Oferta de studii în România // ÎNVĂŢĂMÂNT

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului al României a plasat săptămâna trecută pe site-ul său metodologia de şcolarizare a tinerilor de origine etnică română și a cetățenilor români cu domiciliul în străinătate în învăţământul din România în anul şcolar/universitar 2012–2013.

Cifra de şcolarizare este aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 549/2012, capitolul IX stabilește „numărul de locuri cu finanțare totală sau parțială din bugetul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS) pentru tinerii de origine etnică română și cetățenii români cu domiciliul în străinătate”.

Astfel, tinerii de origine etnică română și cetățenii români cu domiciliul în străinătate se pot înscrie la unităţi şi instituţii de învăţământ de stat din România.

Locurile cu bursă și cu scutire de taxe școlare subvenționate de statul român, prin MECTS, sunt acordate tinerilor de origine etnică română și cetățenilor români cu domiciliul în străinătate care optează pentru înscrierea în unitățile de învățământ cuprinse în cadrul sistemului național de învățământ preuniversitar, respectiv în instituțiile de învățământ superior cuprinse în sistemul național de învățământ superior.

Conform legislaţiei în vigoare, organizarea studiilor universitare în România este următoarea: ciclul I – studii universitare de licență; ciclul II – studii universitare de masterat/rezidențiat; ciclul III – studii universitare de doctorat.

Ocuparea locurilor se efectuează prin concurs, iar înscrierea în învăţământul preuniversitar se realizează la inspectoratul şcolar judeţean pe raza căruia se află unitatea de învățământ, pentru cei care vor efectuarea/continuarea studiilor preuniversitare în România pe locuri fără bursă; la sediul misiunilor diplomatice ale României din Republica Moldova – Chișinău, Bălți și Cahul – pentru absolvenții clasei a IX-a din Republica Moldova sau la Inspectoratul Şcolar al judeţului Iaşi, pentru absolvenții clasei a VIII-a din România și care doresc continuarea studiilor în învăţământul liceal (începând cu clasa a IX-a), pe locuri cu bursă.

Această metodologie se adresează candidaților din Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria, precum și celor din diaspora.

Puteţi afla mai multe detalii pe edu.ro.

Victoria POPA

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)