Profesorul Victor Ghicavîi, la 70 de ani

foto V. GhicaviiLa 11 august 1944, în familia Iuliei şi a lui Ion Ghicavîi, oameni evlavioşi şi buni gospodari, din comuna Mărcăuţi, raionul Briceni, s-a născut viitorul medic, profesor şi om de ştiinţă Victor Ghicavîi. După şcoala din Mărcăuţi, şi-a continuat studiile la Institutul de Medicină din Chişinău (1961–1966).

Tenacitatea care îl caracterizează i-a asigurat ascensiunea în domeniul ştiinţei şi al activităţii didactice. La finele studiilor universitare, în 1966, Victor Ghicavîi a fost selectat de către   Catedra Farmacologie în scopul instruirii speciale pentru o eventuală activitate ştiinţifico-didactică.

Din acelaşi an, manifestând spirit analitic în domeniul cercetării ştiinţifice, Victor Ghicavîi, la sugestia şi cu concursul substanţial al profesorilor E. Muhin şi S. Selezniov, a efectuat în cadrul Institutului de cercetări ştiinţifice în medicina de urgenţă ,,I.I. Djanelidze” din Sankt Petersburg o amplă investigaţie farmacologică încheiată cu teza de doctor în ştiinţe medicale ,,Influenţa etironului şi asocierii lui cu hexoniu asupra circulaţiei sanguine şi regimului de oxigenare a organismului”. A susţinut teza cu succes în 1971, la vârsta de doar 27 de ani.

Paralel, a trecut cu succes toate treptele ierarhiei universitare de la asistent la profesor universitar (1989). A introdus în 1980 în programa de studii cursul de Farmacologie Clinică şi a implementat acest serviciu în sistemul de sănătate.

Deţine din 1982 funcţia de şef al Catedrei Farmacologie Clinică, unitate fondată de Domnia Sa în cadrul Institutului de Medicină, iar din 1988 până în prezent, cea de şef al Catedrei Farmacologie şi Farmacologie Clinică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”.

A obţinut rezultate ştiinţifice valoroase în urma elaborării lucrării de doctor habilitat în ştiinţe medicale ,,Corecţia farmacologică a dereglărilor hemodinamice şi echilibrului de oxigenare în hipotensiunile arteriale acute”, lucrare susţinută în 1987 la Consiliul ştiinţific specializat al Institutului Ştiinţific de Medicină Experimentală a Academia de Ştiinţe din URSS (Sankt Petersburg), lucrare apreciată atât în Republica Moldova, cât şi în străinătate.

Profesorul Victor Ghicavîi acordă o deosebită atenţie instruirii studenţilor şi medicilor rezidenţi. Activitatea sa didactică se distinge printr-o ţinută academică de excepţie. Modestia şi inteligenţa nativă îl plasează pe profesorul Victor Ghicavîi printre cei mai respectaţi profesori ai Alma Mater.

Sub îndrumarea sa a fost editată o serie amplă de materiale didactice pentru studenţi şi medici rezidenţi: ,,Medicamentele şi utilizarea lor raţională”, ,,Medicamentul – beneficiu sau prejudiciu?”, ,,Farmacologia”, „Farmacologia clinică”, ,,Medicamentele – baza farmacoterapiei raţionale”, ,,Farmacoterapia afecţiunilor stomatologice”, ,,Farmacologia clinică” (teste de autoevaluare). Pentru lucrările sale didactice apărute în limba română i s-a decernat în 1966 Premiul de Stat în domeniul ştiinţei, tehnicii şi producţiei.

Realizările sale ştiinţifice au contribuit la dezvoltarea mai multor domenii. Investigaţiile în domeniul acordării asistenţei de urgenţă au susţinut elaborarea unui nou grup de medicamente antihipotensive – „Izoturon”, „Difetur”, „Profetur”, „Metiferon” ş.a. – necesare pentru corecţia farmacologică a dereglărilor hemodinamice şi regimul de oxigenare a organismului. Aceste medicamente sunt mai eficiente decât cele cunoscute şi utilizate actualmente.

Ulterior, în colaborare cu colegii săi, a contribuit mult la optimizarea tratamentului medicamentos, la elaborarea medicamentelor autohtone din materie primă locală: „Regesan”, „Carbosan”, „Nucina”, „Medicas E”, „Imupurin”, „Adenoprosin” ş.a.

