Orice soluţie a CC va fi morală // Observator

Comisia de la Veneţia nu s-a pronunţat împotriva unei soluţii de deblocaere a crizei constituţionale printr-o lege organică care să micşoreze numărul de 3/5 necesar pentru alegerea preşedintelui RM în cazurile de după alegerile parlamentare anticipate provocate de eşecul alegerii preşedintelui. Cei care susţin acest lucru, fie nu au citit textul recomandărilor, fie mint în mod intenţionat.

Iată pasajele respective:

„40. Comisia de la Veneţia menţionează că numai curtea constituţională naţională are autoritatea să asigure o interpretare finală a Constituţiei. De aceea îi revine Curţii Consituţionale din Republica Moldova să decidă dacă, în circumstanţele actuale din ţară, poate fi justificată îndepărtarea de la interpretarea textuală a articolului 78 din Constituţie şi punerea accentului pe contextul constituţional general, permiţând de asemenea ca printr-o lege organică să fie reglementată chestiunea majorităţii necesare pentru alegerea preşedintelui după dizolvare (a Parlamentului), din cauza eşecului în alegere preşedintelui. Cea mai bună soluţie ar fi în mod clar amendarea Constituţiei, după cum a sugerat Comisia de la Veneţia mai înainte”.

„43. Depinde de Curtea Constituţională din Republica Moldova să decidă dacă este justificat, în circumstanţele actuale din ţară, pe care Curtea Constituţională le consideră singulare, să se procedeze în baza interpretării textuale a articolului 78 sau mai degrabă să meargă, bazându-se şi pe experianţa comparativă a altor ţări, pe interpretarea funcţională a Constituţiei pentru a evita continua criză constituţională (vezi mai sus punctele 38-39). ”

Sursa: www.venice.coe.int/docs/2011/CDL-AD%282011%29014-e.pdf

Cu alte cuvinte, orice soluţie propusă de Curtea Constituţională va fi morală, conformă cu experienţa altor state democratice,orice ar spune premierul Vlad Filat.

(N.N.)

The following two tabs change content below.