Revista „Limba Română” şi-a sărbătorit aniversarea a 20-a

Revista „Limba Română”, fondată în 1991, cu titlul iniţial „Limba Noastră”, de către profesorul şi lingvistul Ion Dumeniuc, are un rol important în prezentarea unei imagini obiective privind trecutul, prezentul şi dinamica dezvoltării limbii, literaturii şi culturii române.

În 2001, cu prilejul sărbătoririi unui deceniu de la înfiinţarea acestei publicaţii, celebrul lingvist Eugeniu Coşeriu afirma: „… astăzi trebuie să spunem că revista «Limba Română» nu e numai necesară. În condiţiile politico-culturale şi de politică lingvistică, la care am ajuns în ultima vreme, a devenit de-a dreptul indispensabilă”.

La 13 mai curent, echipa revistei împreună cu numeroşi invitaţi, oameni de cultură, parlamentari, scriitori, filologi de pe ambele maluri ale Prutului, au marcat 20 de ani ai „Limbii Române”, ce are nu doar o miză cognitivă, ci şi un caracter combativ. Potrivit redactorului-şef Alexandru Bantoş, revista „Limba Română” promovează „patrimoniul spiritual care ne defineşte obârşia, dinamizând procesul de redobândire şi conştientizare a identităţii românilor basarabeni şi oferind cititorului posibilitatea de a se familiariza cu procesul de redimensionare a valorilor culturii româneşti”.

Evenimentul, organizat cu sprijinul Institutului Cultural Român, al Primăriei Municipiului Chişinău, al Uniunii Scriitorilor şi Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, s-a desfăşurat la Centrul Expoziţional „Constantin Brâncuşi”, în sala ornamentată cu lucrări moderne, de inspiraţie etnografică şi mitologică, ale pictoriţei Ecaterina Ajder.

La inaugurarea manifestării consacrate revistei „Limba Română” au rostit mesaje de salut Mihai Şleahtiţchi, ministru al Educaţiei din R. Moldova, Gheorghe Chivu, membru corespondent al Academiei Române, Dorin Chirtoacă, primar general al Municipiului Chişinău, scriitorul Gheorghe Bârlea, membru al Comisiei de cultură, artă şi mijloace de informare în masă a Senatului României, Viorel Badea, vicepreşedinte al Comisiei de Politică Externă a Senatului României, Eugen Tomac, secretar de stat pentru românii de pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României.

 

În alocuţiunea sa, Arcadie Suceveanu, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova, a menţionat: „De la fereastra acestei reviste-cetate se vede atât Basarabia, cât şi întreaga Românie şi, de altfel, şi alte orizonturi lingvistice şi culturale”. Au luat cuvântul de asemenea Petre Guran, directorul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chişinău şi prof. univ. dr. Nicolae Mătcaş, unul dintre ctitorii revistei.

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Revista „Limba Română” – două decenii în serviciul culturii naţionale” a reunit savanţi, cercetători din România, Ucraina şi Republica Moldova, fiind moderată de prof. univ. dr. Ana Bantoş şi prof. univ. dr. Stelian Dumistrăcel (Iaşi).

Academiciana Alexandrina Cernov de la Cernăuţi a vorbit despre „Statutul limbii române în Ucraina”, aceasta a atras atenţia asupra capcanelor ce li se pun românilor din Ucraina în vederea deznaţionalizării lor.

Referindu-se la poluarea limbii române, Stelian Dumistrăcel a pus în evidenţă diferite „anomalii şi monstruozităţi de limbă”, observând că cei mai periculoşi, în acest sens, sunt „jurnaliştii ce fac emisiuni deosebit de vulgare şi violente”, precum şi personajele publice care vorbesc la televizor. Au mai fost dezbătute teme precum adversităţile itinerarului democratic şi impactul lor asupra situaţiei etnolingvistice şi culturale din R. Moldova.

Irina Nechit