Programul privatizării în masă – cea mai mare escrocherie din istoria modernă a Moldovei

FLAGRANT // Conducerea şi fondatorii “Europa-Trust” şi “Econ-Renaştere” au elaborat şi implementat scheme de înstrăinare ilegală a activelor deţinute de întreprinderile privatizate!

La începutul anilor ’90 ai secolului trecut, în Republica Moldova a fost implementat programul privatizării în masă, de către populaţia ţării, prin intermediul bonurilor patrimoniale, a mii de întreprinderi. Programul implementat de către autorităţile republicane din acea perioadă urmărea intrarea în posesia personală a cetăţeanului de rând a bunurilor patrimoniale, la crearea cărora participase o bună parte din populaţia Moldovei. Ceea ce se presupunea a fi o distribuire a bunurilor între sutele de mii de cetăţeni s-a transformat în timp în cea mai mare escrocherie din istoria modernă a Moldovei, care a dus la îmbogăţirea fabuloasă şi rapidă a unui grup restrâns de persoane şi deposedarea de bunuri şi dividende a marii majorităţi a investitorilor simpli.

Conform datelor oficiale, la programul de privatizare în masă au participat nemijlocit sau prin intermediul fondurilor de investiţii şi al companiilor fiduciare circa 3,1 mil. de cetăţeni ai Republicii Moldova, ceea ce constituie 89 la sută din numărul total de proprietari ai bonurilor patrimoniale.

Pe parcursul doar a unui an şi jumătate, au fost organizate 15 licitaţii republicane de subscriere la acţiuni, 94 de licitaţii prin strigare, 11 concursuri deschise. Contra bonurilor patrimoniale au fost privatizate, integral sau parţial, 2.235 de întreprinderi, iar în urma procesului de privatizare în masă a acestor întreprinderi populaţiei i-a fost repartizat un patrimoniu în valoare de 2,5 mlrd. lei, în preţurile anului 1994, sau circa 30 mlrd. lei, conform evaluărilor anului 2002.
La realizarea programului de privatizare în masă, prin intermediul a 11 companii fiduciare, la circa 420 de mii de cetăţeni le-a fost distribuit un patrimoniu în valoare de 154,8 mil. lei.

Obligaţiile companiei fiduciare faţă de cetăţeni

Din păcate, neavând cunoştinţe elementare şi nici experienţă în problema privatizării şi a pieţei valorilor mobiliare, puţini cetăţeni au conştientizat faptul ai căror anume întreprinderi au devenit ei proprietari şi care sunt obligaţiile companiei fiduciare faţă de cetăţeni, care sunt drepturile participanţilor la privatizarea în masă, în urma încheierii contractelor de trust, ale căror formă şi conţinut au fost standardizate.

Este necesar de specificat că bunurile procurate de către populaţie contra bonuri patrimoniale (acţiuni şi cote de participare la capital) constituie, conform legii, proprietatea cetăţenilor şi trebuia să fie înscrise în evidenţa internă a companiilor fiduciare pe conturile personale ale cetăţenilor care sunt fondatori ai contractelor de trust. Un alt aspect important: conform acordului ambelor părţi, orice contract de trust poate fi reziliat în orice moment, ca rezultat al acestei rezilieri fondatorul – cetăţeanul simplu – beneficiind de dreptul de a primi patrimoniul său în posesie personală.

Trebuie menţionat faptul că cel mai mare număr de clienţi, circa 330.000, şi-a distribuit bonurile patrimoniale companiei fiduciare (în continuare – CF) “Europa Trust” şi “Econ-Renaştere”, care deţineau în administrare bonuri patrimoniale în valoare de peste 100 mil. lei, la preţurile anului 1994.

În urma procurării pachetelor mari de acţiuni, deţinute real de grupul deţinătorilor majoritari (spre exemplu, CF “Europa Trust” SA a obţinut 87,5% în SA “Bas-Aparat”, 76,88% în SA “Chimistul-M”, 72,48% în SA “CZOM”, 98,17% în SA “Lucoare”, 95,06% în SA “Semnal”, 25% în uzina “ABA-1”, 76,41% în SA “Lumina Vieţii” etc.), companiile fiduciare au obţinut controlul asupra întreprinderilor privatizate, în timp ce minoritarii, simpli cetăţeni, se bucură doar de dreptul la vot, care, de altfel, nu este unul decisiv, şi, practic, li s-a interzis dreptul de a primi dobânzi sau de a-şi înstrăina acţinile.

