INVESTIGAŢIE // „Raiderii” i-au luat “Olimp”-ul

Un antreprenor din Chişinău a fost deposedat de o afacere după ce a investit bani grei în ea şi a făcut-o profitabilă

pina la reparatie

Localul până la reparaţie

Un agent economic din capitală a fost deposedat de restaurantul în care a investit peste 2,5 mil. de lei după ce judecătorii din instanţele naţionale au decis că, acum 12 ani, cei care i-au vândut imobilul ar fi acţionat ilegal. Deşi proprietarul a cumpărat imobilul în 2004, pretenţiile fostului asociat al celor care i l-au vândut au apărut abia în 2010, după ce restaurantul a fost reparat şi a început să aducă venituri.

Este ciudat faptul că nu cei care i-au vândut imobilul s-au arătat nemulţumiţi de tranzacţie, ci deţinătorul pachetului majoritar de acţiuni, care a invocat că acum 11 ani i-a fost încălcat dreptul de prioritate asupra cumpărării cotelor părţi. Prin decizia judecătorului Judecătoriei Botanica, Stelian Teleucă, şi a judecătorilor Curţii de Apel Chişinău Lidia Bulgac şi Maria Guzun, restaurantul nu a fost transmis nici măcar proprietarilor de la care a fost procurat, ci unei întreprinderi în cadrul căreia pachetul majoritar de acţiuni, potrivit fostului director al întreprinderii, aparţinea rudelor liderului Partidului Popular, Alexandru Oleinic.
Proprietarul restaurantului îi acuză pe magistraţi că au judecat cauza inechitabil şi descriminator. Acesta, împreună cu avocatul său, intenţionează să depună o plângere la CEDO.

A contractat credite de la bănci

Patronul Restaurantului „Olimp” de pe strada Dacia 35 din Chişinău, Dumitru Dogaru, povesteşte că a procurat restaurantul cu o suprafaţă de 768 m. p. în primăvara anului 2004. A achitat pentru el 460 de mii de lei. Construcţia sovietică era într-o stare deplorabilă şi era nevoie de investiţii. În acest scop, a contractat mai multe credite bancare. A procurat imobilul, în calitate de proprietar al firmei „Divado Lux” SRL de la „Daciana Grup”SRL, cu respectarea tututor procedurilor legale. Problemele legate de imobil au apărut şase ani mai târziu. În 2010, SC „Dacia-grup” SRL a depus o cerere în judecată în care a solicitat anularea contractului de vânzare-cumpărare a imobilului, motivând că „Daciana grup” SRL ar fi preluat în mod fraudulos pachetul de acţiuni de la câţiva asociaţi ai acestei companii. De remarcat că nu vânzătorii cotelor părţi s-au adresat în instanţă, ci SC „Dacia-grup SRL”, care a invocat că acţionarul majoritar de atunci, „Repsinord” SRL, a aflat despre tranzacţie abia în 2010.

Sala6

Localul după reparaţie

 

Decizii ale adunării generale a acţionarilor

SC „Dacia Grup” a fost creată în 2001 în urma reorganizării ÎS „Restaurantul Dacia”. Întâmplător sau nu, acesta a fost privatizat în perioada în care Alexandru Oleinic deţinea funcţia de director general al Departamentului de Administrare şi Privatizare a Proprietăţii de Stat. Acţionar majoritar al SC „Dacia Grup” SRL a devenit firma „Repsinord” SRL (87,7%), care, potrivit fostului director al acesteia, Oleg Sîrghi, avea în calitate de fondatori două firme – „Nordex” SRL (57%) şi „Republica” SRL (30%) în care Ion Palamarciuc, socrul lui Alexandru Oleinic, şi Valentina Oleinic, soţia acestuia, deţineau un important pachet de acţiuni. Atât timp cât a fost administrator al „Repsinord” SRL, Sîrghi susţine că primea indicaţii şi însărcinări direct de la Oleinic şi e de părere că acesta era de facto proprietarul Restaurantului „Dacia”.

