PLDM încheie anul pe o notă majoră – Un congres de succes al unui partid de succes

La 19 decembrie curent, în incinta Palatului Naţional din Chişinău şi-a desfăşurat lucrările Congresul al treilea Extraordinar al Partidului Liberal Democrat din Moldova. La Congres au participat 1800 de delegaţi din partea organizaţiilor teritoriale ale partidului, care reprezintă peste 35 de mii de membri.
În calitate de invitaţi, au fost prezenţi parlamentarul european, Béla Glattfelder, reprezentantul partidului Alianţa Civică Ungară, Károly Dan, reprezentantul partidului Uniunea Creştină din Olanda, Leo van Doesburg, diplomaţi, oameni de cultură şi de afaceri, reprezentanţi ai societăţii civile şi mass-media.
Congresul a luat în dezbatere situaţia social-politică şi economică din ţară, probleme ce ţin de activitatea PLDM în noua sa calitate de partid de guvernămînt. Raportul de activitate a PLDM a fost prezentat de preşedintele partidului, Vlad Filat. Renunţând la tradiţionala citire a raportului, liderul liberal-democrat a făcut pe viu o trecere în revistă a activităţii partidului, declarînd că PLDM a fost mereu în actiune. „Chiar dacă am traversat o perioadă foarte grea, am fost zilnic alături de oameni şi am demonstrat lumii întregi ca poţi să rezişti tuturor presiunilor, dacă crezi puternic în ceea ce faci. Am învins pentru că dreptatea şi adevărul au fost de partea noastră”, a spus Filat.
Astăzi, PLDM, împreună cu componentele Alianţei pentru Integrarea Europeană, guvernează ţara. Au fost demarate procesele de reformă instituţională, economică şi morală. Aceasta a fost posibil prin aportul fiecărui membru de partid, prin credinţa puternică în valorile şi principiile liberal-democrate, a specificat preşedintele partidului.
Cel mai important şi influent partid din R.Moldova
„La Congresul II al PLDM, desfăşurat în luna septembrie 2009, în oraşul Bălţi, am spus că de ponderea partidului nostru în Parlament va depinde viitoarea guvernare. Aşa şi este. Acum vă spun cu toată încrederea că la viitoarele alegeri parlamentare PLDM va fi cel mai important şi mai influent partid din Republica Moldova”, a declarat Vlad Filat în finalul raportului.
În dezbateri au luat cuvântul deputaţii Alexandru Tănase, prim-vicepreşedinte al PLDM, ministru al Justiţiei, Liliana Palihovici, vicepreşedinte al partidului, preşedinte al Comisiei parlamentare pentru protecţie socială, sănătate şi familie, Iurie Leancă, ministru de Externe, George Mocanu, preşedinte al organizaţiei tineretului liberal-democrat, Veaceslav Negruţă, ministru de Finanţe, Dora Dimitrova, preşedinte al organizaţiei teritoriale Taraclia a PLDM, Aliona Goţa, primar de Cucoara, raionul Cahul, Nicolae Rusu, preşedinte al organizaţiei de tineret Cantemir a PLDM.
Vorbitorii au accentuat că PLDM a avut un rol decisiv în demararea procesului de reformare şi integrare europeană a ţării noastre. Au fost deblocate finanţările din partea organismelor internaţionale şi dezgheţate relaţiile cu partenerii din Est şi Vest, iar Repubica Moldova promovează o politica internă şi externă coerentă, consecventă şi dinamică.
”Parlamentul 90” a aderat la PLDM
La congres a luat cuvântul şi preşedintele Asociaţiei „Parlamentul 90”, Petru Sandulachi, care a prezentat Declaraţia de aderare la PLDM a unui grup de deputaţi din primul Parlament ales în mod democratic (1990-1994).
Prim-vicepreşedintele PLDM, deputatul Mihai Godea, a argumentat necesitatea modificării Programului Politic al formaţiunii, reieşind din noul statut al PLDM de partid de guvernământ. Delegaţii au adoptat în unanimitate modificările propuse la Programul politic şi la Statutul  PLDM.
Delegaţii au redefinit şi doctrina partidului, PLDM devenind o formaţiune de esenţă conservatoare. “Noi ne-am declarat de la bun început ca fiind un partid cu doctrină populară, or, doctrina conservatoare este parte integrantă a celei populare. În fond, nu se vor schimba acţiunile, abordările sau principiile noastre. Am constatat doar acest lucru şi l-am stabilit în program, pentru a aduce claritate pentru membrii partidului nostru, dar şi pentru partenerii noştri externi”, a spus Vlad Filat.
