Prefer Imperiul Roman celui Britanic

N-aş vrea să fiu nici pesimist, nici tombateră, dar situaţia limbii române, actualmente, e şi precară, şi periculoasă. Precaritatea ei se trage din faptul că cei ce vorbesc şi se aud (politicaştri sau răsinvitaţi la stereotipele talkshow-uri) sunt, unii, cvasiagramaţi, alţii, de-a binelea grobieni şi troglodiţi, câţiva, în fine, anglizanţi şi snobili. Să spui, în loc de latinescul alias, aka, mi se pare absolut grotesc. Nu fac caz de „geanta” mea latină, dar pot să prefer, lingvistic cel puţin, Imperiul Roman celui Britanic. Cu atât mai mult cu cât, desigur, spiritul limbii noastre este altul, de unde şi manipularea lingvistică anevoioasă a angloamericanismelor la modă: a „furculisionului”, de pildă, devenit, astăzi, „furculişiăn”! În rest, numele proprii, îndeobşte, sunt pronunţate à l’anglaise, [Herr] Richard Wagner devenind [sir] Ruiciad Ougnă. Ş.a.m.d. (sau, dacă vă surâde, and so on). Nu intru-n alte amănunte, căci nu-i timp. De adăugat un singur lucru, şi anume că, pe când „marile naţiuni” nu-şi dau nicio silinţă să pronunţe mai de Doamne-ajută câte un nume de persoană străinez, noi (care schimbăm, de două-trei ori pe secol, graiul – să-i zicem – tutelar) ne dăm de ceasul morţii când facem, în sensul ăsta, câte-o gafă. Când gafa are loc în româneşte (în româneasca, bunăoară, a doamnei noastre prim-ministru), nu importă: facem un banc şi râdem (sau ne râdem). – În fine, n-avem cum să trecem cu vederea faptul că situaţia limbii noastre e nu numai precară, dar şi periculoasă. Prânzul filologic românesc, fiind unul tot mai fad, expeditiv şi „rece”, ca tot ce este fast-food (mai bine zis nefast-food!), mai leneş, mai sărac, mai… and so on, româna riscă (şi în urma deprofesionalizării literaturii ca atare, ca şi, îndeosebi, a şcolii, expertă-n analfabetismul funcţional) să devină, în vreo nişte zeci de ani, o limbă strict vernaculară, minimalistă şi, cu timpul, mimetico-oligoidă, – triumful nostru cel mai mare fiind în ziua când cocoşul n-o să mai trâmbiţeze „cucurigu!”, ci cock-a-doodle-doo!

Şerban Foarţă

 

 

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)