Reguli noi de admitere în universităţi

Începând din acest an, absolvenţii au dreptul să se înscrie la concursul de admitere concomitent la mai multe specialităţi din diverse domenii de formare profesională, la una sau mai multe instituţii de învăţământ superior, însă pot fi înmatriculați la o singură specialitate în cadrul unei singure instituţii de învăţământ superior, notează Ministerul Educaţiei (ME).

Potrivit ME, absolvenţii vor prezenta la Comisia de admitere o copie a originalului diplomei de studii pentru a putea candida la mai multe facultăţi şi instituţii. Depunerea cererilor se va efectua în perioada 16–27 iulie 2013, iar rezultatele intermediare vor fi cunoscute până la 31 iulie curent. Documentele în original vor putea fi depuse la instituția aleasă până la 3 august 2013, iar rezultatele finale vor fi anunțate până la 14 august curent.

În perioada 7–9 august, va avea loc concursul repetat la locurile neacoperite. Reprezentanţii ME nu exclud că taxele pentru studii ar putea fi majorate, dacă guvernul va aproba o nouă metodologie de calculare a cheltuielilor de întreţinere a unui student.

Pentru anul de studii 2013–2014, autorităţile se aşteaptă la un aflux de peste 20 de mii de tineri care vor putea concura pentru 6 mii de locuri bugetare şi peste 13 mii de locuri în bază de taxă.

Angajaţii ME au efectuat modificări şi completări în metodologia de admitere în învăţământul superior. Admiterea în învăţământul superior de stat şi privat la ciclul I, studii superioare de licenţă, se va efectua în baza regulamentelor proprii de concurs stabilite de fiecare instituţie de învăţământ superior în baza autonomiei universitare, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi ale Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii la ciclul I, licență în învățământul superior.

La cererea de înscriere la concurs se vor anexa copiile documentelor menţionate în Regulament, avizate, în baza originalelor, de către Comisia de admitere. În cazul în care candidatul la studii intenţionează să participe la concursul de admitere doar într-o instituţie, acesta, la dorinţă, poate anexa la cererea de înscriere documentele în original.

După anunţarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere, stabilite prin decizia Comisiei de admitere, candidatul declarat admis la mai multe instituţii de învăţământ superior optează pentru specialitatea solicitată prin depunerea documentelor menționate, în original, la instituția de învățământ superior la care intenţionează să realizeze studiile, respectând termenul de depunere stabilit de către ME.

Neprezentarea în termenul stabilit a actelor în original din cauza exclusivă a candidatului admis duce la pierderea locului obţinut prin concursul de admitere în instituțiile de învățământ superior.

Cetăţenii statelor membre ale CSI şi a Ţărilor Baltice de naţionalitate moldoveni (români) pot participa la concursul de admitere în condiţiile prevăzute pentru cetăţenii Republicii Moldova, în limita planurilor de înmatriculare cu finanțare bugetară și cu taxă.

Locurile cu finanțare bugetară planificate pentru cetățenii străini și apatrizi în baza tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte pot fi redistribuite candidaților cetățeni ai Republicii Moldova doar în cazul lipsei de solicitare a acestora din partea cetățenilor străini și apatrizilor.

În acest an au fost menținute cotele la admitere: 15% pentru candidați din familii dezavantajate, 20% pentru candidații cu instruire în limba rusă, rural/urban (65%/35%), bacalaureat/studii medii de specialitate (90%/10%), locuri cu destinație specială pentru absolvenții din partea stângă a Nistrului.

Victoria POPA

 

The following two tabs change content below.