ONG-urile de media, îngrijorate de maniera în care legiuitorii intenţionează să modifice Codul Audiovizualului

mass-mediaONG-urile de media şi alte organizaţii ale societăţii civile au adoptat o declaraţie prin care dezaprobă operarea modificărilor la Codul Audiovizualului fără consultări prealabile cu societatea civilă şi cer să fie amânată examinarea proiectului de lege. ONG-urile de media dezaprobă secretomania şi graba de care au dat dovadă legiuitorii la elaborarea şi la înregistrarea ca iniţiativă legislativă a unor noi modificări la Codul audiovizualului şi la Legea cu privire la libertatea de exprimare.

“Considerăm inadmisibile încercările de a îmbunătăţi o lege prin încălcarea altei legi, or, în cazul dat, au fost ignorate prevederile Legii nr. 239 privind transparenţa în procesul decizional. Împărtăşim preocupările parlamentarilor pentru suveranitatea reală a spaţiului informaţional naţional şi pentru respectarea demnităţii umane. În acelaşi timp, constatăm cu maximă îngrijorare că noua iniţiativă legislativă conţine stipulări care, fiind adoptate, ar pune în mare pericol atât libertatea presei, cât şi libertatea de exprimare. Facem referire, în principal, la propunerea de a introduce articolul 6 prim în Codul audiovizualului.

Atragem atenţia autorilor proiectului şi asupra necesităţii de a defini cu exactitate criteriile care ar constata că programele transmise/retransmise cad sub incidenţa alin. (2) din Articolul 7 prim. Altfel, prevederea în cauză, devenită normă legală, ar lăsa loc enorm pentru interpretări şi abuzuri, şi ar putea genera procese de judecată interminabile.

Luând în calcul natura extrem de sensibilă a problemelor vizate în proiectul de lege, solicităm să fie organizate şi desfăşurate suficiente dezbateri publice pentru a identifica soluţiile ce ar conferi viitoarelor prevederi juridice coerenţă şi caracter profund democratic, iar procesul de dezbatere publică a acestor modificări să nu fie mimat, prin consultarea formală a unor ONG-uri de media inactive, afiliate politic sau care reprezintă interese politice”, se menţionează în textul declaraţiei. Textul a fost semnat de Asociaţia Presei Electronice, Centrul pentru Jurnalism Independent, Asociaţia Presei Independente, Centrul de Investigaţii Jurnalistice, Asociaţia Telejurnaliştilor Independenţi, Centrul „Acces-Info”, Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare” etc.

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău