Prima grădiniţă incluzivă a fost deschisă la Orhei

După cinci ani de aşteptare, pe parcursul cărora a fost derulată o amplă campanie de sensibilizare a părinţilor şi educatorilor, recent, grădiniţa nr. 12, „Curcubeu”, din Orhei, frecventată de 280 de copii, şi-a deschis uşile pentru 38 de copii cu dizabilităţi din localitate. Deocamdată, grădiniţa „Curcubeu” este prima şi unica instituţie incluzivă din raionul Orhei. Anterior, micuţii frecventau Centrul pentru copii cu cerinţe educaţionale speciale „Paradis” cu sediul în aceeaşi instituţie, dar, din cauza prejudecăţilor părinţilor că ceilalţi micuţi ar putea fi traumatizaţi la văzul infirmităţilor copiilor cu deficienţe, aceştia au fost separaţi. „La început, se propunea chiar să fie ridicat un gard care să separe copiii bolnavi de cei sănătoşi. Dar, treptat, după mai multe întâlniri şi discuţii cu aceştia, discriminările de acest gen au dispărut”, ne spune Emilia Ştirbu, directoarea grădiniţei.

Tudoriţa Cibotari va împlini în curând vârsta de trei ani. Copilul suferă de sindromul down. Dacă anterior nu reacţiona în niciun fel la ceea ce se întâmpla în jurul ei, de când e printre ceilalţi copii Tudoriţa a învăţat câteva cuvinte şi a început să zâmbească mai des. „Avem copii cu deficienţe locomotorii şi cu retard mediu, uşor. Dispunem de specialişti buni, kinetoterapeuţi, logopezi, şi observăm că aceşti copii înregistrează progrese vizibile”, ne spune Alexandra Grăjdian, şefa asociaţiei obşteşti „Femeia şi copilul, protecţie şi sprijin”, responsabilă de implementarea proiectului „Educaţie incluzivă pentru copiii preşcolari din Republica Moldova”.

Pe lângă implementarea proiectului la grădiniţa „Curcubeu” din Orhei, acesta a fost implementat cu succes şi în raioanele Criuleni şi Dubăsari. Potrivit Alexandrei Grăjdian, centrele incluzive au în primul rând menirea de a contribui la lichidarea prejudecăţilor şi la educarea în spiritul toleranţei. „În ţările europene aceste servicii există de mult timp, de aceea nu există cetăţeni segregaţi pe motiv de dizabilitate. Serviciul respectiv vine cu o nouă abordare a copilului cu cerinţe educaţionale speciale şi are menirea să substituie treptat consultaţia psiho- pedagogică care îşi are obârşia în perioada sovietică şi care de facto segrega copiii, fără a le fi de vreun folos”, ne mai spune expertul.

Potrivit specialiştilor, scopul vechii comisii care examina copiii la început de an şcolar era de a examina şi a diagnostica copiii cu deficienţe, inclusiv de a stabili în ce şcoli vor studia aceştia, clase obişnuite sau şcoli-internat. „Spre deosebire de acea comisie, scopul noului serviciu psiho-pedagogic de asistenţă educaţională este de a asigura respectarea drepturilor copilului cu CES la dezvoltare, educaţie, protecţie, stimulare, socializare, reintegrarea sau integrarea acestuia în şcoală şi în comunitate”, a mai spus Alexandra Grăjdianu. Proiectul este susţinut financiar de către GIP-Sofia, prin proiectul Matra (GIP – Iniţiativa de la Geneva în Psihiatrie). Graţie implementării acestuia, mobilierul grădiniţei din Orhei a fost renovat şi, se pare, instituţia a devenit mai luminoasă. Totodată din banii europeni a fost achiziţionat un microbuz cu ajutorul căruia copiii se deplasează la grădiniţă.

Cristina Baciu

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)