Salarii nesimţite

Directorul general al „Moldtelecom” a beneficiat în 2010 de o compensaţie cât salariul anual a doi miniştri

Directorul general al S.A. „Moldtelecom”, Vitalie Iurcu, a primit în 2010 salarii și prime în valoare totală de 731,4  mii de lei. Potrivit unui raport de audit al Curţii de Conturi, salariul de bază al acestuia a constituit 412 mii de lei. Totodată acesta a beneficiat de un ajutor material în valoare de 32, 7 mii de lei şi de 287 de mii de lei sub formă de compensaţii. Salariul mediu al unui angajat al acestei instituţii e de circa 6 mii de lei. Veaceslav Ioniţă, preşedintele Comisiei parlamentare economie, buget şi finanţe, prezent la şedinţa CC, a declarat că nu există nicio reglementare în ceea ce priveşte politica salarială la această întreprindere.

„Nu am nimic contra unui salariu de 700 de mii de lei, dar vreau să ştiu că acesta este unul legal. Am dubii deoarece, din păcate, auditorii nu ne-au putut răspunde la această întrebare, fapt care mi-a dat mari bănuieli asupra calităţii raportului”, a spus el. „Cât priveşte sponsorizările efectuate de această întreprindere, în valoare de peste 5 milioane de lei, mi-am dat seama că auditorii nici nu s-au sinchisit măcar să verifice dacă organizaţiile care au primit banii au un certificat de utilitate publică, emis de Ministerul Justiţiei”, a mai spus deputatul.

Printre instituţiile sponsorizate cu sume de sute de mii de lei de către SA „Moldtelecom” figurează mănăstiri, biserici, Mitropolia Chişinăului (240 de mii de lei în 2009 şi circa 200 mii de lei în 2010), Asociaţia Ziariştilor economici (225 mii de lei), Asociaţia „Femida” (85 de mii de lei) şi alte organizaţii obşteşti mai mult sau mai puţin cunoscute. Sponsorizările n-au fost însoţite de documente confirmative, ci doar de scrisori de mulţumire.

Solicitat de jurnal.md, ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, a declarat că salariile pe care le ridică directorii întreprinderilor de stat trebuie văzute din perspectiva indicatorilor economici înregistraţi de aceste întreprinderi. „Nu am văzut încă aceste cifre, dar trebuie văzut dacă salariul managerului e în corelaţie cu venitul şi cu impozitele”, a spus Lazăr. Acesta a avut și un îndemn față de directorii întreprinderilor de stat. „Pe fundalul salariului mediu pe economie pe care îl avem, sugestia mea către toți directorii este să fie mai atenți și să aibă apetituri mai modeste”, a îndemnat Lazăr.

Printre alte abateri depistate la SA „Moldtelecom”, Curtea de Conturi a mai stabilit că, în anul 2010, întreprinderea a construit 519 obiective ale reţelei 3G şi SDMA în valoare de 372 milioane de lei. Dintre acestea, 54 de obiective în valoare de 53,1 milioane de lei au fost construite de firma „Moldconstruct Market”, controlată de Oleg Voronin, fiul fostului preşedinte al R. Moldova.

Auditorii au stabilit că aceste construcţii au fost date în folosinţă cu abateri de la legislaţie, în baza unor procese-verbale de recepţie a lucrărilor fără a fi prevăzută perioada de garanţie, deşi legislaţia stipulează două etape de recepţie a lucrărilor – la finalizarea lor şi la expirarea perioadei de garanţie.

Svetlana Corobceanu

The following two tabs change content below.
Svetlana Corobceanu

Svetlana Corobceanu