Profesorul universitar Gheorghe Cimpoieş la 60 de ani

Saltul pe care l-a realizat domnul Gheorghe Cimpoieş – de la agronom la profesor universitar, doctor habilitat în agricultură, rector al Universităţii Agrare de Stat din Moldova – are o profundă semni-ficaţie. E o frumoasă cunună de împliniri ale vieţii, rodul unei munci asidue şi inspirate, consacrate domeniului îndrăgit – agricultura şi învăţămîntul agricol. Acest minunat prag de vîrstă, profesorul univer-sitar Gh. Cimpieş, îl consemnează alături de colegi, prieteni şi discipoli în plină forţă de creaţie, avînd înscrise în palmares realizări notorii.
Profesorul universitar Gh. Cimpoieş este cunoscut atît în Republica Moldova, cît şi peste hotare pentru lucrări ştiinţifico-didactice de mare valoare în domeniul pomiculturii şi contribuţia la dezvoltarea învăţămîntului agronomic superior.
Rezultatul cercetărilor ştiinţifice, efectuate pe parcursul a peste 35 de ani, s-a încununat cu argumentarea definiţiei şi elaborarea clasificării şi cerinţelor faţă de structura plantaţiilor pomicole, elaborarea şi implementarea în practică de noi metode de formare şi tăiere a pomilor, dar şi cu 9 brevete de invenţie, peste 150 de lucrări ştiinţifice şi metodice, inclusiv 3 monografii şi 2 manuale, care au contribuit semnificativ la soluţionarea în complex a problemelor ce ţin de înfiinţarea şi exploatarea livezilor superintensive de măr.
A editat primul manual de Pomicultură specială în Repubilca Moldova (2002), manual de o incontestabilă valoare didactică şi ştiinţifică, apreciat cu Premiul naţional în domeniul ştiinţei şi tehnicii (2004). Calităţile deosebite de bun pedagog şi îndrumător sunt confirmate de faptul că profesorul Gheorghe Cimpoieş a educat o pleiadă de discipoli, cinci din ei au devenit doctori, iar unul – doctor habilitat în ştiinţe agricole.
Pe parcursul celor 15 ani de activitate fructuoasă în funcţia de rector, dl Gh. Cimpoieş a înscris o pagină distinctă în istoria învăţămîntului superior agricol, la racordarea acestuia la exigenţele Procesului Bologna. Pentru prima dată în învăţămîntul superior din Republica Moldova în Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM) au fost elaborate şi editate standardele profesionale, Curriculum-urile disciplinelor şi implementat Sistemul European de Credite Transferabile. Au fost deschise 10 specialităţi noi şi o facultate. S-a desăvîrşit baza tehnico-materială: a fost fondat centrul editorial, laboratorul de bioenergetică, laboratorul pedagogic, redacţia revistei Ştiinţa agricolă; se înzestrează laboratoarele cu utilaj modern, la toate facultăţile sunt clase de computere, toate subdiviziunile UASM sunt conectate la Internet. S-a început construcţia clinicii veterinare, a fost construită linia de troleibuz pe sectorul Centru-Petricani.
Ca rector îşi aduce contribuţii deosebite la dezvoltarea relaţiilor de colaborare internaţională cu instituţii similare din S.U.A., Italia, Marea Britanie etc. UASM a activat în cadrul proiectelor TACIS, TEMPUS etc. cu un suport financiar de peste 1 mln euro, ce a dat posibilitatea la zeci de profesori, doctoranzi şi colaboratori să facă stagii de specializare în diferite universităţi din lume şi de consolidat baza tehnico-materială a UASM.
Activitatea sa îndelungată şi fructuoasă a fost apreciată cu mai multe titluri şi distincţii naţionale şi internaţionale, printre care: academician al Academiei Internaţionale de Ecologie (1996), al Academiei Internaţionale Agricole (1997) şi membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2007), academician al Academiei Internaţionale a Şcolii Superioare, Doctor Honoris Causa al Universităţilor: de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (2006), de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Iaşi (2007), de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca (2007).
Cu ocazia aniversării, în numele colectivului profesoral-didactic şi studenţilor UASM, ne face o deosebită plăcere să-l felicităm pe Domnul Rector Gh. Cimpoieş, să-i mulţumim pentru sprijinul acordat în educaţia tinerei generaţii spre  prosperarea învăţămîntului superior agronomic, să-i dorim noi împliniri de valoare în plan profesional şi personal.
The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)