Regulamentul concursului „Cuvânt-cheie”, lansat de JURNAL de Chişinău

1. Noţiuni generale

1.1. Prezentul Regulament este întocmit între JURNAL de Chişinău (în continuare – Organizator) şi compania „Intermobcom” SRL (în continuare – Integrator tehnic), ambele companii în continuare – Administraţia proiectului „Cuvânt-Cheie şi abonatul telefoniei mobile în standard GSM – utilizator al serviciului SMS (în continuare – Participant).

1.2. Serviciul SMS „Cuvânt-cheie în ziarul JURNAL de Chişinău este organizat pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

 

2. Definiţii şi termeni

SMS serviciu „Cuvânt-cheie” – serviciu SMS care oferă posibilitatea abonaţilor operatorilor de telefonie mobilă de a câştiga premii băneşti oferite de JURNAL de Chişinău prin găsirea cuvintelor-cheie.

„Participant” – abonatul care a expediat cel puţin un SMS la numărul scurt al serviciului SMS „Cuvânt-cheie” – 1214.

„Cuvântul-cheie” – un cuvânt marcat special în ediţiile de marţi şi de vineri ale ziarului JURNAL de Chişinău.

„Mesaj în format corect” – textul SMS expediat de Participant, format în conformitate cu regulile stipulate în prezentul regulament.

„Format corect al mesajului” doar cuvântul marcat special în ediţiile ziarului JURNAL de Chişinău expediat prin SMS corect fără greşeli la numărul scurt.

„Termenul de valabilitate a cuvântului-cheie” – cuvântul-cheie din ediţia de marţi este valabil până JOI, ora 23:59:59, cuvântul-cheie din ediţia de vineri este valabil de vineri până LUNI, ora 23:59:59.

 

3. Procedura de utilizare a serviciului SMS „Cuvânt-cheie”

Administraţia proiectului oferă posibilitatea Participantului să participe la serviciul SMS „Cuvânt-cheie” prin intermediul expedierii unui SMS cu cuvântul-cheie în format corect la numărul scurt al serviciului 1214.

 

Participanţii activi vor fi premiaţi cu premii de ziarul JURNAL de Chişinău:

Cine va expedia cele mai multe mesaje cu cuvântul-cheie din ediţia de marţi, în termenul de valabilitate, va primi 500 de lei.

Cine va expedia cele mai multe mesaje cu cuvântul-cheie găsit în ediţia de vineri, în termenul de valabilitate, va primi 250 de lei.

 

4.2. Tarifarea unui SMS mesaj: la numărul 1214 este de 5 (cinci) lei.

 

4.3. Pentru a utiliza serviciul SMS „Cuvânt-cheie” este necesară expedierea prin SMS la Numărul Scurt. Textul mesajului în format corect va conţine doar cuvântul-cheie, de ex: CALCULATOR (cuvânt-cheie).

4. Modul de înmânare a premiilor

 

Câştigătorul va fi anunţat despre câştig în termen de trei zile lucrătoare de la finalizarea rundei concursului prin intermediul unui apel telefonic. În cazul în care câştigătorul nu va putea fi găsit în acest termen, premiul va fi acordat următorului participant care a expediat cele mai multe mesaje cu cuvântul-cheie.

 

Rezultatele concursului vor fi publicate în ziarul JURNAL de Chişinău.

–        Locul înmânării premiilor este mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 63.

–        Premiul va fi înmânat câştigătorului care a expediat cele mai multe mesaje cu cuvântul-cheie şi care va prezenta Buletinul de identitate şi cartela SIM.

–        Nu se admite transmiterea dreptului de a primi premiul către altă persoană.

–        Căştigătorii au obligaţia să declare premiul primit şi să achite toate taxele şi impozitele în modul prevăzut de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova privind obţinerea veniturilor sub formă de premii pentru câştig în cadrul concursului.

–        Un participant poate fi câştigător doar o dată, în cazul în care acesta expediază de mai multe ori un număr maxim de cuvinte-cheie şi în alte runde. Câştigator este desemnat următorul din listă.

 

5. Drepturile şi obligaţiile Administraţiei

–        Să ofere linie fierbinte pentru participanţii serviciului SMS „Cuvânt-cheie” între orele 9:00 şi 21:00 (număr de telefon unde participanţii pot primi informaţia detaliată): 4777 pentru abonaţii Orange, 7752 pentru abonaţii Moldcell.

–        Să refuze calcularea cuvântului-cheie dacă textul mesajului venit de la Participant nu corespunde formatului stipulat în prezentul Regulament.

6. Drepturile şi obligaţiile Participantului

– Să utilizeze serviciul ori de câte ori va dori.

– Participantul poartă toată răspunderea pentru textul SMS expediat la Numărul Scurt al serviciului.

 

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)