Am pus capăt unei perioade ruşinoase din istoria recentă a Republicii Moldova
Forul PLDM s-a încheiat cu adoptarea unei Declaraţii finale, în care se spune:
“Înţelegând faptul că Republica Moldova a trecut prin evenimente dramatice, provocate de convulsiile ultimului regim comunist din Europa, care pentru a se menţine cu orice preţ la putere a folosit tot instrumentarul caracteristic regimurilor totalitare: segregarea societăţii pe criterii politice, cenzura, exproprierile, dosarele fabricate la comandă, hărţiurea şi intimidarea oponenţilor politici, teroarea psihică şi fizică, ideologizarea procesului educaţional, îngrădirea dreptului la libera circulaţie, culminând cu fraudarea alegerilor parlamentare din 5 aprilie şi cu valul de teroare din zilele ce au urmat protestelor din 7 aprilie:
Exprimăm recunoştinţa noastră zecilor de mii de tineri care au înfruntat fără frică regimul dictatorial.
Salutăm curajul jurnaliştilor din presa independentă care şi-au făcut cinstit meseria şi nu s-au lăsat intimidaţi sau înregimentaţi în aparatul de propagandă al regimului.
Suntem solidari cu toţi cei care au manifestat devotament faţă de principiile şi valorile democratice, rezistând cu demnitate campaniilor de hărţuire şi intimidare.
Exprimăm sentimentul nostru de gratitudine Consiliului Europei, Parlamentului European, misiunilor diplomatice străine şi tuturor organismelor şi instituţiilor internaţionale pentru implicarea lor în vederea descurajării ofensivei antidemocratice a fostei guvernări, restabilirea ordinii de drept şi a bunei funcţionări a instituţiilor democratice în Republica Moldova
Cu toţii împreună am pus capăt unei perioade ruşinoase din istoria recentă a Republicii Moldova.
Astăzi, reafirmăm cu tărie ataşamentul nostru faţă de principiile şi obiectivele asumate din prima zi de existenţă a partidului. Respectarea lor neabătută a făcut posibil rezultatul electoral din 29 iulie 2009 şi instaurarea ulterioară a unei guvernări liberal-democrate.
Salutăm crearea Alianţei pentru Integrarea Europeană şi menţionăm că desemnarea în fruntea Guvernului a liderului Partidului Liberal Democrat din Moldova se datorează profesionalismului şi capacităţilor manageriale ale echipei şi recunoaşterii ponderii partidului ca forţă politică de primă importanţă din ţară.
Declarăm cu toată responsabilitatea că reprezentanţii PLDM din Guvern, din Parlament şi din toate structurile de stat, centrale sau locale, îşi vor onora cu demnitate şi competenţă obligaţiile ce le revin. În acelaşi timp, considerăm că prin asumarea actului de guvernare, Partidul Liberal Democrat din Moldova este îndreptăţit din punct de vedere moral să împartă cu partenerii săi de coaliţie atât succesele, cât şi riscurile iminente unei guvernări pe timp de criză. Actul de guvernare este unul colectiv, dar responsabilitatea pentru rezultatele guvernării pe domenii distincte trebuie să fie asumată de fiecare componentă a Alianţei în parte.
Ne exprimăm acordul deplin cu primele acţiuni ale Guvernului îndreptate spre deblocarea finanţării externe şi diminuarea efectelor crizei financiare, onorarea obligaţiilor sociale, asigurarea dreptului la libera circulaţie, restabilirea bunelor relaţii cu ţările vecine, scoaterea ţării din izolare şi afirmarea ei pe plan internaţional.
Ne exprimăm siguranţa că Guvernul şi coaliţia majoritară din Parlament vor purcede cu hotărâre la reformele necesare pentru modernizarea ţării, iar plăţile sociale către populaţie vor fi onorate integral.
Avem toată încrederea că Alianţa pentru Integrarea Europeană va continua cu eforturi sporite extinderea, la toate nivelurile, a procesului de înnoire a personalului administrativ cu funcţionari competenţi şi necompromişi. Renaşterea şi modernizarea ţării se poate face doar cu oameni integri sub aspect moral, pregătiţi din punct de vedere profesional şi cu viziuni moderne asupra actului de guvernare.
Doar împreună, prin eforturile întregii societăţi, vom reuşi înfăptuirea obiectivului nostru major de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană”.
The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)