Profesorul Constantin Turtă la 70 de ani

Membru cor. al AŞM, prof. Constantin Turtă este un savant de talie mondială, specialist în chimia anorganică şi cea fizică. Şi-a făcut studiile la Facultatea de Chimie a USM (1956-61), apoi a urmat doctorantura (1966-70) sub conducerea acad. A. Ablov şi a dr. în fiz.-mat. moscovitului R.Stucan. În 1971, susţine teza de dr. în chimie, aceasta având ca subiect utilizarea spectroscopiei Mössbauer în cercetarea compuşilor coordinativi ai fierului, devenind astfel primul şi unicul specialist în acest domeniu în Moldova şi până în prezent. A întemeiat şi dezvoltat o nouă direcţie ştiinţifică ce include sinteza şi studiul clusterilor homo- şi heteronucleari cu structură mono-, polinucleară şi supramoleculară. În 1989, susţine cu succes la Kiev teza de doctor habilitat. A fondat o şcoală ştiinţifică în Chimia coordinativă, recunoscută de comunitatea ştiinţifică internaţională, care reprezintă o continuare a şcolilor academicienilor A. Ablov şi N. Gărbălău.

În cei 49 de ani de activitate, prof. C. Turtă a publicat circa 200 de articole în reviste de specialitate prestigioase din ţară şi de peste hotare, a participat la lucrările unor foruri ştiinţifice, predominant internaţionale, cu 280 de rapoarte ştiinţifice, a obţinut 32 de brevete de invenţie, a creat preparate biologic active valoroase pentru agricultură („Gajazot”, „Galmet”, „Difecoden”, „Trifenamid” ş.a.). Sub îndrumarea domniei sale au fost susţinute şase teze de doctor şi două de doctor habilitat, altele şase fiind în  proces de derulare. Dl C.Turtă practică insistent stagiile, în centrele de cercetare din străinătate (Rusia, Marea Britanie, Spania ş.a.), având colaborări ştiinţifice cu multe instituţii de cercetare din România, Rusia, Spania, Polonia, Elveţia, SUA etc., care de regulă finalizează cu proiecte cu finanţare extrabugetară.

Rezultatele ştiinţifice ale membr. cor. C. Turtă sunt înalt apreciate de către comunitatea ştiinţifică internaţională. Domnia sa s-a învrednicit de multiple premii şi decoraţii cum ar fi: Premiul Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1995); Premiul Naţional în domeniul ştiinţei şi tehnicii (2004); ordinul „Gloria Muncii” (1995); Medalia „L. Ciugaev” (Rusia, 2005) ş.a., iar invenţiile sale au fost apreciate cu mai multe medalii de aur, argint şi bronz la diferite saloane internaţionale de invenţii: Varna (Bulgaria), Iaşi, Bucureşti (România), Budapesta (Ungaria) etc. Dintotdeauna dl C. Turtă a îmbinat activitatea de cercetare cu cea didactică, activând permanent la facultăţile USM, UTM, UAŞM, a fost invitat pentru a ţine prelegeri speciale la universităţile din Duşanbe (Tadjikistan), Iaşi, Timişoara (România).

Mult stimate prof. Constantin Turtă, dragă coleg, Vă adresez sincere felicitări, dorindu-Vă sănătate şi longevitate tibetană, activitate ştiinţifică fructuoasă, cucerirea noilor piscuri ale ştiinţei.

Cu drag şi profund respect, Ion Bulhac, dr. hab. în chimie

The following two tabs change content below.