Devenind “proprietari majoritari” ai acţiunilor întreprinderilor privatizate, companiile fiduciare puteau să determine, în măsură considerabilă, dezvoltarea ulterioară a pieţei valorilor mobiliare şi a economiei Republicii Moldova. De jure, companiile fiduciare urmau să administreze întreprinderile respective în folosul cetăţenilor participanţi la privatizarea în masă. De facto, o bună parte a companiilor fiduciare a administrat proprietăţile cetăţenilor în interes propriu, lucru ce cade sub incidenţa Codului Penal al Republicii Moldova.

Nereguli la “Europa-Trust” şi “Econ-Renaştere”

Conform actelor de control ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare şi numeroaselor plângeri din partea cetăţenilor-clienţi ai companiilor fiduciare “Europa-Trust” şi “Econ-Renaştere”, reiese că respectivele două companii, care deţin în administrare proprietatea a peste 300.000 cetăţeni, nu au asigurat iniţial nici administrarea efectivă a bunurilor privatizate, nici susţinerea financiară a procesului de administrare.

Analizând activitatea companiilor fiduciare “Europa-Trust” şi “Econ-Renaştere”, concluzia este foarte simplă – persoanele ce administrează aceste companii nu au plătit acţionarilor, simpli cetăţeni, dividende. Mai mult – conducerea şi fondatorii “Europa-Trust” şi “Econ-Renaştere” au elaborat şi implementat scheme de înstrăinare ilegală a activelor deţinute de întreprinderile privatizate! Astfel, cetăţenii ce le-au încredinţat bonurile patrimoniale rămân doar cu acţiuni ale căror valoare este nulă, având în vedere că nu mai sunt acoperite cu bunuri patrimoniale.

Pe parcursul anilor 2000-2004, ia amploare practica de înstrăinare a activelor societăţilor pe acţiuni în care companiile fiduciare “Europa-Trust” şi “Econ-Renaştere” figurau în calitate de deţinători nominali al pachetului majoritar de acţiuni. În replică, diverse organe de resort au intentat un şir de dosare penale ce au tangenţă cu activitatea “Europa-Trust” şi “Econ-Renaştere” (dosare penale în cazurile SA “Mecons”, SA “Tipar Color”, SA “Uzina ABA-1”, SA “Magazinul Gloria”, SA “Tehoptimed”, SA “Semnal”, SA “Cariera Oziornoye” ş.a.), însă soarta dosarelor respective nu este cunoscută nici până în prezent, or, conform răspunsurilor oficiale ale Procuraturii Generale, acestea se află încă în proces de examinare. A trecut practic un deceniu, şi dosarele ce vizează bunurile a 330.000 familii de moldoveni sunt în stadiu de examinare?

Cu alte cuvinte, de ani de zile se tărăgănează examinarea unor dosare penale, în care în calitate de păgubiţi sunt circa 330.000 de cetăţeni ai Republicii Moldova, cărora li s-a luat dreptul fundamental de a primi dividende din acţiunile încredinţate spre gestionare unor companii private.

Acţiunile ilegale de delapidare a averii a peste 300.000 de cetăţeni

Pare incredibil, dar şi Inspectoratul Fiscal ocoleşte, de ani de zile, verificarea fiscală a activităţii companiilor respective. În urma unor investigaţii întreprinse de către “Pro Echitate”, s-a constatat că factorii de decizie ai “Europa-Trust” şi “Econ-Renaştere” au deschis zeci de conturi bancare, despre care nu cunosc nici reprezentanţii Inspectoratului Principal de Stat, nici specialiştii Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei. Prin intermediul acestor conturi bancare, veniturile enorme, obţinute în urma administrării acţiunilor a sute de mii de cetăţeni, ajung în buzunarele conducerii şi fondatorilor “Europa-Trust” şi “Econ-Renaştere”. Ca să nu mai vorbim despre prejudicierea bugetului statului prin ascunderea şi nedeclararea conturilor bancare deschise suplimentar.

