Să promovăm jurnalişti necompromişi, personalităţi cu probitate morală

Declaraţie de solidarizare a foştilor angajaţi ai Radioteleviziunii Naţionale

Subsemnaţii, jurnalişti şi regizori, foşti angajaţi ai Radioteleviziunii Naţionale, salutăm apariţia articolului „Aici Radio Chişinău, este ora… mărturiilor!” din publicaţia JURNAL de Chişinău, prin care jurnalista Luminiţa Dumbrăveanu a deschis dezbaterile publice pe marginea unui subiect extrem de important, precum este cel al Radioteleviziunii Naţionale, instituţie, altădată prestigioasă, unde am avut onoarea să activăm, care a fost alături de poporul său în lupta pentru Limba Română, Alfabet Latin, Tricolor, Suveranitate, Independenţă.

Articolul scris cu competenţă şi durere era aşteptat demult, temerara noastră colegă având dreptul moral să pună degetul pe rană şi să scoată în evidenţă atât fenomenul jurnaliştilor profitori şi trădători, cât şi pe cel al clasei politice mânată mereu de ambiţia nefastă de a umili jurnaliştii şi a-i supune cenzurii.

Având experienţa schimbării mai multor guverne şi regimuri politice, împărtăşim temerile legate de posibilele aranjamente ce se plăsmuiesc tacit în culisele guvernării, menite să instaleze la conducerea Radioteleviziunii Naţionale jurnalişti mediocri, docili, fără autoritate morală în mediul colegilor, care au compromis valorile sfinte ale neamului nostru şi ale presei libere. Noi n-am uitat faptele lor reprobabile, oricât de abil şi le-ar ascunde în spatele distincţiilor de stat sau al unor înalte funcţii: cenzura sălbatică; suprimarea emisiunilor româneşti; interzicerea utilizării sintagmei „Limba Română”, a etnonimului „român”, a operei lui Mihai Eminescu şi Grigore Vieru, a noţiunilor de „Basarabia”, „regim totalitar comunist”, „deportări staliniste”, „foamete organizată”; deturnarea în stil securist a grevelor jurnaliştilor de la Radio şi TV din anii 2002 şi 2004; interzicerea postului TVR1 pe teritoriul R. Moldova; concedierea jurnaliştilor pe criterii politice, întocmirea până în prezent a listelor negre pe la diferite instituţii media contra jurnaliştilor cu demnitate, victime ale regimului comunist.

După 20 de ani de eşecuri şi drame naţionale, suntem datori să promovăm la conducerea Radioteleviziunii Naţionale jurnalişti profesionişti, necompromişi, personalităţi cu probitate morală. În acest sens, ne solidarizăm cu autoarea articolului şi susţinem, la această etapă istorică, echipa de creaţie: Efim JOSANU – preşedinte al Radioteleviziunii Naţionale, Arcadie GHERASIM – director general al Televiziunii Naţionale, Ion BUNDUCHI – director general al Radiodifuziunii Naţionale. Oameni de omenie, colegi cu demnitate profesională şi naţională, care n-au făcut compromisuri ruşinoase, au respectat codul deontologic, şi-au păstrat integritatea morală, nu au apartenenţă partinică şi nu au figurat în scandaluri de corupţie. Împreună cu ei am început în anii 1989-1990 reformarea Radioteleviziunii Naţionale şi acum au şansa şi chiar obligaţia de a o duce la bun sfârşit.

Jurnalistul Efim JOSANU a fost primul redactor-şef al Redacţiei programului de Actualităţi TV Mesager (nu caricatura de azi!), numele căruia îl poartă o stradă din Chişinău. Jurnalistul Arcadie GHERASIM a fost redactor-şef al Redacţiei Actualităţi Radio, a fost director general al Televiziunii Naţionale, fost director al EURO TV Chişinău. Jurnalistul Ion BUNDUCHI a fost redactor-şef al Redacţiei Tineret Radio, a lansat zeci de jurnalişti talentaţi, a fost director al Radio Antena C. Meritele viitorului preşedinte Efim JOSANU în faţa poporului nostru sunt cu atât mai mari cu cât, în calitatea sa de prim preşedinte al Comitetului Naţional Olimpic, timp de zece ani, a avut o contribuţie diplomatică esenţială în promovarea pe mapamond a tânărului stat R. Moldova. Se ştie că Arta şi Sportul bat politica, dovadă ne stă şi faptul că R. Moldova a fost vizitată de două ori de o somitate, precum Juan Antonio Samaranch, preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic.

Încurajăm şi noi aceşti colegi să-şi depună dosarele la Consiliul de Observatori şi să participe la competiţia anunţată pentru cele trei funcţii de conducere a Radioteleviziunii Naţionale. Profesioniştii nu au de ce să se teamă, dacă totul va fi onest şi transparent! În acest sens, solicităm colegilor din Consiliul de Observatori să dea curs propunerii rezonabile de a transmite în direct la actuala TRM şedinţa la care se va decide alegerea celor trei administratori ai audiovizualului public, astfel încât toţi cetăţenii, inclusiv cei aflaţi peste hotare, să poată vedea de ce calitate sunt schimbările politice de la Chişinău.

Facem apel la partidele din cadrul AIE, care, aflate în opoziţie, au vehiculat intens ideea libertăţii presei, să manifeste maturitate politică, respect pentru supremaţia legii şi să-şi stăpânească tentaţia de a face „algoritme” şi de a se amesteca în treburile Consiliului de Observatori. În caz contrar, consecinţele vor fi extrem de păguboase pentru imaginea AIE, atât în plan intern, cât şi în cel extern.

Chemăm colegii să manifeste solidaritate de breaslă, or, legislaţia în vigoare spune clar că alegerea conducerii Radioteleviziunii ţine de competenţa profesioniştilor în domeniu, nu de mofturile politicienilor. În joc sunt puse, deci, onoarea şi demnitatea noastră profesionale.

Doamne ajută pe calea democraţiei autentice!

Lidia BOBÂNĂ, Emilia GHEŢU, Dina PRIPA-CLAPCO, Rodica MAHU, Luminiţa Popa, Cecilia MELNICIUC, Raisa BELICOV, Margareta PETRACHE, Larisa VERDEŞ, Veronica VORNICESCU, Vera TĂBĂCARU (Italia), Ludmila COJOCARU (România), Larisa BELECCI (Italia), Stela BERGHI (Italia), Vasile MIJA (Portugalia), Ion ENACHE, Zina CERCHEZ, Anatol RĂILEANU, Lidia BANCIU, Constantin ROTARU (fost director general Radio Chişinău), Traian MUSTEAŢĂ – jurnalişti, Lidia MARCU, Eugenia CURAGĂU, Anastasia COJOCARU, Stanislav NAZARIE – regizori.

Lista semnatarilor rămâne deschisă. E-mail: [email protected]

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)