”Moldasig, perla Familiei”

SCANDAL // Cum Oleg Voronin a pus mâna pe cea mai profitabilă companie de asigurări

La 27 decembrie 2002, „în scopul măririi accesului la piaţa de asigurări a întreprinderilor de stat, guvernarea comunistă fondează compania de asigurări „Moldasig” SRL.

Aceasta este fondată de trei întreprinderi cu capital parţial sau integral de stat: Banca de Economii cu cota de participare de 2.040.000 de lei sau (51%), ÎS „Calea Ferată din Moldova”, cu cota de participare de un milion de lei (25%) şi ÎS „Poşta Moldovei”  cu cota de participare 24%. Imediat după aceea, conducerea comunistă obligă toate instituţiile de stat – şi nu numai – să încheie contracte de asigurare doar cu această companie,  antrenând în acest proces ministerele şi administraţia publică locală.

Agenţii economici sunt obligaţi să rezilieze contractele cu alte companii de asigurări. Cu efortul susţinut al statului, compania „Moldasig” devine, în scurt timp, lider pe piaţa de asigurări. Conform totalurilor pe anul 2007 activele „Moldasig” constituiau 18,3 milioane de dolari, rezervele de asigurare – 12,3 milioane dolari, volumul primelor de asigurare subscrise – 20,9 milioane de dolari, iar despăgubirile – 160 mii de dolari. În 2008 fiecare leu depus în anul 2002 de fondatori le-a adus acestora un profit net de peste 35 de lei. Oricare altă companie de asigurări putea doar să viseze la o atare rentabilitate. Cu atât mai surprinzătoare a fost decizia conducerii comuniste de a ceda în 2008 unui investitor străin această companie.

Sub aripa guvernării

Odată cu apariţia pe piaţă a „Moldasig” SRL de la ministere către structurile din subordine au început să curgă recomandările-dispoziţii de a asigura toate autovehiculele, bunurile, viaţa cetăţenilor şi tot ce poate fi asigurat, exclusiv la compania „Moldasig”. Fostul ministru de Interne, Gheorghe Papuc, emite la 16 martie 2004 o dispoziţie prin care solicita instituţiilor din subordine să-şi asigure toate autovehiculele din posesie la compania respectivă şi să plaseze reprezentanţii „Moldasig” pe teritoriul posturilor de control ale poliţiei rutiere cu publicitatea acestei companii. Ministrul Industriei, Mihai Garştea, le sugerează agenţilor economici că serviciile „Moldasig” sunt mai avantajoase pentru beneficiari cu circa 30 % – 40%. Indicaţii similare semnează fostul premier Vasile Tarlev, Zinaida Greceanâi ş.a. „Crearea unui regim preferenţial de activitate pentru „Moldasig”  era însoţită de încălcări crase ale normelor de concurenţă loială, dar şi de lezarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor”, opinează Ion Câşlaru, director al Departamentului Marketing de la compania „Asito”. În baza unui contract de exclusivitate, încheiat între această companie şi unul dintre fondatorii săi, întreprinderea de stat „Calea Ferată a Moldovei”, ultima a început să includă automat în costul biletelor de călătorie cheltuielile de perfectare a poliţelor de asigurare ale „Moldasig”. În prezent, fiecare pasager achită suplimentar la costul biletului de călătorie câte 25, 50 de lei. În timp ce, conform legislaţiei în vigoare, în cadrul asigurării obligatorii de răspundere a transportatorilor faţă de călători, fiecare călător este asigurat deja la o sumă de 10 mii de lei.

Destabilizarea pieţei de asigurări

Totodată Valeriu Tanasiev, manager general adjunct în cadrul  Companiei Internaţionale de Asigurări “ASITO” ne informează că în urma presiunilor făcute de conducerea comunistă asupra conducătorilor întreprinderilor, compania dată a pierdut în 2003–2004 circa 40 milioane de lei, prime de asigurare pe contractele de asigurare reziliate şi transferate ulterior către Compania „Moldasig”. În anii următori această cifră s-a majorat în urma implicării în acest proces a Ministerului Afacerilor Interne şi Întreprinderii de Stat „Registru”, care, la rândul lor, orientau conducătorii de întreprinderi şi persoanele fizice exclusiv spre această companie. Pierderi esenţiale în urma susţinerii de conducerea comunistă a concurenţei neloiale au suportat majoritatea companiilor de asigurări, printre care „Moldova Astrovaz”, „Artas” etc.

Fostul premier Vasile Tarlev ne spune că ideea fondării şi susţinerii unei companii de asigurări de stat necesita în acei ani, deoarece pe piaţa de asigurări domnea haosul. „Ne-am propus să fondăm o companie de asigurări de stat care să ofere condiţii mai avantajoase pentru întreprinderile de stat. Din păcate, nu ştiu cum au evoluat lucrurile ulterior în această companie”, a menţionat ex-premierul.

Tranzacţie asistată de Oleg Voronin

Achiziţionarea celei mai mari companii de pe piaţă s-a realizat nu prin cumpărarea cotei-părţi de acţiuni de la foştii deţinători, dar prin majorarea capitalului social. JURNAL a intrat în posesia unor documente, potrivit cărora, la 17 iunie 2008, în cadrul Adunării extraordinare a fondatorilor „Moldasig” a fost luată decizia de a include în lista fondatorilor compania „Linekers Investments Limited” din Cipru, director – Oleg Voronin, cu un capital de 48 milioane de lei. Prin majorarea capitalului social compania cipriotă capătă dreptul de a deţine 80 la sută din capitalul social al SRL „Moldasig”şi de a gestiona în calitate de fondator toate activele companiei. După înregistrarea acestei tranzacţii, cotele părţi ale întreprinderilor de stat fondatoare au scăzut de circa 5 ori, Banca de Economii de la 51% scade până la 10, 2 %, ÎS „Calea Ferată a Moldovei” deţine ca rezultat 5% iar ÎS „Poşta Moldovei” – 4, 8 %. Potrivit unei note informative transmisă de serviciile speciale în adresa Preşidenţiei, decizia adunării generale a fost luată cu ignorarea legislaţiei şi în detrimentul intereselor statului. Deşi reprezentanţii Bancii de Economii au votat unanim pentru aprobarea hotărârii menţionate, aceştia nu aveau acordul Ministerului Finanţelor RM şi Agenţiei Patrimoniului Public.

