Scrisori din casa de nebuni: O pastilă pentru schimbarea sexului

Ieri am vorbit despre dezechilibrul demografic şi lipsa de femei din satele noastre, ca să fim mai concreţi. Fără nici un fel de patriotism şi dragoste de republică independentă, ele şi-au lăsat bărbaţii neamului acasă, în frig şi mizerie, şi au plecat în Europa, la cald şi la confort. Să spunem lucrurilor pe nume: în timp ce bărbaţii neamului se luptă din răsputeri cu nevoile cotidiene, cu intemperiile şi foamea, soţiile lor cosmopolite se lăfăiesc, huzuresc în societatea occidentală de consum şi supraconsum.

De aceea nu trag pe acasă cu cincinalele şi chiar decenalele. Vă imaginaţi prin ce frustrări şi lipsuri materiale, prin ce şocuri existenţiale trec bărbaţii neamului natal? Dar asta e o jumătate de problemă. La urma urmei, nu i-a obligat nimeni să se căsătorească, au făcut-o benevol şi nesiliţi de nimeni. Pe noi ne îngrijorează faptul că lipsa femeilor duce la descreşterea numărului de copii, ceea ce la rândul său duce la descreşterea numărului de şomeri, pe de o parte, ceea ce e pozitiv, dar şi la descreşterea numărului de soldaţi ai armatei naţionale, ceea ce e negativ, dar mai cu seamă la descreşterea populaţiei totale, ceea ce e catastrofal, căci subminează prestigiul internaţional al ţărişoarei noastre. Când spui că vii dintr-o republică parlamentară cu doar 4 milioane de oameni, din care 2 milioane sunt absenţi din motive neîntemeiate, despre ce prestigiu poate fi vorba? Aşa că e nevoie de o soluţie, o soluţie cât mai rapidă, căci nu se mai pot aştepta daruri de la natură. Pentru ce avem academia lui Jucenco şi Duca? Nu pentru soluţii multianuale? Dacă nu au idei, le putem oferi noi ideile noastre noi, spuse Cozonac. De ce nu s-ar elabora o pastilă ca, luând-o cu apă sau cu lapte sau chiar cu vin, bărbaţii să se poată transforma, temporar sau permanent, în femei şi viceversa? Elaborarea unei asemenea pastile ar revoluţiona ştiinţa demografică, îl susţinu Scurtoi, ar face-o mai flexibilă, mai puţin dependentă de metodele tradiţionale de concepţie, adăugă el. Asta ne-ar face mai puţin dependenţi de noi înşine, sublinie Cozonac. Eu nu am de gând să mă transform în babă! se revoltă moş Dumitru. De ce nu? – se miră Sobcor. Femeile sunt egale cu bărbaţii şi au aceleaşi drepturi! – accentuă el. Aceleaşi drepturi, dar nu şi aceleaşi posibilităţi, replică moş Dumitru cu o neobişnuită vervă pentru anii săi. Da’ eu nu sunt de acord să mă transform în bărbat! strigă liceana Ala. Aşa se declanşă o dispută generală: o parte din nebuni era de acord să se transforme, temporar sau permanent, în femei sau bărbaţi şi viceversa, altă parte – nu era de acord categoric din diverse motive exprimate aluziv şi confuz. Numai eu nu mă puteam hotărî nicidecum.

Acuma stau şi mă gândesc: totuşi cât de puternice sunt prejudecăţile noastre: consumăm zilnic o mulţime de medicamente, dar o pastilă care ar corecta dezechilibrul demografic întâmpină atâta rezistenţă! Eh, încă nu ne-am obişnuit să punem interesul naţional mai presus de cel personal…

Al vostru eugenicer, alteregonom, ambientulier, Ion Buraga

The following two tabs change content below.
Ion Buraga

Ion Buraga