – formular tip – www.chisinau.mae.ro ;
 • Copie dovadă cetăţenie română sau copie pasaport românesc;
 • Copie certificate de naştere ale părinţilor (pt. minori – certificatele româneşti);
 • Copie certificat de căsătorie a părinţilor (pt. minori – certificatul românesc);
 • Copie certificat de căsătorie, pentru titular, dacă este cazul;
 • Copie extras de căsătorie/divorţ/deces, pentru titular, dacă este cazul;
 • Procură eliberată de Misiunea diplomatică a României din SUA (Washington) prin care fiul dvs. vă împuterniceşte să îi înscrieţi certificatul de naştere la Secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova, Chişinău;
 • Taxa consulară – 110 euro.

 

 

2. În baza cărui act normativ şi condiţii Ambasada are dreptul să le refuze persoanelor depunerea jurământului?

Multumesc!

Nadejda Burciu,

Stimată doamnă Burciu,

Principalele elemente care conduc la refuzul programării pentru depunerea jurământului de credinţă faţă de România rezidă din prevederile Legii nr. 21/1991 a cetăţeniei române, modificată şi republicată. Cauzele refuzului pot fi multiple, după cum urmează:

–                Neprezentarea documentelor de identitate sau stare civilă, sau prezentarea de documente expirate;

–                Neconcordanţa dintre informaţiile apărute în ordinul prin care a fost aprobată redobândirea cetăţeniei române şi documentele de identitate sau stare civilă, caz în care este necesar, mai întâi, rectificarea ordinului;

–                Depăşirea perioadei de 3 luni în care potrivit prevederilor legii se impune depunerea jurământului de credinţă faţă de România;

–                Existenţa domiciliului persoanei în afara zonei de competenţă a oficiului consular.

Subliniem că Secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova are ca principal obiectiv deservirea tuturor solicitanţilor de servicii consulare cu celeritate şi în cele mai bune condiţii, totodată cu respectarea întru totul a cadrului legal în vigoare.

Victoria POPA

The following two tabs change content below.