Se va anunţa a treia admitere?

Rezultatele admiterii arată o tendință clară a interesului candidaților pentru anumite universități

După sesiunea suplimentară de admitere, în universități au rămas neacoperite 4342 de locuri, din acestea – 466 de locuri cu finanţare din buget şi 3876 de locuri cu taxă. În sesiunea repetată au fost depuse 1556 de cereri, dintre care 1213 cereri au fost depuse în universitățile de stat, iar 343 de cereri – în cele private. Menţionăm că încă nu au fost anunţate rezultatele admiterii la instituţiile de învăţământ din România.

După finalizarea sesiunii repetate de admitere, au rămas locuri neacoperite la domeniile generale de studii: Științe ale educației – 587, din acestea 203 – cu finanţare de la buget și 384 cu taxă. În cadrul acestui domeniu au rămas locuri neacoperite la fizică – 44, limbi și literaturi – 36, educație tehnologică – 26, matematică – 17 locuri. Un alt domeniu la care au rămas locuri vacante este Inginerie și activități inginerești – 476, după care urmează Științe economice – 286; Științe exacte – 191; Științe ale naturii – 172; Științe umanitare – 152.

În universitățile de stat s-au înregistrat 466 de locuri neacoperite cu finanţare de la buget: Universitatea de Stat din Moldova – 141 locuri, Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi – 136 de locuri, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” – 35 locuri, Universitatea Agrară de Stat din Moldova – 28 de locuri. Universitatea de Stat din Cahul – 25 de locuri, Universitatea Tehnică a Moldovei – 20 de locuri, Universitatea Stat din Tiraspol – 15 locuri, Universitatea de Stat din Comrat – 15 locuri, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei – 12 locuri, Universitatea de Stat din Taraclia – 3 locuri.

Potrivit viceministrei Educației, Loretta Handrabura, din cele circa 20 mii de locuri prevăzute în planul de admitere pentru sesiunea 2013, au fost acoperite 79 la sută, în comparație cu 96% – în 2012 și 87% – în 2011.

„Rezultatele admiterii arată o tendință clară a interesului candidaților pentru anumite universități cu tradiție și apreciate pentru calitatea formării profesionale la unele specialități specifice lor”, a menționat viceministra.

Săptămâna aceasta, universitățile au anunțat rezultatele sesiunii suplimentare de admitere. Astfel, instituţiile de învăţământ de stat, cu excepţia universităților care au încheiat admiterea în sesiunea de bază (Academia „Ștefan cel Mare”, Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”), au propus 6217 de locuri, dintre care: 787 de locuri cu finanţare de la buget şi 5430 de locuri cu taxă.

În sesiunea repetată au încheiat admiterea următoarele universități: Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport (580 de locuri prevăzute în planul de înmatriculare); Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (270 de locuri); Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată (95 de locuri).

După sesiunea suplimentară de admitere, au rămas neacoperite în universități 4342 de locuri, din acestea – 466 de locuri cu finanţare din buget şi 3876 de locuri cu taxă.

La Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, sesiunea suplimentară de admitere urmează să se desfășoare în perioada 28 august – 9 septembrie curent.

Universităţile private, cu cele mai multe locuri neacoperite

Universitățile private au propus pentru sesiunea suplimentară de admitere 3580 de locuri cu taxă, din acestea 2516 locuri au fost acoperite (sau 70,3%), iar 1064 de locuri – neacoperite.

Universități private în care au rămas locuri neacoperite sunt Academia de Transporturi, Informatică și Comunicații – 199; Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova – 197; Universitatea Liberă Internațională din Moldova – 180; Universitatea de Studii Politice și Economice Europene din Moldova – 184 de locuri; Universitatea Slavonă – 134 de locuri; Universitatea de Studii Europene din Moldova – 54 de locuri; Universitatea Perspectiva – INT – 34 de locuri; Institutul Internațional de Management IMI-NOVA – 51 de locuri; Institutul Nistrean de Economie și Drept – 8 locuri; Universitatea de Studii Aplicate din Moldova – 8 locuri.

Institutul Umanistic Contemporan – 0 cereri

Institutul Umanistic Contemporan a înregistrat zero cereri, instituția fiind tot mai puțin solicitată în ultimii ani ca și Universitatea de Studii Aplicate din Moldova. În același timp, la Universitatea Cooperatist-Comercială au fost acoperite doar 50,8% din cele 400 de locuri prevăzute în planul de înmatriculare, la Universitatea de Studii Politice și Economice Europene – 51,6% din cele 380 de locuri.

În sesiunea de admitere 2013, în universitățile de stat au fost propuse, în total, 16895 de locuri, din care 6755 cu finanţare din buget și 10140 la taxă. În total, au fost acoperite 13617 locuri (sau 80,6%) din care: 6289 cu finanţare din buget (93,1%) și 7328 (72,3%) – cu taxă.

V.P.

 

The following two tabs change content below.