Rezoluţia Forumului mass-media 2015 (Chişinău, 27-28 octombrie 2015)

forumul presei

Participanţii la Forumul mass-media 2015 aprobă următoarea rezoluţie:

1. Conştientizând importanţa libertăţii presei şi a libertăţii de exprimare, stipulate în Articolul 19 al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi în Articolul 10 al Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului,
2. Reiterând că libertatea presei şi pluralismul de opinie sunt condiţii obligatorii pentru existenţa unui stat democratic de drept,
3. Condamnând tendinţele evidente de concentrare şi monopolizare a mass-mediei din Republica Moldova, în special în audiovizual, şi, respectiv, reducerea pluralismului de opinie şi a diversităţii conţinutului mediatic,
4. Dezaprobând practicile de manipulare a informaţiei prin intermediul mass-mediei autohtone şi străine care lasă loc pentru promovarea discursului de ură, a discursului intolerant, manipulării, dezinformării şi propagandei,
5. Constatând reducerea calităţii produsului mediatic în condiţiile creşterii ponderii mass-mediei online,
6. Semnalând concurenţa neloială pe piaţa de publicitate,
7. Constatând mediul nefavorabil pentru activitatea presei, în lipsa unei strategii de dezvoltare a acesteia,
Forumul mass-media:
1. Condamnă practicile de monopolizare şi control politic asupra mass-mediei, de manipulare a informaţiei şi de utilizare a presei ca instrument de dezinformare şi propagandă.
2. Solicită mass-mediei să adere la standardele de calitate, să nu se lase controlate de actorii politici şi economici, să respecte drepturile omului, demnitatea umană şi să recurgă la autoreglementare, inclusiv în media online.
3. Îndeamnă instituţiile formative de profil şi cele de cercetare să-şi ajusteze activitatea de o manieră care ar răspunde plenar necesităţilor domeniului mediatic.
Forumul mass-media solicită autorităţilor:

• să adopte şi să implementeze politici coerente de dezvoltare a instituţiilor mass-media,

• să ajusteze cadrul juridic la normele Uniunii Europene de activitate a domeniului mediatic, inclusiv al autorităţii de reglementare a audiovizualului şi a serviciului public de radio şi televiziune,

• să asigure libertatea presei prin implementarea standardelor europene cu privire la pluralismul şi diversitatea conţinutului mediatic,

• să creeze un mediu propice pentru dezvoltarea mass-mediei libere şi independente, inclusiv prin modificarea cadrului legal care ar asigura o concurenţă onestă şi ar elimina practicile monopoliste de pe piaţa publicităţii,

• să întreprindă măsuri menite să protejeze spaţiul informaţional autohton de produsele propagandistice din interior şi din exterior, inclusiv prin încurajarea şi promovarea educaţiei mediatice în sistemul de învăţământ şi să renunţe la promovarea unor acte normative şi amendamente lobbyiste în favoarea unor proprietari de media, cum ar fi proiectele care vizează produsul autohton, încurajând în acelaşi timp dezvoltarea produsului audiovizual autohton prin alte acte normative, examinate împreună cu radiodifuzorii şi acceptate de către aceştia,

• să examineze şi să aprobe măsuri concrete de ameliorare a situaţiei din domeniul mass-media, în baza „Foii de parcurs” care va fi transmisă autorităţilor de către grupul de iniţiativă al Forumului mass-media 2015 în următoarele două săptămâni.

28 octombrie 2015, mun. Chişinău

The following two tabs change content below.