RUPEREA RÂNDURILOR // Totul este hypertext

Elena Ungureanu, doctor în filologie, colaborator la două institute academice (Filologie, respectiv, al Dezvoltării Informaţionale a Societăţii), a scos o carte cu un titlu neobişnuit de neacademic: Dincolo de text: hypertextul. Până mai adineaori, filologia noastră era atât de solemn şi rigid pusă sub semnul versului „Limba noastră-i o comoară”, încât cineva trata domeniul în termeni de tezaur şi propunea un fel de mumificare a ştiinţei filologice în Panteonul Institutului Patrimoniului Cultural.

Mutarea spaţiului de cercetare a limbajului şi a comunicării (un organism viu, într-o dinamică năucitoare, în ultimul timp) dintr-un spaţiu muzeistic într-un laborator – iar prin subiectul propus realizând o conexiune cu mediul comunicativ planetar – este o mică revoluţie. Situaţia incită şi prin ineditul cercetărilor concomitente în cadrul a două instituţii, formal diferite, dar având acelaşi domeniu de cercetare: ştiinţele şi tehnologiile comunicării. A se ţine cont la eventuale optimizări / eficientizări ale structurii Academiei.

Trecând, la o etapă a cercetărilor sale, prin hipertextul (cu „i” din „i”) literar, cel derivat – în exerciţiul intertextual – dintr-un hipotext anterior (ca Luceafărul din Fata în grădina de aur), autoarea ajunge la acest hypertext (cu „y”), care ţine de mediul comunicării online, de reţeaua comunicativă universală, cea a păienjenişului mondial.

Orice text este un intertext (o însumare a unor cuvinte, sintagme şi fraze rostite de cineva înaintea noastră, un discurs construit pe ruinele zidului „părăsit şi mereu neisprăvit” al înaintaşilor). Cu atât mai mult, azi, totul este hypertext, o relaţie permanentă, nonliniară, a energiei textelor care se regăsesc în aceste terminale-expresii rostite de noi. Şi, la rândul lor, aceste fraze ale noastre (la prima vedere, utilizatorii ultimi) trimit semnalele-vibraţiile lor în centrul indefinibil al păienjenişului universal. Totul este legătură, conexiune, relaţie… Hypertextul cuprinde o idee ecologică, în esenţă.

Citatul-intertextul de odinioară este înlocuit cu linkul, un fel de fereastră-deschizătură-cale de acces spre textele-lumile paralele, care conferă discursului (anterior liniar) cea de a treia dimensiune. Hypertextul este discursul în format 3D, el cuprinde textul scris şi pe cel vorbit (şi chiar pe cel tăcut, nonverbal), include litera, dar şi sunetul, culoarea şi desenul, textul static şi mişcarea. Poate fi un text dezarmant de scurt, telegrafic chiar, dar cu butoane care încorporează, ca paranteze opţionale, romane întregi, cu tot cu versiunile lor cinematografice (d.e.). Primul text de acest gen e arhicunoscut de multă vreme: e Biblia cu trimiteri (cu linkuri, cum ar veni).

Este păienjenişul prin care comunică şi în care se leagănă toată lumea, fără ca reţeaua să sufere. E ca în cântecul despre elefanţi şi pânza de păianjen. În epoca intertextului, Mircea Cărtărescu cita sau parafraza, să zicem, din Bolintineanu, într-un mod liniar. În era hypertextului, Em. Galaicu-Păun, invocând (d.e.) tragica biografie a lui Gherasim Luca, în locul în care trebuie să citeze, include linkul de adâncime, o trimitere la un film de pe youtube, în care celebrul poet suprarealist îşi citeşte poemul Passionnément. Imprecaţiile de azi nu mai trimit într-un iad abstract, ci în hăul foarte concret al reţelei mondiale. „Dacă voi nu ne vreţi, noi vă… www”, înjură intertextual, hypertextual, ameninţător şi ludic, o rubrică de la Academia Caţavencu.

Ca tot noul, ca tot modernul, comunicarea hypertextuală are părţile ei nostime. Scria G. Călinescu în Principii de estetică: „Şi cum apercepţia este şi o chestiune de adaptare, lumea a râs la orice noutate. De romantici s-a râs cu hohote, de Eminescu au râs mulţi, de poeţii noştri moderni râd deocamdată toţi…”

Semnele unui (alt) limbaj apar, uneori, surprinzător. „Te uită cum ninge decembre…”, aruncă cineva o vorbă poetică (un intertext pur!) pe o reţea de socializare. „Dă-mi te rog şi mie linkul” – i se răspunde (în loc de a privi pe geam). Dincolo de o glumă de suprafaţă, răspunsul e cu mai multe deschideri…

 

 

The following two tabs change content below.
Mircea V. Ciobanu

Mircea V. Ciobanu