R. Moldova nu riscă să fie exclusă din Sistemul Internațional de Asigurări Carte Verde


Întreprinderea Mixtă Compania Internațională de Asigurări „TRANSELIT” SA dezminte și consideră nefondate afirmațiile apărute în presă la 30.10.2012 privind existența unui dosar de 1 mil. de Euro și excluderea Republicii Moldova din Sistemul Internațional de Asigurări Carte Verde.

Nu există dosar de 1 mil. de Euro

Conform răspunsului oficial al Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 04-4244 din 22.11.2012, „C.N.P.F. califică informația precum că suma despăgubirii de asigurare pe marginea accidentului menționat a fost evaluată la 1 mil. de EURO ca fiind eronată, totodată, având în vedere garantarea stabilității financiare a Biroului Național al Asiguratorilor de Autovehicule din Republica Moldova și prin existența contractului de reasigurare a riscurilor în baza Cărților Verzi emise, dezminte afirmațiile referitor la eventualele riscuri de excludere a Republicii Moldova din Sistemul Internațional de Asigurări Carte Verde”.

La 19.09.2011, CIA „ASITO” SA s-a adresat cu o cerere în instanță privind încasarea sumei de 19.800 de Euro (valoarea autovehicului – dauna totală) de la BAR „PARTENER BROKER” SRL şi ÎM CIA „TRANSELIT” SA, litigiul aflându-se pe rol în cadrul Judecătoriei Centru, mun. Chişinău.

Ulterior reclamantul a depus o cerere de concretizare, solicitând majorarea cuantumului pretenției cu 100.000 de Euro, suma nefiind justificată și probată nici astăzi. În acelaşi timp, a solicitat instanţei aplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii.

Deşi atât instanţa de fond, cât şi instanţa de apel s-au pronunţat asupra aplicării măsurilor asiguratorii, respingând cererea de aplicare a sechestrului prin decizii definitive şi irevocabile, CIA „ASITO” SA, profitând cu rea-credinţă de drepturile sale, a depus o cerere identică la 15.10.12, a doua la număr în același caz, la Judecătoria Râșcani, mun. Chișinău.

Peste doar trei zile, instanţa (Judecător Valeriu Gîsca) s-a pronunţat, încălcând competenţa jurisdicţionale, fără achitarea taxei de stat, fără traducerea actelor în limba de stat, fără citarea părților, fără confirmarea achitării sumelor solicitate de însăși CIA „ASITO” SA. Astfel, cu grave încălcări de procedură, judecătorul Valeriu Gîsca a luat decizia de aplicare a sechestrului asupra conturilor IM Companiei Internaționale de Asigurări „TRANSELIT” SA contrar prevederilor menționate expres în art. 34, alineatul 11, din Legea 407-XVI din 21.12.2006 „Cu privire la asigurări”, care stipulează că „activele admise să reprezinte rezerve de asigurare ale asiguratorului nu pot fi arestate”, fapt reconfirmat și în scrisoarea C.N.P.F. nr. 04-4244 din 22.11.2012.

La 29.11.2012, prin decizia irevocabilă a Curții de Apel Chișinău (a doua decizie a Curții de Apel Chișinău, în același caz, care nu poate fi supusă niciunei căi de atac) a fost casată încheierea ilegală a judecătorului Valeriu Gîsca, astfel fiind anulat sechestrul asupra mijloacelor financiare ale ÎM CIA „TRANSELIT” SA și BAR „PARTENER BROKER” SRL.

În urma acțiunilor necugetate și abuzive ale judecătorului Valeriu Gîsca, ÎM CIA „TRANSELIT” SA – structură financiară clasată în topul primelor zece companii de asigurări din RM – a avut conturile blocate timp de o lună, fapt ce a dus la știrbirea imaginii Companiei, Pieței de Asigurări și a Sistemului Judecătoresc din Republica Moldova.

În acest context, ÎM CIA „TRANSELIT” SA a depus o sesizare la Consiliul Superior al Magistraturii al RM solicitând concedierea judecătorului Valeriu Gîsca, care avea deja la activ două mustrări până la acest caz. Ulterior, judecătorul Valeriu Gîsca a depus cerere de demisie din proprie inițiativă.

ÎM CIA „TRANSELIT” a solicitat respectuos Consiliului Superior al Magistraturii al RM, luând în considerare cronologia evenimentelor, concedierea (nu demisia) și tragerea la răspundere a judecătorului Valeriu Gîsca în conformitate cu legislația.

Prin prisma implementării reformelor în justiție, ÎM CIA „TRANSELIT” SA solicită respectuos Ministerului Justiției, implicarea directă în acest caz, care a perturbat activitatea unei companii mixte și a indus în eroare societatea în ansamblu. Acest precedent denotă faptul că fiecare cetățean al RM prezumtiv poate fi judecat concomitent în câteva judecătorii, fapt ce poate duce la câteva decizii diferite în același caz. Un sistem unic de date, probabil, ar putea exclude astfel de riscuri.

ÎM CIA „TRANSELIT” SA are toate premisele de a câștiga litigiul, cererea CIA „ASITO” SA fiind una neîntemeiată, Cartea Verde cu pricina fiind primită în rapoartele CIA „ASITO” SA și prima de asigurare achitată. Mai mult, ÎM CIA „TRANSELIT” SA consideră că pretențiile trebuia să fie înaintate conform legislației în vigoare față de clientul CIA „ASITO” SA care a comis accidentul rutier fiind în stare de ebrietate.

Indiferent de decizia definitivă a instanței în acest caz, ÎM CIA „TRANSELIT” SA are suficiente rezerve pentru a achita integral pretenția nefondată. Acest fapt a fost constatat și confirmat de ambele decizii definitive și irevocabile pe aceeași speță ale Curții de Apel Chișinău. Nu există riscul falimentării Companiei, rezervele și activele Companiei fiind de zeci de ori mai mari ca suma pretenției.

Întreprinderea Mixtă Compania Internațională de Asigurări „TRANSELIT” SA – zece ani de stabilitate financiară
ÎM CIA „TRANSELIT” SA, în decursul a zece ani de activitate, a înregistrat o creștere continuă a tuturor indicatorilor economico-financiari, fapt confirmat în rapoartele financiare periodice prezentate la CNPF și în rapoartele anuale de audit ale Companiei. ÎM CIA „TRANSELIT” SA se clasează în topul primelor zece companii de asigurări din RM, a atras investiții în RM având ca acționar un fost reprezentant al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Pe moment, deține contract internațional de reasigurare pentru majoritatea tipurilor de asigurări cu Societatea germană de asigurări şi reasigurări „Hannover Re”, al treilea cel mai mare reasigurător din lume cu o cifră de afaceri de 15 miliarde de Euro în 2011 şi deţine Ratingul Internaţional Standard & Poor’s AA – „Very Strong” (Foarte puternic) şi A.M. Best A „Excellent”.

Administrația ÎM CIA „TRANSELIT” SA

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)