Omul de ştiinţă Ghicavîi a elaborat în total 16 medicamente din materie primă locală. Demersul său a fost apreciat în 2004 cu Premiul Naţional în domeniul ştiinţei şi tehnicii, precum şi cu premiile Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2008, 2010). Profesorul Victor Ghicavîi a semnat circa 500 de lucrări ştiinţifice, inclusiv şapte monografii, opt manuale, 14 compendii, 11 indicaţii metodice, deţine 65 de brevete de invenţii. Profesorul Victor Ghicavîi a semnat circa 500 de lucrări ştiinţifice, inclusiv şapte monografii, opt manuale, 14 compendii, 11 indicaţii metodice, deţine 65 de brevete de invenţii. Lucrările sale sunt consacrate problemelor cercetării şi elaborării medicamentelor, selectării şi utilizării raţionale a medicamentelor, optimizării tratamentului medicamentos al diverselor maladii şi stări patologice.

Victor Ghicavîi este specialistul principal în farmacologie al Ministerului Sănătăţii, preşedinte al Societăţii farmacologilor din Republica Moldova, preşedinte al Comitetului Naţional de Etică din Moldova, membru al Senatului şi Consiliului ştiinţific al universităţii, preşedinte al Consiliului ştiinţific specializat, membru al Adunării Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi al colegiilor de redacţie a şapte reviste ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Pentru întreaga sa activitate în domeniul ştiinţei şi practicii medicale, pentru calităţile sale deosebite, profesorul Victor Ghicavîi a fost decorat cu titlul de Om emerit în ştiinţă (1992). Profesorul Ghicavîi deţine titlul de membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Medicale din România şi SUA. În 2012, Victor Ghicavîi a devenit membru-corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Talentul sufletelor mari este de a descoperi valori autentice în ceilalţi oameni. Anume de acest principiu se conduce dl profesor în activitatea sa. Este un manager de succes, ştie să organizeze şi să coordoneze o echipă complexă. Profesorul universitar Victor Ghicavîi a fondat o şcoală performantă de farmacologi, a fost conducătorul ştiinţific al mai multor teme proiecte finanţate de stat, precum şi conducător a 20 de teze de doctor, a cinci teze de doctor habilitat în ştiinţe medicale şi a unei teze de doctor în domeniul farmaceutic.

Viaţa farmacologului este calea spre medicament. Promotor fidel al ideilor şi principiilor renumiţilor oameni de ştiinţă ai Catedrei Farmacologie, S.I. Lealicov, C.L. Matcovschi, E.A. Muhin, Victor Ghicavîi pledează pentru utilizarea în continuare a studiului specific în investigaţiile farmacologice, depune eforturi pentru implementarea serviciului farmacologiei clinice în sistemul de sănătate al Republicii Moldova.

În calitate de prorector pe problemele didactice (1986–1994) al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”, profesorul Victor Ghicavîi a adus un mare aport la restructurarea procesului de studiu, la organizarea şi dezvoltarea bazei de instruire şi educare a studenţilor. La propunerea şi cu participarea activă a profesorului, în 1991, Institutul de Medicină din Chişinău a fost reorganizat în Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”.

Personalitatea dlui Victor Ghicavîi se defineşte prin plăcerea de a lucra şi simţul datoriei împlinite. Munca sa prodigioasă a fost apreciată cu insigna ,,Eminent al ocrotirii sănătăţii”, Medalia ,,Pentru muncă eminentă”, Ordinul ,,Gloria Muncii”, Diploma ,,Recunoştinţă” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Profesorul Ghicavîi are un respect deosebit faţă de studenţi, rezidenţi, magiştri, doctoranzi şi angajaţii din domeniului sănătăţii.

Stimate Domnule Victor Ghicavîi, vă felicităm cordial cu ocazia împlinirii acestei frumoase vârste. Vă dorim să fiţi mereu alături de noi – energic, plin de entuziasm, aşa cum vă cunoaştem. Să vă bucuraţi de dragoste şi respect, deoarece le meritaţi din plin!

Catedra Farmacologie şi Farmacologie Clinică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)