Pictură creştină la Muzeul Naţional de Artă al R. Moldova

Expoziţia cu genericul „De la divinizarea umanului la umanizarea divinului”, găzduită de Muzeul Naţional de Artă al R. Moldova (MNAM), conţine 57 de lucrări de grafică şi pictură cu subiecte religioase, inspirate, în mare, din Vechiul Testament şi Noul Testament. Creaţiile fac parte din patrimoniul MNAM, fiind realizate de autori din Franţa, Germania, Italia, Olanda, Anglia, Rusia, datând din secolele XVI–XIX.

„În decursul existenţei sale milenare, creştinismul a îmbogăţit considerabil atât sferele cultural-artistice, cât şi viaţa cotidiană. Arta creştină a existat dintotdeauna sub două forme – bisericească şi laică.

Lucrând asupra temelor religioase, folosind drept sursă Biblia, artiştii şi-au exprimat uneori în lucrările lor propriile viziuni şi emoţii, aşa încât acestea erau departe de spiritul religios, dar, în schimb, includeau o imensă încărcătură etică şi morală”, se arată în comunicatul de presă al MNAM.

Principala particularitate a artei creştine este capacitatea de a vizualiza prioritatea creaţiei divine asupra existenţei, a veşniciei  asupra temporalului, a liniştii asupra agitaţiei. În majoritatea lor, lucrările de artă creştină reflectă teme eterne precum binele şi răul, fidelitatea şi trădarea, adevărul şi minciuna.

Expoziţia de lucrări de grafică şi pictură cu subiecte religioase de la MNAM va fi deschisă până la 14 februarie 2011.

I.N.