Sacul cu minte sau Cadouri de Crăciun

O poantă, mai veche: „– Ai găsit doi saci: unul cu bani, altul cu minte. Poţi să iei doar unul, pe care îl alegi? – Normal, pe cel cu minte. – «Normal», deşteptule, fiecare alege ce-i lipseşte”. Eu zic s-o facem şi noi pe deştepţii şi să recunoaştem că suntem proşti. Dacă ne lipseşte ceva cu adevărat, e mintea. O dovedesc evenimentele din acest an, din anul trecut şi – în acord cu Creangă – de când suntem.

Cadourile de Crăciun e bine să fie proiectate cumva spre necesităţile anului care stă în prag în aşteptarea audienţei. Dacă un dram de minte în plus prinde bine oricui, cartea ar fi un cadou util. Şi durabil: ea, ca vinul, cu fiece an se face tot mai preţioasă.

Uitate de lume, librăriile noastre seamănă cu mănăstirile de maici, care se roagă în singurătate, nederanjate decât de rari drumeţi, rătăciţi pe acolo. Dar – tocmai pentru că sunt rar vizitate (dar de un public select) – ele mai sunt şi ca nişte saloane aristocratice, pentru aleşi, cărţile cochetând discret cu cei care se încumetă să le tulbure liniştea.

Într-un dialog în timp, Editura Cartier propune o colecţie (se şi numeşte „Cartier de colecţie”, ca vinul) de poeme antologice, selectate de scriitori din zilele noastre. George Coşbuc e recomandat de Ioan Pintea, Alexandru Macedonski de Nicolae Leahu, Ilarie Voronca de Emilian Galaicu-Păun, Mihai Ursachi de Lucian Vasiliu; Poeţi de pe vremea lui Eminescu e o antologie de Eugen Lungu, iar sonetele lui Shakespeare sunt într-o remarcabilă traducere a lui Radu Ştefănescu.

Poezia lui Eminescu şi poveştile lui Creangă, proza şi poezia romantică sau cea simbolistă, balada cultă şi poezia manieristă, artele poetice româneşti şi lirica poeţilor basarabeni contemporani, toate – în volume rezonabile (şi digerabile) – le propune colecţia „Câmpul de lectură” a Editurii Ştiinţa. Un bun cadou elevului, studentului, profesorului.

Ademenesc discret cititorul colecţia Prut-ului, Biblioteca pentru toţi copiii, şi colecţia Arc-ului, Primăvara poeţilor (Vodă, Vatamanu, Mihnea, Codru, Valentin Roşca, Damian, Loteanu), dar şi colecţia Ştiinţei, Moştenire. Excelente cadouri. Colecţii pentru aleşi, pentru cei cu gusturi rafinate, pentru gurmanzii lecturii, care pot să dedice ore întregi librăriilor şi bibliotecilor…

Dar sunt şi cărţi sau colecţii accesibile (pentru cei grăbiţi, care nu au timp de cochetării şi delicateţe), sabotând librăriile şi vânzându-se direct în stradă, în chioşcurile de ziare. O colecţie de acest gen este „Cartea pentru toţi” a Editurii Litera, care imită formatul şi chiar logoul binecunoscutei în trecut colecţii româneşti „Biblioteca pentru toţi”. Am văzut, printre primele titluri puse în vânzare culegeri de texte din Caragiale, Slavici, Turgheniev…

Oferta cărţilor pentru copii – e un bun prilej de a face tradiţie din a dărui copiilor cărţi – e variată: de la scriitorii noştri (Romanciuc, Suceveanu, Filip, Vieru, Blandiana, Sorescu, Arghezi ş.a.) la cei din literatura universală (Andersen, Perrault, Rowling, Tolkien, Twain), de la naraţiuni ilustrate la cărţi-jucării. Le găsiţi la Prut, Arc, Cartier. Şi încă. Niciodată librăriile noastre nu au avut atâta literatură enciclopedică, pentru maturi şi pentru adolescenţi, originală sau tradusă. Adresele sunt: Arc, Ştiinţa, Prut, Litera.

Foarte activul Cartier, cunoscut pentru preferinţele sale (post)moderne, îşi lărgeşte imperial aria de desfacere, cuprinzând tot mai mult spaţiu „tradiţionalist”. Adineaori, ultimul poet editat în colecţia „Cartier popular” era hipermodernul Iulian Fruntaşu. Acum (după ce mai fuseseră tipăriţi Vieru şi Druţă) cele mai recente titluri le semnează Nicolae Dabija, cu Reparatorul de vise (un titlu modern, totuşi) şi Andrei Ţurcanu, cu antologia poeţilor „şaizecişti” Dreptul la nume.

Şi volumele din afara colecţiilor sunt bune cadouri. La Arc găsiţi albumul Arta maeştrilor basarabeni din secolul XX, la Ştiinţa primul volum din Istoria Basarabiei de Ion Ţurcanu, iar la Cartier Chişinăul necunoscut al lui Iurie Colesnic. Sau… ce poate fi mai util, în contextul introducerii „noii” ortografii în şcoli (revenirea la „Regula Sextil Puşcariu”, dar şi modificările din 2004-2005), decât un dicţionar ortografic?

The following two tabs change content below.