RUPEREA RÂNDURILOR // Un bilanţ al anului literar (reportaj)

Dezbaterea „Anul literar 2013” organizată de Uniunea Scriitorilor nu mi s-a părut, la început, o idee foarte fericită. În primul rând, raportorii (membrii juriului US) se mai află în treabă, încă mai citesc şi analizează. Spre surprinderea mea însă, discuţia nu a fost una de neglijat. Comunicările membrilor juriului (pe secţiuni-genuri literare), aplicate şi docte, au fost edificatoare pentru cine a vrut să audă. Şi ideea mi-a devenit cel puţin interesantă. Aveam şansa să aflu care sunt cărţile nou-apărute, dar şi să spionez cum văd aceste cărţi scriitorii şi criticii.

Am urmărit o distribuire pe poliţele tematice, stilistice, valorice a producţiei editoriale, o trasare a trendului. O panoramă, fie şi cu doza ei improvizabil-imprevizibilă. Exegeza publică a fost un spectacol în sine, punând în evidenţă individualităţi creatoare şi critice. Andrei Ţurcanu, preşedintele juriului, a triat genurile şi a desenat tendinţele, iar introducerea sa a fost o scurtă lecţie (de fapt, un pamflet) despre literatura multă ca volum şi puţină ca esenţă. Adevărat, „exemplele” ce au urmat au fost (cu două excepţii) mai mult „pozitive”.

Lucia Ţurcanu a construit un exemplar tablou al prozei din anul trecut, în conturul şi culorile cele mai distincte. A fost bună şi completarea lui Alexandru Burlacu, fie şi sumară şi incompletă (cărţile se mai citesc), dar reuşind să ne convingă că nu numai cărţile sunt diferite, ci şi opiniile despre ele. Aş fi avut ceva de polemizat, dar e pentru altă dată. O prezentare obiectivă, imparţială, a criticii şi eseisticii a făcut Maria Şleahtiţchi, respectând regula impusă de organizatori de a nu divulga preferinţele.

Adrian Ciubotaru însă nu a urmat acest angajament, recunoscând sincer că nu poţi să vorbeşti despre poezie fără a aplica şi criteriul axiologic. Eugen Lungu a evitat să dea note, în schimb, publicul a avut ocazia să asculte o veritabilă conferinţă despre jurnal ca specie literară şi despre prezenţa (şi relevanţa) acestei specii în literatura română, inclusiv în cea basarabeană.

Un discurs pasional în apărarea literaturii marginale, trecută cu vederea de raportori, l-a avut „vocea din sală” Ion Ciocanu. Criticul a prezentat o serie de cărţi ignorate de juriile specializate, alcătuite din critici exigenţi. Aceste completări sunt probabil necesare pentru a contura tabloul integru al anului literar. Deşi aceste volume puteau fi prezentate, într-un raport separat, de unul (mai curajos) din membrii juriului la categoria „cărţi slabe” sau, şi mai sincer: „cărţi proaste”. Cu toate riscurile. Am reţinut de la Ion Ciocanu o formulă care merită omologată: „poate că aceste cărţi au şi multe greşeli, după cum s-a spus aici, dar ele au stil” (sic!)

E o replică la un semnal alarmant al Mariei Şleahtiţchi. Cărţile (mai ales, cărţile pentru copii, ceea ce este cu adevărat grav) apar cu o groază de greşeli şi asta nu face cinste scriitorilor şi editorilor. Subscriu ideii Mariei Ş. de a organiza o conferinţă dedicată corectitudinii lingvistice şi calităţii cărţilor. Cu implicarea Uniunii Scriitorilor şi a Uniunii Editorilor.

O trecere în revistă a producţiei literare dintr-un an calendaristic nu ar trebui, totuşi, suprapusă procesului jurizării sau formării de topuri. Mai potrivită mi se pare o discuţie (cu susţinerea, dar nu sub egida Uniunii Scriitorilor) pliată pe tendinţe, relevanţe, ediţii polemice. Fără a anula principiul axiologic, dar şi fără a-l instituţionaliza cumva prin autoritatea de membru al juriului. Numai că tare mă tem că nu se vor găsi prea mulţi doritori să parcurgă, de dragul unei discuţii, toate cărţile anului.

Sigur că în cadrul unei dezbateri despre anul literar poţi să iei în vizor toate cărţile, până la cele mai insignifiante sau bizare, pe care nu le citeşte nimeni. Exceptând juriul. Dar Uniunea Scriitorilor ar trebui să-i asigure pe membrii juriului cu lapte. Pentru diminuarea efectului nociv al unor lecturi.