S-a stins din viaţă savantul lingvist Anatol CIOBANU

anatol-ciobanu-e1400238319766

După o boală grea şi îndelungată, la 8 aprilie 2016 a plecat dintre noi profesorul Anatol Ciobanu, doctor habilitat în filologie, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova, membru-corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, laureat al Premiului Naţional. S-a născut la 14 mai 1934, în satul Ruseni, raionul Edineţ. În 1956 a absolvit Facultatea de Filologie şi Istorie a Universităţii de Stat din Moldova.

Anatol Ciobanu s-a manifestat de-a lungul anilor ca distins filolog, luptător pentru repunerea limbii române în drepturile ei fireşti, parcurgând itinerarul profesional de la asistent, lector superior, conferenţiar, profesor până la funcţia de prodecan al Facultăţii de Filologie a Universităţii de Stat din Moldova, şef al Catedrei de Lingvistică Generală şi Romanică.

A semnat volumele Probleme dificile de gramatică (1969), Să scriem şi să vorbim corect (1970), Limba maternă şi cultivarea ei (1988), Normele de punctuaţie în vigoare (2000), Sintaxa propoziţiei, Sintaxa frazei, Sintaxa şi semantica (1987), Lingua latina (în colaborare) (1996), Limba română – adevărata mea patrie. Antologie filologică (2005), Reflecţii lingvistice (2009) ş.a. Autor a opt monografii, zece manuale, nenumărate materiale didactice, două dicţionare şi circa şase sute de articole ştiinţifice, note, recenzii.

A creat o adevărată şcoală ştiinţifică de lingvistică generală şi sintaxă romanică, a pregătit mai mulţi doctori habilitaţi şi doctori în filologie. Savant cunoscut departe de hotarele Moldovei, a prezentat circa 250 de comunicări ştiinţifice la conferinţe, simpozioane şi congrese organizate de centre universitare din Aix-en-Provence (Franţa), Kiev, Moscova, Sankt Petersburg, Minsk, Alma-Ata ş.a.

S-a învrednicit de titlul onorific de Doctor Honoris Causa al Universităţii „Al. Russo” din Bălţi, a fost deţinător al titlului de Lucrător Emerit al Şcolii Superioare din RSSM şi din URSS (1978). Pentru merite deosebite în activitatea de profesor universitar a fost apreciat cu medalia „Dimitrie Cantemir”, cu medalia „Mihai Eminescu”. Cavaler al Ordinului Republicii (2010).

Amintirea savantului şi scriitorului Anatol Ciobanu va rămâne mereu neîntinată în inimile celor care l-au cunoscut şi apreciat. Dumnezeu să-l odihnească în pacea Sa luminată.

Consiliul Uniunii Scriitorilor din Moldova

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)