În afară de „Repsinord”, din „Dacia Grup” SRL făceau parte și câteva persoane fizice care aveau împreună 12,2% de acţiuni. La 24 decembrie 2002, administratorul societăţii, Oleg Sîrghi, a convocat adunarea generală a acestei întreprinderi la care a fost luată decizia de a transmite cota parte în mărime de 7% de la un grup de acţionari ai acestei întreprinderi lui Oleg Sîrghi, Nicolae Luca şi lui Roman Durnescu. „Au fost purtate discuţii cu toţi proprietarii acestor cote părţi. Oleinic intenţiona şi el să discute şi să procure o parte din acţiunile minoritarilor. Până la urmă, ceilalţi au fost mai convingători şi au fost procurate cotele părţi în mărime de 7%”, ne spune Sîrghi.

Modificările au fost introduse în registrul Camerei Înregistrării de Stat în baza procesului-verbal al acestei adunări. La următoarea adunare generală a SC „Dacia Grup”, care a avut loc două luni mai târziu, a fost luată decizia privind divizarea societăţii. Cei trei asociaţi s-au exclus din componenţa „Dacia Grup” SRL şi au creat o nouă întreprindere „Daciana Grup” SRL. În urma divizării, în capitalul social al noii întreprinderi au fost transmise încăperile cu suprafaţa de 768 m. p. La 3 aprilie 2004, „Daciana Grup” SRL a vândut aceste încăperi lui Dumitru Dogaru contra sumei de 460 mii de lei.

Abia şase ani mai târziu, în octombrie 2010, SC „Dacia-grup” SRL a depus o plângere în instanţa de judecată în care a solicitat anularea deciziilor adoptate la cele două adunări generale, dar şi a contractului de vânzare-cumpărare a imobilului. Reprezentantul „Dacia Grup” a motivat că cele două adunări generale nu aveau cum să întrunească cvorumul necesar, deoarece fondatorul principal, „Repsinord”SRL, nu a participat la aceste adunări. În instanţa de judecată, Sîrghi a declarat că a acţionat din numele proprietarului acestei companii care a şi dispus organizarea adunărilor.

Au operat cu documente false

La prima adunare generală, Oleg Sîrghi a figurat în calitate de administrator al „Repsinord” SRL, iar la cea de-a doua adunare, care a avut loc două luni mai târziu, în februarie 2003, în calitate de director al SC „Repsinord”SRL acţiona din numele fondatorilor acestora. Reprezentantul „Dacia Grup” SRL a declarat în instanţă însă că Sîrghi nu mai ocupa la acel moment funcţia de administrator şi a prezentat un ordin semnat de Sîrghi prin care acesta l-ar fi numit în funcţia de director al „Repsinord” SRL pe Ştefan Vieru.

Sîrghi a declarat că respectivele documente, prezentate de „Dacia Grup”, sunt falsificate. Avocatul său a solicitat expertiza grafologică a semnăturilor de pe ordinul de numire în funcţie a lui Ştefan Vieru. Instanţa de fond însă a respins acest demers. Abia la Curtea de Apel a fost acceptată expertiza grafologică care a demonstrat că semnăturile de pe aceste acte sunt false.

Încălcarea termenului de prescripţie

Avocatul „Divado Lux” SRL , Grigore Bîrcă, a atras atenţia asupra faptului că cererea de chemare în judecată prin care pot fi contestate deciziile unei adunări generale ale asociaţilor, conform Legii privind societăţile cu răspundere limitată, nu trebuie să depăşească termenul de trei luni de la data adoptării deciziei sau de la data la care asociatul a aflat sau trebuia să afle despre decizia adoptată. Astfel, SC „Dacia–Grup” SRL, care s-a adresat în instanţă şase ani mai târziu, a omis termenul de prescrpţie.

