Pretexte // Alexandru Lupuşor

lupusor

Trăim probabil, pentru prima dată în istoria culturală a omenirii, într-o vreme ce pare să se caracterizeze, printre altele, printr-o exaltare necondiționată a cititului în genere: „Citesc, deci sunt sexy”, „Cărțile te fac neprost” ș.a. Se conturează, la nivelul conștiinței de masă, o atitudine romantizată față de cărți și citit. Or, elogierea necritică, aproape extatică, a cititului în sine, dincolo de nuanțe și diferențe, e, în esența sa, un veritabil semn al snobismului intelectual. Asistăm astăzi la un soi de fashion-izare a cititului, la transformarea cărții într-un obiect fancy și trendy – adevărate criterii de promovare a unui lucru la rangul de obiect de cult înăuntrul culturii noastre de masă – așa cum o și regăsim în utilizările sale mai noi de accesoriu sau element de decor.