Scrisoare deschisă

Dlui Prim-ministru ad interim Iurie Leancă

Dlui Ministru al Culturii Boris Focșa

Dlui Primar general al municipiului Chișinău Dorin Chirtoacă

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că, la inițiativa și insistențele unui grup de entuziaști, Paul Goma, pământeanul nostru născut în satul Mana, Orhei, scriitor-candidat la Premiul Nobel și luptător notoriu împotriva comunismului, a acceptat să vină în Republica Moldova ca să ia în gestiune Centrul de Studiu al Comunismului în Basarabia și Bucovina înființat prin decizia Consiliului Uniunii Scriitorilor. Dl Paul Goma a obținut în acest scop cetățenia R. Moldova și este gata să se întoarcă la baștina pe care a părăsit-o acum 70 de ani, aducând cu sine și o bogată arhivă pe care o deține în problema dată.

Credem că nu mai e nevoie să aducem explicații sau argumente în plus asupra importanței unui asemenea Centru pentru țara noastră, atât de puternic aflată încă în deriva recidivelor trecutului ei sovietic comunist. Și nici importanța aflării în fruntea acestei instituții a lui Paul Goma, reputat combatant al rezistenței anticomuniste, nu trebuie demonstrată. În afară de bogata arhivă pe care o deține scriitorul la Paris, Centrul de Studiu al Comunismului în Basarabia și Bucovina va colecta, va stoca și va cerceta documente scrise, mărturii video și audio, cărți și reviste referitoare la istoria acestor ținuturi românești, pornind cu anul 1939, anul încheierii de către URSS și Germania nazistă a criminalului Pact „Ribbentrop-Molotov” până la căderea Cortinei de Fier.

Pentru realizarea acestor scopuri, Centrul are nevoie de un sediu amenajat conform exigențelor unor asemenea instituții, care ar putea să găzduiască și familia lui Paul Goma.

Facem, așadar, apel către Domniile Voastre să veniți în întâmpinarea acestei nobile și necesare inițiative și să rezolvați problema unui sediu pentru Centrul de Studiu al Comunismului în Basarabia și Bucovina. Sperăm că orientarea proeuropeană, democratică din discursul fracțiunilor care au constituit (și, credem, vor mai alcătui) majoritatea parlamentară nu este un simplu exercițiu verbal, ci un program consecvent, la edificarea și susținerea căruia Centrul ar putea, în viitor, să aducă o contribuție substanțială.

Mihai Cimpoi, academician

Arcadie Suceveanu, preşedintele Uniunii Scriitorilor

Vasile Bahnaru, director al Institutului de Filologie (IF) al AŞ

Andrei Ţurcanu, şef al Sectorului de literatură română al IF AŞ

Alexandru Burlacu, şef al Catedrei de Literatură Română şi Comparată a UPS „Ion Creangă”

Teo Chiriac, vicepreşedinte al Uniunii Scriitorilor

Valeriu Nazar, director al Muzeului Naţional „M. Kogălniceanu”

Aculina Trifan, scriitoare

Ioan Mânăscurtă, scriitor

Ion Ciocanu, scriitor

Vitalie Răileanu, scriitor

Nicolae Negru, scriitor

Iulian Filip, scriitor

Isaie Cârmu, artist plastic

Grigore Chiper, scriitor

Claudia Partole, scriitoare

Nicolae Spătaru, scriitor

Vlad Zbârciog, scriitor

Andrei Burac, scriitor

Titus Jucov, regizor

Nicolae Popa, scriitor

Leo Botnaru, scriitor

Anatol Gavrilov, doctor hab. în filologie

Galaction Verebceanu, doctor în filologie

Olesea Gârlea, doctor în filologie

Tudor Colac, doctor în filologie

Tatiana Botnaru, doctor în filologie

Viorica Zaharia, doctor în filologie

Viorica Răileanu, doctor în filologie

Veronica Păcuraru, doctor în filologie

Ludmila Şimanschi, doctorand