„Oricum nu poţi lua marea cu tine”

„Mi-am găsit un loc lângă tine / prin liniştea cuvintelor”, mărturiseşte Victoria Tătaru în poezia „Loc” pe care o descoperim în cartea „Strigă-mă cu numele tău”. Prin acest volum abia apărut, jurnalista Victoria Tătaru (Gorincioi) îşi face debutul în poezie, aducând cititorului expresia uimirii în faţa imensităţii lumii vizibile şi a celei invizibile. Influenţa poeziei vierene se simte chiar din titlu, dar autoarea nici nu-şi propune să se îndepărteze de modelele existente în literatura română. Ea a inclus în prima sa carte poeme consacrate lui George Bacovia, Nichita Stănescu, Leonard Tuchilatu, Nicolae Dabija şi, desigur, lui Grigore Vieru, despre care scrie: „Un pom înflorit în mijlocul iernii – aşa mi-a părut chipul Poetului / în zorii zilei de 18 ianuarie 2009” („Durere”).

Autoarea mizează pe cursivitatea discursului, pe sinceritatea confesiunilor, a sentimentelor. Mai multe poezii au ca personaje principale fiinţe dragi, tema iubirii fiind dezvăluită în texte precum „Scânteia iubirii”, „Duminica mare”, „Planeta iubirii”, „Cetatea iubirii”, „Mamă, eşti o rază”, în unele versuri răzbat note dramatice: „Curând, buzele mele / vor muşca dintr-ale tale, / ochii – din ochi / şi unghiile – din unghii” („Curând”).

Scrise în cheie tradiţională, unele texte ne sugerează că autoarea şi-ar putea găsi o voce proprie, pe care o desluşim în poemul „Caută-mă”: „Stau ascunsă ca într-o sferă antică, / unde nu există vreun început / şi niciun răspuns”, sau în „Triptic”: „Nu mai privi în urmă, / Oricum nu poţi lua / marea cu tine”. O altă cale, mai sigură, ar fi să se consacre poeziei pentru copii, iar pentru a fi mai convingători în afirmaţia noastră, cităm din poemul „Floare de vis”: „Păpădie, păpădie, / luci de soare pe câmpie, / fărâmiţă de lumină / din cereasca pelerină, / răsărită şi în noapte / pe sub tălpi întârziate”.

Amintim că jurnalista Victoria Tătaru (Gorincioi) a fost redactor la Radio Moldova, a activat în redacţia Emisiuni pentru copii, a participat la realizarea emisiunilor „Licurici”, „Cine-i mai isteţ?”, „Ora copiilor”. După 2003 este implicată în realizarea diferitor proiecte sociale, colaborează cu revista informativ-analitică „Forum civic”.

Irina Nechit