SCRISOARE DESCHISĂ

Excelenţei sale Domnului Mihai Ghimpu, preşedinte interimar al Republicii Moldova
Excelenţei sale Domnului Vlad Filat, prim-ministru al Republicii Moldova

Academia de Ştiinţe a Moldovei a avut un destin tragic şi contradictoriu, care nu a fost perceput ca atare de-a lungul timpului de conducerea politică a ţării şi de opinia publică. Etichetată de autorităţile sovietice drept: „utopiceskoie soobşcestvo mecitatelei” („comunitate a visătorilor utopici”), această instituţie de prestigiu a elitelor noastre intelectuale a fost nevoită să lupte din greu pentru supravieţuire şi continuitatea proiectelor sale de investigaţie, deşi savanţi celebri din Moldova au fondat şcoli de cercetare, au creat valori patrimoniale incluse deja în tezaurul autohton şi mondial. Destrămarea URSS-ului s-a însoţit, din păcate, cu o ofensivă de ostracizare a AŞM, ajungându-se până la încercări de lichidare.

Primul preşedinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, în pofida unor presiuni enorme, a reuşit să împiedice agresiunea forţelor distructive. Exodul profesioniştilor, distrugerea şi destrămarea infrastructurii (evaluată la un miliard de ruble sovietice către acel moment) şi defăimarea noţiunii divine de „AKAɅHMIA”, invazia nou-aleselor contingente de moldo-academicieni, lipsa suportului material pentru cercetare, m-au obligat să public articolul „Academiciano-mania distruge Academia”, apărut în săptămânalul Flux, la 7 august, 1998, şi articolul „Parastasul ştiinţei”, publicat tot de Flux, la 7 decembrie 1999.

Preşedintele de atunci al Republicii Moldova, dl Petru Lucinschi, a reacţionat prompt la al doilea articol şi a descurajat, în mod subtil, acel vandalism care lua proporţii în cadrul instituţiei. Succesorul său, dl Vladimir Voronin, în ziarul „Nezavisimaia Moldova”, din februarie 2004, a numit Academia de Ştiinţe „reliktovîi oplot konservatorisma” („citadela relictă a conservatorismului”). Voronin avea două proiecte. Primul ar fi transformat AŞM într-o fantomă instituţională, după modelul aplicat de autorităţile din Kazahstan. Al doilea proiect, cel care a fost pus în aplicare, a însemnat adoptarea Codului „Ştiinţă şi Inovaţie”, potrivit căruia AŞM a fost legalizată sub titulatura de Minister-Academie, statut valabil până în prezent.

Din nefericire, fosta guvernare din Republica Moldova a comis o adevărată oroare, ignorând numeroasele apeluri ale intelectualităţii de a se păstra instituţiile existente de Ştiinţe Umaniste şi Arte Fine („Frumoase”) – instituţii indispensabile propăşirii spirituale şi culturale a neamului, consolidării unui nou stat, democratic, fundat pe valori europene. A fost respinsă iniţiativa creării unor centre de specialitate şi laboratoare de creaţie la AŞM (de felul celor existente în cadrul Academiilor naţionale din Ellada, Austria, Franţa, România, Ungaria etc.). Conflictul s-a extins, ajungându-se la un „război” absurd între autorităţile statului şi comunitatea oamenilor de ştiinţă. Aceste tensiuni, din păcate, încă mai persistă.

Fac apel urgent la Domniile voastre pentru a interveni la determinarea destinului Academiei de Ştiinţe a Moldovei, pentru reformarea ei în spiritul unor exigenţe moderne, care să asigure salvarea şi continuitatea unor importante direcţii de cercetare. În acest sens, Vă propun următoarele:

1.Decretarea unui Moratorium asupra oricăror modificări şi transformări pripite, insuficient gândite, care ar putea conduce la distrugerea de facto a Academiei de Ştiinţe. Revenirea la respectarea legii în vigoare – „Codul Ştiinţei şi Inovaţiei – căreia să i se aducă amendamente bazate pe necesităţile actuale de dezvoltare a Republicii Moldova;

2. Dacă de la fondarea AŞM, la 2 august 1961 şi până în prezent (sunt 49 de ani de atunci!) nu a existat voinţă politică pentru adoptarea unei legi pertinente despre Academie, Vă pot prezenta Legea AKAɅHMIA AΘHNΏ N (Legea de organizare şi funcţionare a Academiei Eline), care poate fi luată în considerare la elaborarea viitoarei Legi.
Zeiţa Athena se află pe blazonul Academei Române, al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi ale multor altor academii serioase din lume. Vă îndemn să procedăm în spiritul înţelepciunii şi moderaţiei pe care acest simbol sacru antic îl reprezintă.

Cu deosebit respect şi înaltă preţuire,
Academician Vasile Anestiade,

Decan de vârstă al AŞM şi al unor foruri academice de pe mapamond, reales în septembrie 2009 membru activ al ESP-European Society of Pathology, Florenţa, Italia; timp de 23 de ani rector al Universităţii de Medicină din Chişinău, ulterior preşedinte al Consiliului Rectorilor Universităţilor din Moldova

Chişinău, 14 mai 2010

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)