Răspunsurile FMI denotă că Chişinăul „nu a mişcat un deget”

FMI

Armine Khachatryan, reprezentanta permanentă a Fondului Monetar Internațional (FMI) în R. Moldova, a răspuns la o serie de întrebări ale jurnaliștilor privind sectorul financiar, politica bugetar-fiscală și economia reală. Răspunsurile reprezentantei FMI, în opinia experţilor naţionali, denotă faptul că Chişinăul nu a întreprins acţiuni decisive privind prevenirea fraudelor bancare, carenţele politicii fiscale, problemele recuperării pierderilor provocate companiilor din domeniul energetic. În acelaşi timp, FMI se pronunţă decisiv pentru implementarea unei reforme în domeniul de pensionare.

Despre reforma de pensionare

FMI consideră reforma sistemului de pensii este necesară, justificându-şi opinia prin următoarele argumente: primul ţine de raportul foarte mic (1,3) al numărului de persoane asigurate angajate în câmpul muncii care achită contribuţii sociale şi numărul beneficiarilor de pensii. „Acest coeficient se va înrăutăţi în continuare în condiţiile migraţiei continue a forţei de muncă, îmbătrânirii populaţiei etc. Aceste aspecte demografice nefavorabile se manifestă în contextul unei rate de înlocuire (raportul dintre pensia medie şi salariul mediu) destul de scăzute, de aproximativ 28%, comparativ cu o medie de 43% în ţările CSI şi cele ale Europei Centrale şi de Est. În asemenea circumstanţe, trebuie găsit un echilibru între durabilitatea bugetar-fiscală şi socială a sistemului de pensii.”

„Pentru a majora pensiile până la un nivel acceptabil din punct de vedere social şi a asigura durabilitatea pe termen lung a sistemului sunt necesare o serie de reforme parametrice: niciun fel de majorări neprevăzute ale pensiilor pe viitor, majorarea vârstei de pensionare la bărbaţi şi femei, cu indexarea ei ulterioară în funcţie de creşterea speranţei de viaţă; corelarea contribuţiilor de asigurări sociale ale celor ce lucrează pe cont propriu şi a agricultorilor cu nivelul veniturilor declarat în scopuri fiscale în loc de o sumă minimă arbitrară; îmbunătăţirea ratelor de conformare în ce priveşte achitarea contribuţiilor de asigurări sociale. Această agendă de reforme nu poate fi implementată peste noapte şi necesită angajamentul autorităţilor cu sprijinul donatorilor, inclusiv al FMI, Băncii Mondiale şi altor donatori.”

Despre importanţa transparenţei acţionariatului băncilor

Transparenţa acţionariatului este o componentă critică în edificarea unui sistem bancar sigur şi robust. În comparaţie cu situaţia de la întreprinderile industriale, transparenţa acţionarilor băncilor este mult mai importantă, deoarece banca face profit nu din bunurile pe care le produce, ci din împrumutarea banilor de la alţii la o rată joasă a dobânzii şi oferirea banilor respectivi cu împrumut la o rată înaltă a dobânzii. Prin urmare, băncile maximizează valoarea investiţiilor acţionarilor prin alocarea optimă a acestora, precum şi prin filtrarea deciziilor de finanţare prin prisma mecanismelor de control ale riscului astfel încât să nu fie puşi în pericol banii deponenţilor. În consecinţă, cei care vor să devină acţionari ai băncilor ar trebui să poată demonstra organului de supraveghere bancară că sunt potriviţi pentru această poziţie.”

„Atunci când nu este dezvăluită informaţia privind proprietarii beneficiari finali, organul de supraveghere nu poate estima volumul împrumuturilor acordate persoanelor afiliate şi nu poate stabili acţiunile concertate ale acţionarilor. Drept urmare, deponenţii şi publicul larg nu au capacitatea de a discerne cine sunt proprietarii băncii şi nu au nici capacitatea de a evalua gradul de risc al tranzacţiilor realizate de acţionarii băncilor. În R. Moldova, incapacitatea de a demonstra definitiv cine se află în spatele drepturilor de proprietate prezintă o problemă majoră.”

Despre privatizarea întreprinderilor de stat

„În Republica Moldova, numărul întreprinderilor de stat sau a companiilor cu participarea statului este destul de semnificativ şi este importantă o strategie bună de guvernare a acestora. FMI continuă să insiste asupra necesităţii îmbunătăţirii monitorizării întreprinderilor de stat, precum şi evaluării performanţei lor financiare într-un mod transparent şi sistematic.

O nouă orientare spre privatizare este binevenită. Totuşi succesul privatizărilor depinde de o serie de factori, inclusiv existenţa unei strategii clare şi un proces adecvat de selectare şi pregătire pentru privatizare. Mai mult, pentru a atrage investitori cu renume este necesar de îmbunătăţit mediul de afaceri, de edificat statul de drept, de asigurat drepturile de proprietare şi un management economic adecvat.”

Despre tarifele la energie

„În R. Moldova, tarifele la utilităţile publice nu au fost ajustate de ANRE de câţiva ani. În timp ce unele ajustări ale tarifelor la energia electrică au permis restabilirea viabilităţii financiare curente a companiilor din sector, din cauza întârzierilor la ajustarea tarifelor observăm pierderi şi datorii în lanţ în întreg sectorul energetic. Problema stocului acestor datorii (numite devieri financiare) trebuie să fie soluţionată în regim de urgenţă pentru a permite funcţionarea eficientă a companiilor. În principiu, o soluţie rezonabilă ar putea fi stingerea datoriei tarifare acumulate printr-o serie de ajustări tarifare treptate, începând cu recunoaşterea volumului total al datoriei şi anunţarea unui grafic al majorărilor tarifare viitoare.”

Redresare economică

„Creşterea economică în R. Moldova este extrem de vulnerabilă, fiind afectată de şocurile interne, cum ar fi episoadele de volatilitate politică şi şocurile legate de aspectele meteo-climatice. Redresarea economică lentă va fi influenţată de impactul întârziat al secetei din anul trecut, restabilirea mediocră a cererii interne, în condiţiile recuperării lente a remiterilor, cheltuielile de capital anemice şi constrângerile de finanţare cu care se confruntă economia.”

Informaţiile oferite de FMI umple golul de informaţii pe care trebuie să le facă publice autorităţile moldoveneşti. Acestea însă nu obişnuiesc să facă publice informaţii de acest caracter. Chiar dacă publică anumite rapoarte cu niscaiva conţinuturi, nu poţi reţine din ele nimic. Or una din obligaţiile importante ale statului este să informeze cetăţenii despre evoluţia problemelor principale.

The following two tabs change content below.