Republica Moldova, fumuarul Europei

Dacă facem o retospectivă, constatăm că o campanie împotriva fumatului a fost organizată încă prin Hotărârea Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti nr. 54-XII din 31.05.1990 „Cu privire la interzicerea reclamei articolelor de tutungerie prin intermediul mijloacelor de informare în masă şi a fumatului în localurile administrative, publice, în instituţiile de învăţământ, în transportul în comun”. Având în vedere acţiunea nocivă a fumatului asupra sănătăţii omului, legislativul a interzis fumatul în localurile administrative, publice şi în transportul public. Totodată, comisiile de resort urmau să elaboreze un proiect de lege privind combaterea fumatului.

Cu părere de rău, până în prezent un asemenea proiect de lege nu a fost elaborat de către legislativ. Din ce cauză? Clasa noastră politică – constituită atunci preponderent din foşti nomenclaturişti sovietici – era preocupată doar de interese meschine. Sănătatea oamenilor nu a prezentat o preocupare pentru fosta clasă politică.

Fumatul în locurile interzise prin lege constituie o acţiune ilicită şi se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale, conform articolului 91 din Codul contravenţional al Republicii Moldova. Unitatea convenţională de amendă este egală cu 20 de lei.
În articolul 16 din Legea cu privire la tutun şi articole din tutun nr. 278-XVI din 14. 12. 2007 sunt stipulate resticţii privind fumatul în locurile publice, însă actele normative nu prevăd interdicţii privind fumatul în spaţiile locative unde noi, locatarii, ne petrecem marea parte a vieţii şi unde ne confruntăm permanent cu vecinii fumători care ne poluează aerul, fumul de ţigară pătrunzând de pe scară în apartamente. Fumatul la domiciliu mai este şi cauza multiplelor incendii care duc la consecinţe tragice pentru fumători şi apropiaţii acestora. Fumatul pasiv – ca şi fumatul activ – este nociv pentru sănătatea oamenilor. Această stare nu alarmează instituţiile statului menite să ocrotească sănătatea cetăţenilor săi. Statul e dator să întreprindă măsuri efective împotriva fumătorilor, deoarece aceştia, prin acţiunile lor, poluează mediul ambiant în care convenţuim, prejudiciază grav sănătatea copiilor, femeilor gravide, persoanelor de vârstă înaintată etc.

Fumatul provoacă mutaţii la nivel genetic şi, astfel, afectează fondul genetic al viitoarelor generaţii. Patima fumatului este o patologie gravă a organismului uman la fel ca şi alcoolismul sau narcomania. Dacă Republica Moldova a fost numită „fumuarul Europei”, Chişinăul poate fi numit cu siguranţă, „fumuarul Republicii Moldova”. Drept argument forte în acest sens, servesc bulevardele, străzile, parcurile şi alte spaţii publice pline de mucuri de ţigară.

Actualmente, fumatul nu mai este la modă în lumea civilizată, a devenit un factor periculos şi stresant pentru sănătatea oamenilor. Dar aceasta se pare că nu se referă la noi. Legislaţia în vigoare în acest sens nu se respectă deloc şi nu se aplică. Se fumează pretutindeni: pe străzile aglomerate ale oraşului, în pieţe, la manifestaţii publice, în blocurile locative, în instituţiile medicale şi pe teritoriul acestora, în localurile instanţelor de judecată, în comisariatele de poliţie ş.a. Duhoarea fumului de tutun emanată de hainele fumătorilor deseori ne sufocă în transport şi în încăperile publice. Poluarea mediului ambiant constituie o încălcare a regulilor de conveţuire socială şi a dreptului cetăţeanului de a i se respecta inviolabilitatea domiciliului, a vieţii private prevăzut în articolul 8 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Viciul fumatului este şi un mare păcat de care trebuie să ne debarasăm.

Vlad MOGA, jurist

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)