Republica Moldova înregistrează un regres în implementarea Acordului de Asociere

Anularea alegerilor din municipiul Chișinău și adoptarea controversatei legi privind declararea voluntară a veniturilor și stimularea fiscală, prin care au fost anulate eforturile anterioare ale autorităților de prevenire a spălării banilor, sunt principalele gafe comise de actuala guvernare, care au contribuit la răcirea relațiilor cu partenerii europeni. Raportul realizat de Institutul pentru Reforme și Politici Europene relevă că RM înregistrează un regres în comparație cu anul 2017 la realizarea anjagamentelor din Acordul de Asociere cu UE. Acesta este cauzat de încetinirea dialogului politic UE-Moldova și de suspendarea asistenței financiare a UE.

Potrivit experților, Planul Național de Acțiuni privind implementarea Acordului de Asociere a fost realizat în proporție de 41%. Cel mai bun indicator se înregistrează în domeniul comerțului și aspectelor legate de comerț. Aici, ca și în anul 2017, se atestă un progres moderat, în special datorită creșterii ponderii comerțului cu UE la 68% și promovării unor măsuri legislative de transpunere a acquis-ului UE în domeniul veterinar, ambalarea produselor alimentare, prestarea serviciilor financiare și de audit. De asemenea, se atestă un progres la procesul de transpunere a legislației în sectorul energetic și financiar bancar.

Cea mai mică rată de realizare a măsurilor prevăzute în Acord se atestă în domeniul justiției, libertății și al securității – 29%.

„În general, primul semestru la nivel de relaţii, dialog cu UE a fost unul bun. La începutul anului, au fost câteva vizite la Bruxelles. Lucrurile au luat o altă întorsătură spre sfârșitul lunii iunie – începutul lunii iulie. Modul în care a reacționat Guvernul la criticile din partea instituțiilor UE referitor la invalidarea alegerilor în mun. Chișinău a generat suspendarea asistenței macrofinanciare și a contribuit la răcirea relațiilor UE-Moldova. Reacția premierului la rezoluția Parlamentului European, care a fost considerată politizată, incorectă în raport cu Guvernul, criticile privind modul în care Delegația UE comunică la Bruxelles situația din RM, sunt factori care au tras în jos nivelul de progres al implementării Acordului de Asociere”, a precizat Iulian Groza, director executiv al IPRE. Potrivit lui, au existat și evoluții bune care au vizat dimensiunea politicii externe și de securitate. A intrat în vigoare noul Acord cu privire la schimbul de informații clasificate, care oferă RM mai multe posibilități de cooperare cu UE în domeniul securității. Continuă cooperarea cu EUBAM și întărirea punctelor comune la frontiera moldo-ucraineană pe segmentul transnistrean.

Republica Moldova bate pasul pe loc la capitolul justiție

Iulian Rusu, expert IPRE, a relevat că la capitolul libertate, securitate și justiție, autorii raportului au constatat o lipsă de progres în realizarea angajamentelor. Deși au fost operate modificări legate de funcționarea Inspecției Judiciare și a fost clarificată funcția Colegiului Disciplinar în cadrul CSM, modificările fiind votate în două lecturi, acestea nu au fost publicate în Monitorul Oficial. Totodată, au fost operate mai multe modificări la Codul de procedură civilă pentru reducerea termenului de examinare a cauzelor, dar nici aceste modificări nu au intrat în vigoare.

Sunt relevante în acest sens și încălcările cu privire la modalitatea în care au fost emise deciziile judecătorești în instanța de fond, la Curtea de Apel și CSJ prin care au fost invalidate alegerile locale din mun. Chișinău. „Era necesară o implicare din partea PG, CSM legată de emiterea acestor decizii vădit ilegale”, a spus Rusu. O altă problemă, potrivit expertului, vizează legea declarării voluntare a veniturilor, considerată de experţi drept acţiunea care a dat peste cap eforturile anterioare ale autorităţilor de prevenire a fenomenului spălării banilor.

Menționăm că în cadrul Raportului Alternativ IPRE au fost evaluate 679 din 1487 de măsuri ale Planului Național de Acțiuni privind implementarea Acordului de Asociere UE-Moldova 2017-2019, inclusiv cele inițiate în anul 2017, dintre care 617 măsuri urmau să fie îndeplinite până la sfârșitul semestrului I, 2018, și 34 de măsuri sunt cu termen continuu de realizare. Din cele 617 măsuri evaluate până la sfârșitul semestrului I, 2018, au fost realizate 280 de acțiuni, 230 de măsuri sunt în curs de realizare, inclusiv 33 de măsuri cu caracter continuu. Iar 108 măsuri nu au fost inițiate.

The following two tabs change content below.