Opinia separată a judecătorului Craiu

În pofida acestui fapt, în decembrie 2013, prima instanţă, adică Judecătoria Botanica, prin magistratul Stelian Teleucă, a dat câştig de cauză SC „Dacia Grup” SRL. Decizia Judecătoriei Botanica a fost contestată la Curtea de Apel Chişinău de către avocatul lui Dogaru. La 16 decembrie 2014, Colegiul civil și de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău, din care au făcut parte judecătorii Lidia Bulgac, Maria Guzun şi Nicolae Craiu, a decis să păstreze în vigoare decizia primei instanţe. Judecătorul Nicolae Craiu a avut însă o opinie separată. Magistratul crede că hotărârea primei instanţe ar fi trebuit anulată. Judecătorul a specificat că SC „Dacia grup” SRL a încălcat termenul de prescripţie la depunerea cererii şi că „bunul imobil la care pretinde SC ‚Dacia Grup’ SRL se află în posesia legitimă a SC ‚Divado Lux’ SRL”.

„Reiterez că a fost anulat neîntemeiat şi incorect contractul de vânzare-cumpărare, deoarece vânzătorul – SC „Daciana Grup” SRL – dispunea de dreptul de dispoziţie asupra acestui bun, el fiind achiziţionat ulterior contra mijloace băneşti. Trecerea lui în proprietatea SC „Daciana grup” a avut loc cu acordul fostului proprietar în urma derulării procedurii de reorganizare prin separare”, se spune în opinia separată a judecătorului. Acesta a mai remarcat că prin anularea contractului de vânzare-cumpărare, de către Judecătoria Botanica (magistratul Teleucă), ar fi trebuit să întoarcă părţile în poziţie iniţială, acesta însă a obligat cumpărătorul să restituie bunul imobil fără a se pronunţa în privinţa sumei achitate pentru clădire – 460 de mii de lei. Judecătorul consideră inacceptabil şi faptul că instanța de apel nu a luat în calcul documentele falsificate, pe care îşi întemeia pretenţiile SC „Dacia Grup” SRL, precum că Sîrghi nu era administrator şi nu reprezenta acţionarul majoritar – compania „Repsinord” SRL în acea perioadă. „Odată ce împuternicirile de bază ale lui Oleg Sîrghi, în calitate de administrator al SC „Repsinord “ SRL, puteau fi restabilite, argumentele de bază ale SC „Dacia Grup” SRL în întemeierea pretenţiilor sale decad”, a menţionat judecătorul.

La 2 aprilie 2015, SC „Divado Lux” SRL a depus la Consiliul Superior al Magistraturii o plângere pe numele judecătorului Stelian Teleucă, de la Judecătoria Botanica, şi a judecătoarelor Curţii de Apel Chișinău, Ludmila Bulgac şi Maria Guzun, în care a solicitat investigarea acestor cazuri.

„Ne vom adresa la CEDO”

În luna mai 2015, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, din care au făcut parte judecătorii Tatiana Vieru, Oleg Sterniolă şi Ion Druţă, a respins recursul depus de „Daciana Grup” SRL şi „Divado Lux” SRL.

Avocatul lui Dumitru Dogaru, Vitalie Caldâba, a declarat că clientului său i-au fost încălcate cel puţin trei drepturi: la proprietate, la proces echitabil şi la recurs efectiv. „Vom depune un recurs de anulare la Plenul Curţii Supreme de Justiţie. Aceasta este singura cale. Totodată, vom depune o cerere la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Judecătorii au luat decizii făcând abstracţie de încălcarea termenului de prescripţie şi l-au deposedat de imobil chiar dacă a fost un cumpărător de bună credinţă. Iar paradoxul e că bunul imobil a fost dat unei persoane care nu este parte a contractului de vânzare-cumpărare. Acum Dumitru Dogaru trebuie să se adreseze în instanţa de judecată şi nu este clar de la cine trebuie să ceară banii, de la cel căruia instanţa i-a făcut cadou restaurantul ori de la persoana de la care l-a cumpărat”, a spus Vitalie Caldâba.

