„Scanarea carnetelor de muncă pentru angajații care au lucrat până la 1 ianuarie 1999 se încheie la 15 decembrie 2018”

Liuba Rotaru, şefa CTAS Centru

Interviu cu Liuba Rotaru, șefa Casei Teritoriale de Asigurări Sociale (CTAS), sectorul Centru din Chișinău

Procesul de scanare a carnetelor de muncă ale persoanelor asigurate care au fost angajate în câmpul muncii până la 1 ianuarie 1999 s-a început la sfârșitul lunii iunie 2018 și se încheie la 15 decembrie curent. Scanarea carnetelor de muncă este un lucru important pentru persoanele asigurate, deoarece se completează contul personal al persoanelor asigurate cu informația despre numărul anilor lucrați până la 1 ianuarie 1999. Pentru cei care și-au stabilit pensia, carnetele de muncă nu se scanează, chiar dacă ei continuă să activeze.

  • Stimată Liuba Rotaru, de când s-a început scanarea carnetelor de muncă?

Conform Hotărârii de Guvern din 15 mai 2018, scanarea carnetelor de muncă ale persoanelor asigurate, pentru perioada până la 1 ianuarie 1999, s-a început la sfârșitul lunii iunie 2018. Scanarea informației din carnetele de muncă este făcută de angajații Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS). Aceștia primesc carnetele de muncă ale angajaților de la agenții economici și le scanează cu misiunea de a asigura secretul informației colectate din carnetele de muncă, inclusiv cu păstrarea carnetelor de muncă ale persoanelor asigurate, apoi transmiterea acestora înapoi angajatorilor. Angajatorul are obligația, stipulată în această Hotărâre a guvernului, să prezinte carnetele de muncă pentru toți angajații care au avut activitate până la 1 ianuarie 1999.

Prezentarea carnetelor de muncă de către agenții economici se face conform unui grafic, publicat în Monitorul Oficial. Carnetele de muncă se prezintă împreună cu lista angajaților. În listă este indicat codul personal al angajatului. După scanare, carnetele de muncă se returnează agentului economic.

Atenție! Angajații să nu se grăbească să-și ia rămas bun de la carnetele de muncă, ci să le păstreze.

Până azi la Casa Teritorială de Asigurări Sociale din sectorul Centru al capitalei 61% din agenții economici au prezentat carnetele de muncă pentru scanare.

  • Cu ce scop se face scanarea carnetelor de muncă?

Scanarea carnetelor de muncă este un lucru important și benefic pentru persoanele asigurate, deoarece se completează contul personal al persoanelor asigurate cu informația despre numărul anilor lucrați până la 1 ianuarie 1999.

Începând cu 1 ianuarie 1999 s-a format o bază de date la Casa Națională de Asigurări Sociale despre venitul asigurat și stagiul de cotizare al fiecărei persoane care a desfășurat activitatea după anul 1999.

Și azi ne bucurăm de faptul că prestațiile sociale, începând cu indemnizația de maternitate, indemnizația de îngrijire a copilului, concediile medicale, inclusiv pensia, după formula nouă stabilită în urma reformei sistemului de pensionare începând cu 1 aprilie 2017, se stabilesc în baza informației care este stocată în această bază de date.

  • Scanarea este urmată de o verificare a datelor din carnetele de muncă?

Specialiștii din domeniu citesc atent informația scanată, fiind verificată fiecare pagină scanată. Și dacă carnetele de muncă sunt completate conform legislației în vigoare, informația citită se plasează în contul individual al persoanei asigurate. Astfel, CNAS deține o informație deplină a persoanei, atât despre activitatea până la 1 ianuarie 1999, cât și informația stocată deja în contul personal al persoanelor după 1 ianuarie 1999.

Dacă vom deține informația despre anii lucrați ai persoanelor asigurate până la 1 ianuarie 1999, atunci va apărea posibilitatea ca persoanele să-și calculeze de sine stătător mărimea pensiei, accesând datele electronice.

La calcularea pensiei, vor prezenta la ghișeul CTAS doar buletinul de identitate și certificatul de naștere al copiilor, pentru a stabili pensia solicitantului pentru care a muncit zeci de ani și a contribuit la bugetul asigurărilor sociale de stat.

  • Sunt întâlnite greșeli în carnetele de muncă deja scanate?

Există unele erori. Acestea, de obicei, sunt corectări depistate de către specialiști la citirea și urmărirea informației din carnetele de muncă deja scanate; fie că unele carnete de muncă nu au fost completate corect, fie că lipsește ștampila de angajare sau eliberare de la locul de muncă; fie că sunt corectări, ștersături. În aceste cazuri, informația nu este plasată în contul personal, dar se pune la rubrica „așteptare”, pentru a fi verificată. Și atunci când persoana își stabilește pensia, aceasta va trebui să confirme neclaritățile prin prezentarea informației suplimentare. Aceasta poate fi prezentarea ordinului de angajare, eliberare ș.a., după caz.

Conform Hotărârii de guvern, scanarea carnetelor de muncă se finalizează la 15 decembrie 2018. De aceea, în timpul care a mai rămas, agenții economici trebuie să fie conștienți că această activitate este pentru oamenii care au muncit și contribuit la bugetul asigurărilor sociale de stat, până la 1 ianuarie 1999, dar care încă nu și-au stabilit pensia.

 

  • Deci, scanarea carnetelor de muncă este valabilă doar pentru persoanele care nu sunt pensionate?

Pentru persoanele care și-au stabilit pensia carnetele de muncă nu se scanează, chiar dacă acestea continuă să activeze.

 

  • Ce fac persoanele care în prezent nu sunt angajate, dar au lucrat și dețin carnetele de muncă?

Persoanele care în prezent nu sunt angajate în câmpul muncii, dar au fost angajate până la 1 ianuarie 1999, au posibilitatea de a se prezenta personal cu carnetele de muncă în original la specialiștii de la Casele Teritoriale de Asigurări Sociale. Aceștia le vor scana și le vor returna în câteva zile. După scanare orice carnet de muncă are cuvântul „scanat”. Este o dovadă pentru viitorul persoanei că are carnetul de muncă scanat. Dacă aceasta se angajează în câmpul muncii și dacă nu are scanat carnetul de muncă, atunci, conform Hotărârii de guvern și instrucțiunilor elaborate de specialiștii CNAS, o dată în trimestru, până la data de zece a lunii premergătoare, ei sunt datori să prezinte acele carnete care nu au trecut scanarea.

Scanarea carnetelor de muncă se face pentru angajații care au lucrat până la 1 ianuarie 1999. După 1 ianuarie 1999, carnetul de muncă nu are relevanță. Din această dată nu se ia în calcul numărul de ani din carnetul de muncă, dar numărul de luni lucrate, din care au fost achitate contribuțiile de asigurări sociale, stocate într-o bază de date deja formată.

  • Orice persoană poate să-și vadă extrasele din contul personal unde cotizează?

Da, poate. Cine vrea să-și cunoască datele din extrasul de cont se prezintă cu buletinul de identitate la orice Casă Teritorială de Asigurări Sociale și obține informația pe loc. Extrasul este oferit gratis sau persoana o poate accesa online prin pagina oficială, SI ACCES CPAS, a CNAS.