Mai mult, pentru a-şi acoperi acţiunile ilegale de delapidare a averii a peste 300.000 de cetăţeni, conducerea “Europa-Trust” şi “Econ-Renaştere” a înscenat, în 2005, “pierderea” bazei de date cu numele tuturor clienţilor companiilor respective. În 2008, Procuratura Anticorupţie, stabilind că factorii de decizie ai companiilor fiduciare “Europa-Trust” şi “Econ-Renaştere”, acţionând intenţionat şi în complicitate cu factorii de decizie ai registratorului independent “Registru Service”, au încălcat regulile de colectare, prelucrare şi păstrare a informaţiei cu privire la clienţii companiilor fiduciare sus-menţionate, şi a dispus pornirea urmăririi penale.

O stranie coincidenţă, care nu poate să nu ne pună în gardă: la puţin timp după declararea “pierderii” bazei de date, contabilul companiei fiduciare “Europa Trust” a fost ucis, autorii crimei nefiind descoperiţi nici până în ziua de astăzi.

Ca rezultat al “pierderii” sau distrugerii intenţionate (acest lucru urmează a fi stabilit de către organele de anchetă) a bazei de date a clientilor, conducerea “Europa-Trust” şi “Econ-Renaştere” a beneficiat în totalitate de noile posibilităţi de delapidare a averii străine, deoarece nu mai avea obligaţii faţă de cetăţenii-acţionari, care nu puteau şi nu pot obţine acte sau extrase privind acţiunile pe care le deţin în întreprinderile gestionate de respectivele companii fiduciare, nu îşi pot gestiona după bunul plac acţiunile şi nu pot solicita dările de seamă de la conducerea “Europa-Trust” şi “Econ-Renaştere”.

Ţinând cont de încălcările flagrante ale legii şi ale intereselor acţionarilor, Procuratura Anticorupţie a înaintat o acţiune de dizolvare a companiilor fiduciare “Europa-Trust” şi “Econ-Renaştere”, solicitând concomitent desemnarea unui administrator fiduciar, care să supravegheze activitatea acestor companii pe durata examinării cauzei.

Însă la 15 octombrie 2009, Judecătoria Economică de Circumscripţie a adoptat câteva încheieri, prin care s-a dispus scoaterea de pe rol a cererilor Procuraturii Anticorupţie de chemare în judecată şi dizolvare a “Europa-Trust” şi “Econ-Renaştere”, şi anularea măsurilor de asigurare privind desemnarea administratorului fiduciar. Inexplicabil, dar examinarea cauzelor date a avut loc în şedinţa de judecată fără a fi citată în mod legal Procuratura Anticorupţie, care a primit citaţia exact la 15 octombrie 2009, zi în care a şi avut loc şedinţa de judecată. Pe când, conform art. 102 a Codului de Procedură Civilă, citaţia sau înştiinţarea despre şedinţa judiciară se înmânează cu cel puţin trei zile înainte de şedintă.

Trebuie să specificăm ca Procuratura Anticorupţie, în dorinţa de a proteja interesele a sute de mii de cetăţeni, a considerat încheierile Judecătoriei Economice de Circumscripţie ca fiind neîntemeiate şi a solicitat casarea lor, înaintând recurs la Curtea de Apel Economică, deja “renumită” prin adoptarea unor sentinţe cel puţin contradictorii şi de multe ori ilegale, şi există riscul ca peste 300.000 mii de familii să rămână fără bunurile ce le aparţin în mod absolut legal.

Reieşind din imperativul protejării intereselor a 330.000 de cetăţeni, Asociaţia Obştească “Liga pentru apărarea drepturilor patrimoniale “PRO ECHITATE” roagă pe cei ce şi-au plasat bonurile patrimoniale în administrarea companiilor fiduciare “Europa-Trust” şi “Econ-Renaştere” să ne contacteze conform următoarelor date:
LIGA PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR PATRIMONIALE “PRO ECHITATE”,
Str. Alexandru cel Bun 44-46, mun. Chisinau, R. Moldova.
Linia fierbinte: (022) 926186, 926336, 926091, 926187;
Tel. jurişti: 060376520 – Ruslan Mutruc, 069572504 – Victor Rusu.
Datele stocate la Centrul informaţional al “PRO ECHITATE” vor facilita restabilirea în drepturi a peste un sfert de milion de simpli cetăţeni şi vor permite acestora să-şi ceară drepturile legitime din acţiunile pe care le deţin.