Responsabilii de la Direcţia educaţie Chişinău ar favoriza anumiţi operatori economici în cazul autoturismului de 34.000 de euro

„Direcţia educaţie a Consiliului mun. Chişinău ignoră Legea privind achiziţiile publice în cazul autoturismului de 34.000 de euro”, menționează Ecaterina Meaun, specialist în achiziții publice, despre intenţia responsabililor de învăţământ din Chişinău de a cumpăra o maşină pentru Centrul Psiho-Socio-Pedagogic din cadrul direcției.

Specialiștii în achiziții publice menţionează că condițiile desfăşurării acestei licitații sunt vădit favorizante pentru operatorul economic şi în detrimentul autorității contractante. „Conform Legii nr. 131 privind achizițiile publice, principiul de bază este utilizarea eficientă a finanţelor publice şi minimalizarea riscurilor autorităţilor contractante. Prin urmare, legea este ignorată de către cei de la Direcţia educaţie a Consiliului mun. Chişinău”, observă Ecaterina Meaun, specialistă în achiziții publice.

„Specificația tehnică a microbuzului de 8+1 locuri este în limba rusă, copiată de pe specificația unei mărci anume, de la care au fost scoase doar unele dimensiuni. Specificația este prea exactă, astfel încât se procură marca, şi nu mijlocul de transport cu o anumită utilitate căreia ar putea să îi corespundă mai multe mărci. Termenul de achitate este 50% în avans şi 50 % după livrarea mărfii. Prea generoşi sunt cei de la direcţie, asigurând 50% plată preventivă, fără să aibă nicio garanție a livrării. De obicei, se face astfel încât se ştie preventiv 100% cine va câştiga licitația. S-a cerut zero experiență similară şi zero contracte de furnizare de automobile. Nu s-a cerut nicio confirmare ca potențialul câştigător să aibă surse financiare disponibile pentru a asigura executatea contractului. De ce ar cere, dacă se asigură 50% plată preventivă? Prin urmare, condițiile desfăşurării acestei licitații sunt vădit favorizante pentru operatorul economic şi în detrimentul autorității contractante”, menționează Ecaterina Meaun.

În timp ce salariile personalului auxiliar sunt de 1.000 de lei, iar copiilor din școli și grădinițe statul nu le asigură hârtie igienică, Direcția generală educație, tineret și sport își ia mașină de 34.000 euro. Șefa interimară a Secției Informare și relații cu comunitatea din cadru DGETS, Elena Vorotneac, a specificat ieri pentru JURNAL de Chişinău că automobilul este destinat Centrului Psiho-Socio-Pedagogic din cadrul direcției.

The following two tabs change content below.