Diminuarea cotei părţi a statului s-a produs şi cu concursul conducerii ÎS „Calea Ferată a Moldovei”, ÎS „Poşta Moldovei”, Ministerului Transportului şi Gospodăriei Drumurilor şi Ministerului Dezvoltării Informaţionale. Reprezentanţii „Moldasig” motivau că noul investitor aparţine grupului de companii „Rossgostrah”. Potrivit informaţiilor serviciilor operative, fondatorul „Linkers Investments Limited” este Serghei Haceaturov, persoană juridică privată din Federaţia Rusă, tot el, deţinător al cotei de 75 %. Fratele acestuia, Daniil Haceaturov, este director general al companiei „Rossgostrah”. Investigaţiile operative au stabilit că „Linekers Investment Limited” este specializată în cumpărarea, deţinerea şi vânzarea acţiunilor, precum şi acordarea împrumuturilor.

De remarcat, conform datelor oficiale ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, în 2008, din suma totală a încasărilor de prime de 249,8 mil. de lei aproape jumătate – 104,7 mil. de lei – a fost orientată la reasigurare. Aceasta este de două ori mai mult faţă de anul 2007. În cadrul reasigurării, o parte din prima de asigurare se transferă companiei – partener. Şi aceasta presupune participarea proporţională a acesteia la despăgubirea cazurilor de asigurare, la producerea lor. „Secretul” constă în aceea că în rapoartele oficiale participarea reasiguratorului la despăgubire nu se specifică, aceasta fiind o schemă foarte convenabilă pentru scoaterea banilor din ţară. Cu atât mai mult, jurisdicţia offshore permite efectuarea acestor acţiuni fără niciun fel de complicaţii.

Solicitarea unui credit

Potrivit aceleiaşi surse, la 20 octombrie 2008, Adunarea generală  a „Moldasig” a decis de a lua un împrumut de 10 milioane de euro pe o perioadă de opt ani, cu o dobândă de 10 % de la un investitor din Ucraina, Serghei Traciuk. Conform prevederilor contractului, în caz de neachitare la timp urmează a fi transmise în proprietatea creditorului ucrainean cotele părţi ale asociaţiilor şi bunurilor ce aparţin „Moldasig” cu perfectarea actelor la Camera Înregistrării de Stat. Această decizie a fost luată cu participarea preşedintelui BC „Banca de Economii”, Grigore Gacichevici, ÎS „Calea Ferată a Moldovei”, reprezentată de Valentina Potasevici, ÎS „Poşta Moldovei”, reprezentată de Vitalie Pavlov şi „Linekers Investments Limited” în persoana lui Andrei Zaiaţ. La această adunare au asistat în calitate de invitaţi directorul „Linekers Investments Limited”, Oleg Voronin, reprezentantul creditorului din Ucraina,Vasile Ursu, şi directorul „Moldasig”, Vitalie Bodea. Contractul de împrumut prin gaj a fost semnat la 25 decembrie 2008. Procesul de transmitere-primire a împrumutului între Vasile Ursu şi Andrei Zaiaţ a avut loc în prezenţa directorului „Linekers Investments Limited”, Oleg Voronin.

Pe parcurs, „Moldasig” SRL nu şi-a onorat obligaţiile contractuale şi ca urmare Serghei Traciuk a înaintat o acţiune în instanţa de judecată la Judecătoria Râşcani, solicitând încasarea datoriei de 12 105 000, care, pe lângă împrumut, însumează dobânda şi penalităţile. Instanţa de judecată, în persoana judecătorului Andrei Istrati, a emis o hotărâre prin care în contul datoriei se transmite cota de participare în mărime de 100% a companiei „Moldasig” lui Traciuk Serghei. Solicitată de JURNAL, conducerea „Calea ferată a Moldovei” ne-a spus că nu cunoaşte nimic despre decizia instanţei de judecată. Totodată, Valentina Potasevici ne spune că    „nu îşi aminteşte nimic despre creditul de 10 milioane de euro”. Rugat să comenteze tranzacţia Companiei „Moldasig” şi în ce măsură aceasta contravine intereselor contribuabililor Miron Găgăuz, directorul general al ÎS „Calea Ferată a Moldovei” a lăsat să se înţeleagă că a acţionat la indicaţia Ministerului Transporturilor. „Suntem o întreprindere de stat şi acţionăm la indicaţia superiorilor. Nu cunosc nimic despre punerea în gaj a cotelor părţi şi creditul de 10 milioane de euro. Nimeni din reprezentanţii noştri nu au asistat la şedinţa de judecată”, a spus el. JURNAL a încercat să afle şi opinia conduceriiii „Moldasig” vizavi de acest litigiu. Ni s-a spus că directorul general – singurul care ar putea să ne ofere un răspuns în acest sens – este plecat peste hotare. Deşi am solicitat şi opinia conducerii ÎS „Poşta Moldovei”, până în prezent nu am primit niciun răspuns.

The following two tabs change content below.
Svetlana Corobceanu

Svetlana Corobceanu