Planul anticriză al ME: consolidarea sectorului bancar nu constituie o prioritate majoră

bride

Ministerul Economiei a elaborat mult așteptatul plan anticriză. Societatea civilă și experții economici au solicitat elaborarea unui plan anticriză de urgență încă din luna mai. Una din prioritățile majore ale acestuia urma să fie consolidarea sistemului bancar.
Planul elaborat de minister e conceput dintr-o serie de acțiuni imediate, care urmează a fi realizate până la 31 decembrie, curent, și acțiuni ce urmează a fi realizate pe termen mediu, în următorii doi ani. Problemele din sectorul bancar, care ar putea duce la repetarea situației de la cele trei bănci, nu fac parte din planul de acțiuni imediate, și urmează a fi înlăturate în 2016 – 2017.

În luna mai, la întâlnirea reprezentanților societății civile, cu ex-premierul Chiril Gaburici, experții de la organizațiile cu profil economic au solicitat elaborarea unui plan care să fie axat în special pe două priorităţi majore: consolidarea tuturor instituţiilor de stat, în special a celor cu funcţii de reglementare şi consolidarea sistemului bancar. Totodată aceștia au cerut ca BNM să fie o autoritate mai independentă. Or, la momentul actual, instanțele judecătorești pot să anuleze unele decizii ale Consiliului de administrație al BNM. Și nu în ultimul rând au solicitat înlăturarea problemelor ce derivă din lipsa de transparență a acționarilor băncilor. Furtul miliardului de dolari a fost posibil din cauză că nu se cunoșteau proprietarii reali ai celor trei bănci Banca de Economii, Unibank, și Banca Socială. Respectiv grupul de acționari au abuzat de puterea lor acordându-și credite companiilor afiliate. Ca urmare, banii au dispărut, și doar o nouă investigație, continuare a celei realizate de compania Kroll promite să releve cine sunt proprietarii companiilor off-shor la care au ajuns banii.

Potrivit planului anticriză elaborat de ministerul Economiei, una din prioritățile majore este deblocarea negocierilor cu FMI, Banca Mondială și alți parteneri de dezvoltare externi; organizarea licitației de selectare a băncilor unde vor fi transferate soldurile conturilor trezoreriale și ale instituțiilor publice de la cele trei bănci cu probleme; ”consolidarea credibilității Guvernului prin transparentizarea și promovarea unei comunicări permanente și eficiente cu societatea civilă” pe marginea problemelor legate de criză; aprobarea unui plan ”de asanare a sectorului bancar reieșind din cele mai bune practici internaționale, cu indicarea exactă a costurilor pentru băncile în dificultate” și altele.

Asigurarea transparenței publice a sectorului bancar și financiar și modificarea cadrului legal din sectorul bancar în scopul eliminării posibilităților de interacționare a instituțiilor din acest sector cu jurisdicții ce nu corespund standardelor internaționale de transparență, companii off-shore – aceste acțiuni fac parte din cel de-al doilea grup de priorități. Potrivit autorilor planului ele urmează a fi aplicate în practică abia în următorii doi ani.
Noul plan anticriză a fost transmis spre examinare Guvernului și este prezentat spre consultări publice.