Rezultatele recensământului din 2014 vor fi accesibile abia la sfârşitul anului

bns

Rezultatele ultimului recensământ al locuinţelor şi populaţiei, desfăşurat în perioada 12-25 mai 2014, le vom afla abia la sfârşitul anului 2016, a spus pentru JURNAL de Chişinău ofiţerul de presă al Biroului Naţional de Statistică (BNS), Ina Chiperi. Vicepreşedintele Asociaţiei sociologilor şi demografilor din R. Moldova, Andrei Dumbrăveanu, a afirmat că BNS trebuie acţionat în judecată de către reprezentanţii ONG-lor, „pentru că a depăşit toate termenele de prezentare a informaţiei. Au cheltuit o mulţime bani şi nu-şi fac lucrul”.

Amintim că la începutul lui 2015 de pe e-mail-ul unei angajate a BNS a fost transmis un comunicat despre unele date ale recensământului din 2014 în care era specificat numărul celor care s-au declarat români şi vorbesc româneşte. Ulterior, reprezentanţii BNS au negat că datele privind etnia şi limba vorbită sunt corecte.

Potrivit informaţiei „false”, expediată la începutul anului 2015 pe poşta electronică a mai multor instituţii media, populația R. Moldova constituie 2 913 281 de locuitori, din care 51,58% sunt femei și 48,42% – bărbați. 56,8% (1 655 326) s-au declarat moldoveni, 23,2% (675.299) – români, 7,6% – ucraineni (221.992) și 5,46% – ruși (159.065).
Astfel, 40,3% (1 174 635) din cei recenzaţi au declarat că vorbesc limba română, în timp ce 38,4% (1 117 535) – moldovenească, 13,2% (383 970) – limba rusă.

În R. Moldova, există 1 259 207 locuințe, din care 83% sunt ocupate, și 1 062 615 gospodării. Din locuințele ocupate, 21,75% au fost înregistrate în mun. Chișinău, restul se află în regiunile Nord, Centru, Sud și Găgăuzia.
În acelaşi timp, 65,8% (1 918 054) din populația totală constituie populația rurală, în timp ce 34,2% (995 227) – populația urbană. 11,3% din populație reprezintă persoane plecate peste hotare.

Cel mai mare număr de persoane plecate peste hotare a fost înregistrat în partea de sud – 15,23%, iar cei mai puțini plecaţi – în mun. Chișinău.

La câteva zile după ce informaţia a apărut în presă, reprezentanţii BNS au infirmat informaţiile şi au respins cifrele privind etnia şi limba vorbită pe teritoriul RM care, potrivit angajaţilor acestei instituţii, „au fost transmise de pe o adresă greşită”.

Menţionăm că informaţia „falsă” din comunicat coincidea cu informaţia oficială apărută pe site-ul BNS, numărul populaţiei, al gospodăriilor, al locuinţelor şi cel ce arată numărul moldovenilor plecaţi peste hotare, numărul populaţiei care locuieşte în mediul rural şi urban coincide cu informaţia din comunicatul „fals”. Comunicatul oficial mai indică faptul că în opt localități din şapte raioane nu a fost înregistrată nicio persoană, iar în alte opt localităţi din raioanele Căușeni și Dubăsari recensământul populației și al locuințelor nu a putut fi efectuat din cauza că acestea se află sub jurisdicția UAT Stânga Nistrului.

Raportul de masculinitate constituie 94 de bărbați la 100 de femei. În profil teritorial, acest indicator se prezintă omogen, cu o discrepanță mai accentuată în regiunile de dezvoltare Sud, Centru, mun. Chișinău și regiunea Nord, unde au fost înregistraţi 97 de bărbați la 100 de femei și, respectiv, 91.

În mediul urban, raportul de masculinitate este mai mare, astfel, la 90 de bărbați revin 100 de femei, cu un indicator mai mic în mun. Bălți și raionul Briceni de 84 de bărbați la 100 de femei.

Solicitat de JURNAL de Chişinău, vicepreşedintele Asociaţiei sociologilor şi demografilor din Republica Moldova, Andrei Dumbrăveanu , a declarat că „BNS trebuie acţionat în judecată de către reprezentanţii ONG-lor „pentru că au depăşit toate termenele de prezentare a informaţiei. Au cheltuit o mulţime de bani şi nu-şi fac lucrul. Nu anunţă rezultatele numărătoarei”.

Într-o declaraţie pentru presă publicată pe site-ul BNS se menţionează: „Publicarea rezultatelor finale conform alin. (2) art.9 al Legii nr.90 din 26.04.2012 vor fi diseminate în 27 de luni de la data recensământului, acest fapt nu trebuie confundat cu publicarea rezultatelor preliminare care conform recomandărilor europene şi internaţionale urmează a fi diseminate în anul în care s-a desfăşurat recensământul, în plus, vor suferi schimbări după prelucrarea integrală a informaţiei inclusiv din sursele administrative”.

The following two tabs change content below.