Poduri de artă

În Sala de expoziţii „Constantin Brâncuşi” a Palatului Parlamentului din Bucureşti a fost vernisată recent expoziţia de artă plastică „Spectacolul metafizic al culorilor” a cunoscutului pictor de la Chişinău Cezar SECRIERU. Organizată de Camera Deputaţilor, expoziţia a constituit un nou moment de întărire a dialogului valorilor care înfrăţesc şi unesc Republica Moldova şi România printr-un singur limbaj: cel al ARTEI.

Fiind sigur că arta este un metasistem deschis care duce la aprecierea valorilor, pictorul moldovean reciteşte operele / textele / capitolele / autorilor din care se inspiră: Brâncuşi, Mozart, Bach, Eminescu, Cioran, Van Gogh, Monet, Rimbaud, Baudelaire, Proust, Heidegger, Goethe, Nichita Stănescu, Vieru. Dialogul intercultural îi înlesneşte artistului o extensie a orizontului de expresie şi a codului metaforic.

Născut la Fălticeni, în 1962, Cezar Secrieru este românul cu un parcurs existenţial distinct. Artistul a părăsit România pentru a studia la Chişinău artele plastice la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, la clasa prof. Ion Morărescu, unde a şi rămas în continuare. În prezent, în calitate de consilier artistic al Institutului de Cercetări Filologice şi Interculturale din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, contribuie activ la unitatea spaţiului românesc.

Cezar Secrieru a reprezentat, prin convingătoare expoziţii personale, Republica Moldova în instituţii europene importante precum: Consiliul Europei (Strasbourg), ONU (Geneva), Organizaţia Internaţională a Telecomunicaţiilor (Geneva), întorcându-se constant în România la marcarea unor evenimente culturale de seamă de Academia Română, Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Biblioteca „I.G. Sbiera” din Suceava.
Promotor al artei militante, în suita eforturilor complexe de deschidere a Republicii Moldova către Europa, Cezar Secrieru face parte, indiscutabil, din cei care contribuie la memoria comună (pe care o producem împreună), iar conexiunile artei politicului cu politicile artei se convertesc în tot atâtea spaţii de armonizare şi comunicare, veritabile punţi de apropiere.

Prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)