Scrisori din casa de nebuni

Pentru capul în mişcare!

Ieri, am discutat despre Crăciunul pe nou. Moş Dumitru turnase în pahare,  ciocnisem… „Pentru ce bem?”, interveni Colesovnazadov, ca să-şi dea, ca de obicei, importanţă. „Azi e 25 decembrie!”,  sugeră Cozonac cu voce dulce.

„Bună idee! Să bem pentru 25 decembrie!”, exclamă Caltânăr, fluturându-şi cravata roşie pătată cu bostan politehnic. „Pentru 25 decembrie!”, exclamă Colesovnazadov, bucuros că identificarea motivului n-a durat mult. „Pentru Crăciun pe nou!”, preciză Scurtoi superfluu, în timp ce toată lumea mişcă paharele spre gură. „Pentru Crăciun pe nou nu beau”, spuse Colesovnazadov îndărătnic, lăsând cu regret paharul pe masă. „Trebuie să fim patrioţi!

Eu n-am băut niciodată pentru Crăciun pe nou!”, strigă el, văzând că nimeni nu îl crede. „Dacă nu bei, nu bei. Nu e obligatoriu. Consumul exagerat de alcool este dăunător sănătăţii. Să căutăm alt motiv”, propuse herr Ştuhuţ, care ne dezgustă uneori cu compromisurile sale. „Să bem fără motiv”, spuse liceana Ala. „Cum fără motiv?”, se indignă Colesovnazadov, revoltat de cosmopolitismul tineretului de azi. „Să bem pentru sănătate”, propuse moş Dumitru.

„Bună idee, pentru sănătate”, se bucură Colesovnazadov nerăbdător. „Pentru sănătate!”, strigară nebunii. „Pentru sănătate… Măcar un pic de fantezie să avem, măi băieţi. Propun să bem pentru prietenie!”, propuse Sobcor. „Bună idee! Pentru prietenie!”, se învioră din nou Colesovnazadov. „Măi băieţi, dacă îi să bem, să bem cultural, cu motiv serios”, spuse sanitara Vera. „Să bem pentru sănătate”,  insistă moş Dumitru. „Bună idee! Pentru sănătate!”, fu de acord Colesovnazadov. „Pentru sănătate, că-i mai bună decât toate!”, explică moş Dumitru. „Să bem pentru sănătate, fraţilor! Asta-i cum am face sex pentru întărirea credinţei în Dumnezeu! Hai să fim originali! Puneţi capul în mişcare!”, ne îndemnă Cozonac. „Bună idee! Pentru capul în mişcare!”, se entuziasmă Colesovnazadov. „Să bem pentru capul în mişcare!”, strigă Caltânăr. „Pentru capul în mişcare!”, repetă toţi nebunii. Pentru capul în mişcare!”, spuse Colesovnazadov şi înghiţi paharul! Asta mă enervă peste măsură. Cât se poate! Cheltuim o groază de bani pe pahare. „Se mişcă”, strigă Caltânăr. „Se mişcă! ホntr-adevăr, se mişcă”, fu de acord Scurtoi. Simţii şi eu că tidva mea începe să se rotească împotriva acelor ceasornicului, în timp ce capetele celorlalţi nebuni se roteau după acele ceasornicului.

„Ce ai turnat moşule?”, mă răstii eu către moş Dumitru care umplea din nou paharele. „Dacă nu vrei, nu bea!”, spuse Colesonazadov şi înhăţă paharul meu. „Nu, băiete, asta nu se poate. Ai mâncat paharul, acum bea din sticlă”, răspunsei eu. Am golit cu toţii paharele, fără să stabilim motivul pentru care bem. Mişcarea capetelor în direcţii diferite se înteţi în aşa măsură încât aveam impresia că mă aflu în alt tren.

Acuma stau la gastrologie, după spălarea stomacului, şi mă gândesc că trebuia să trecem şi noi la pahare de plastic. Poate plasticul nu va fi pe gustul lui Colesovnazadov. Pe de altă parte, ce fel de sărbătoare e fără clinchet de pahare? Totuşi, cel mai mult mă deranjează mişcarea capului meu: de ce capul meu se mişca în direcţie contrară acelor ceasorniculuiu în timp ce capetele celorlalţi nebuni se mişcă în direcţie opusă? Nu cumva strămoşii mei sunt veniţi de pe altă planetă?
Al vostru ginglăbellissim, toastesteron şi extravagint, Ion Buraga

The following two tabs change content below.
Ion Buraga

Ion Buraga