La rândul său, Oleg Sîrghi, care e şi unul dintre vânzătorii imobilului, a declarat că este vorba de un atac de tip raider. „Astăzi, cei de la guvernare ştiu despre toate atacurile raider. Ştiu cine de la cine rupe, cine pe cine dezbracă. Totul se face cu girul lor. Pot să reiterez în orice instanţă că, în calitate de administrator al „Repsinord”, primeam indicaţii de la Alexandru Oleinic. Era ocupat în acea perioadă, dar era la curent cu toate nuanţele că trebuie să organizez adunarea, că trebuie să reorganizez întreprinderea etc. Pofta celor de la SC „Dacia Grup” a venit după ce „Divado Lux” SRL a scos gunoiul din acest imobil şi l-a transformat într-o afacere prosperă”, consideră Sîrghi.

Oleinic: „Nu am nicio tangenţă cu acest proces”

La rândul său, Alexandru Oleinic ne-a spus că nu are şi nici nu a avut vreo tangenţă cu „Repsinord” SRL şi că nici el şi nici familia sa nu are nicio legătură cu restaurantul Dacia. „Îl cunosc pe Oleg Sîrghi pentru că am fost colegi de facultate. El este acum într-un conflict de interese cu cineva şi mă implică şi pe mine, având speranţa că Oleinic îl va ajuta. Eu nu am nicio tangenţă cu acest proces”, a spus Oleinic.

SRL creat la începutul procesului judiciar

Conform extraselor de la Camera Înregistrării de Stat, în prezent SRL “Repsinord”, este în proces de lichidare. Printre fondatorii întreprinderii figurează „Nordex” SRL (57%), „Republica” SRL (30%) şi Iurie Zamisnîi (13%). Ivan Palamarciuc, socrul lui Alexandru Oleinic, deţine 0,22% în „Republica” SRL şi tot el este administratorul acestei întreprinderi. În „Nordex”, pachetul de acţiuni de 100% este deţinut de Ghenadie Zamisnîi, despre care se spune că ar fi finul lui Oleinic. Între timp, au intervenit schimbări şi în SC „Dacia Grup” SRL. „Repsinord” nu mai face parte din această întreprindere. Pachetul majoritar de acţiuni îl deţine firma „Repcor-com”SRL (97,78%). Administratorul întreprinderii este Vladislav Todiraş, care, potrivit foştilor angajaţi, este nepotul lui Oleinic. Aceeaşi persoană, Vladislav Todiraş, este administrator şi la „Repcor-com” SRL. Fondator al „Repcor-com” SRL este SRL „Bio-corn” (100%). Genul principal de activitate al întreprinderii „Bio corn” SRL este comerţul. Fondatorul acesteia este Serghei Roşca (100%). Întreprinderea a fost fondată la 13 octombrie 2010, peste trei săptămâni după ce SC „Dacia Grup” SRL a depus cerere în instanţă pentru a prelua restaurnatul „Olimp” .

Proprietarul restaurantului, Dumitru Dogaru, încă nu a transmis companiei „Dacia Lux” SRL imobilul. E în căutarea unei companii care ar evalua investiţiile pe care le-a făcut în clădire în aceşti ani. Încă nu ştie de la cine să ceară banii pe care i-a achitat pentru imobil. „E cert că în Republica Moldova este imposibil să faci o afacere. Nu-ţi rămâne decât să-ţi iei lumea în cap şi să fugi în aceste condiţii din ţară”, a spus decepţionat antreprenorul. Acesta a precizat că ultima speranţă a sa este să găsească dreptate la CEDO.

The following two tabs change content below.
Svetlana Corobceanu

Svetlana Corobceanu