Salvaţi Uzina de zahăr din Glodeni!

SCRISOARE DESCHISĂ a lucrătorilor Uzinei de zahăr din oraşul Glodeni

Stimaţi deputaţi din Parlamentul R. Moldova,

Apelăm către Dumneavoastră cu rugămintea să interveniţi în procesul de salvare a uneia dintre cele mai productive fabrici de zahăr din Republica Moldova – fabrica de zahăr din Glodeni. Noi, angajaţii întreprinderii în cauză, suntem extrem de îngrijoraţi de perspectiva lichidării acesteia.

Falimentul celor doi proprietari ai întreprinderii a condus la faptul că astăzi fabrica aparţine de facto băncii comerciale Moldindconbank. Aceasta nu este interesată de păstrarea şi dezvoltarea procesului de producţie la fabrică, băncii îi este indiferent viitorul întreprinderii propriu-zise şi soarta celor 500 de persoane angajate la fabrică.

Speranţele noastre, legate de investitorul rus Marr Sugar Moldova, nu s-au realizat – această companie a dat faliment, având şi până astăzi datorii la salarii faţă de angajaţi în valoare de 2 mil. de lei. Aşteptările noastre legate de noul proprietar al fabricii – SRL Gold Crown, de asemenea nu s-au adeverit. Această companie nu doar că nu a făcut faţă angajamentelor pe care şi le-a asumat faţă de bancă, ci şi nu a fost în stare să asigure de sine stătător în sezonul trecut achiziţionarea sfeclei de zahăr pentru prelucrare şi asigurarea procesului continuu de producţie. Fabrica noastră a fost nevoită să achiziţioneze aproape toată sfecla de zahăr de la intermediari şi concurenţi.

Situaţia creată astăzi la fabrica de zahăr din Glodeni ne îngrijorează nu doar în calitate de membri ai colectivului care am muncit aici câte 20-30 de ani, ci şi în calitatea noastră de cetăţeni cărora nu le este indiferentă dezvoltarea social-economică a ţării în ansamblu. Fabrica noastră face parte din cele trei cele mai moderne şi eficiente fabrici de zahăr din ţară, care nu şi-a sistat activitatea nici chiar în cei mai cumpliţi ani.

Avantajul şi importanţa strategică a fabricii de zahăr din Glodeni rezidă în faptul că în jurul întreprinderii se află o zonă rodnică de sfeclă de zahăr, pentru gospodăriile agricole din nordul Republicii Moldova sfecla de zahăr fiind o cultură strategică. Este de nepreţuit rolul fabricii în sistemul socio-economic al întregului raion Glodeni – ea este ultima întreprindere mare funcţională de pe teritoriul raionului. Este necesar să ţinem cont de însemnătatea fabricii nu doar în calitatea ei de plătitor de TVA la bugetul naţional, ci şi în calitatea de întreprindere care contribuie cu o cotă semnificativă la formarea bugetului raional. În afară de aceasta, fabrica noastră a acordat mereu susţinere obiectivelor sociale, sprijinind în mod activ funcţionarea normală a şcolii, grădiniţei, magazinelor din orăşel.

Închiderea sau stoparea activităţii fabricii de zahăr din Glodeni ar însemna pierderea unei întreprinderi importante şi a infrastructurii adiacente, afluxul foştilor angajaţi în calitate de gastarbeiteri la muncă peste hotare.

Colectivul de muncă mizează pe înţelegerea şi compătimirea din partea Dumneavoastră. Ne exprimăm speranţa că datorită intervenţiei operative a Dumneavoastră va fi identificată o soluţie acceptabilă în problema salvării întreprinderii. Suntem de părerea că doar naţionalizarea acesteia sau atragerea unui investitor serios, cu resurse mari, poate garanta o dezvoltare stabilă a fabricii în viitor. Împărtăşim importanţa şi actualitatea sarcinilor stabilite în Programul de guvernare “Integrarea Europeană. Libertate, democraţie, bunăstare” pentru anii 2009-2013 şi împărtăşim opinia că sarcina de salvare a fabricii de zahăr din Glodeni corespunde obiectivelor noilor autorităţi de dezvoltare a ţării noastre. Suntem convinşi că Veţi adopta o poziţie foarte responsabilă în problema enunţată şi veţi reacţiona în cel mai apropiat timp întru soluţionarea acesteia. În cazul în care soarta întreprinderii nu se va decide până la finele lunii februarie, fabrica de zahăr din Glodeni riscă să rămână şi în acest sezon fără sfeclă de zahăr. În timp ce procesul de contractare de către alte întreprinderi a fost practic încheiat, fabrica noastră nici măcar nu l-a iniţiat.

Stimaţi deputaţi,
Stimate Domnule Prim-ministru,
în cazul în care nu vom fi auziţi, vom fi nevoiţi să recurgem peste 5 zile la nişte măsuri desperate, cum ar fi o acţiune de protest în centrul capitalei, în acest scop la serviciul respectiv al Primăriei mun. Chişinău fiind deja depusă o declaraţie prealabilă.
Colectivul fabricii de zahăr din Glodeni
2010-02-04

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)