O valoroasă apariţie editorială

enciclopedieDe curând, la Chişinău, sub egida Institutului de Studii Enciclopedice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a apărut volumul „Sport. Mică enciclopedie” (400 p.). Autorii sunt doi cunoscuţi specialişti în domeniul sportului: conf. univ. Nicolai Ambrosi, membru fondator al Comitetului Naţional Olimpic (CNO) al Republicii Moldova, care a deţinut şi deţine funcţii importante în cadrul acestei instituţii, şi Pavel Brădescu, scriitor şi ziarist sportiv.

Lucrarea a fost recomandată pentru editare de Consiliul Ştiinţific al Institutului de Studii Enciclopedice al Academiei de Ştiinţe al Moldovei, printre recenzenţi aflându-se şi academicianul Teodor Furdui. Volumul este prefaţat de Nicolae Juravschi, dublu campion olimpic, preşedinte al CNO al Republicii Moldova, care menţionează că autorii evocă „cele mai importante victorii înregistrate de zeci de somităţi din lumea sportului, cele mai cunoscute. De asemenea, aceştia readuc în memoria publicului pe unii dintre marii sportivi aproape daţi uitării… Această carte frumoasă popularizează sportul, aduce în atenţia fanilor tuturor probelor sportive personalităţi marcante din Republica Moldova”.

„O selecţie riguroasă din multitudinea de termeni şi noţiuni”

De la bun început, autorii arată că lucrarea „reprezintă o selecţie riguroasă din multitudinea de termeni şi noţiuni, titluri de articole, genuri şi discipline de sport…”, precum şi nume de referinţă ale marilor atleţi ai lumii, inclusiv ale sportivilor din spaţiul românesc din diferite generaţii, care au trăit clipe de glorie pe arene celebre de pe mapamond”.

O pondere importantă în lucrare revine prezentării marilor personalităţi sportive ale Republicii Moldova. În acest context, şi-au găsit locul binemeritat toţi campionii şi medaliaţii olimpici ai Republicii Moldova (care, spre surprinderea unora, nu sunt puţini), medaliaţii la diferite campionate mondiale, europene şi la alte competiţii internaţionale de mare anvergură, unii dintre marii antrenori, conducătorii organismelor sportive naţionale, manageri ai instituţiilor sportive republicane şi orăşeneşti, cadre didactice din învăţământul superior şi mediu de specialitate, medici, cercetători ştiinţifici, ziarişti. Este vorba de personalităţi care, prin înalta lor pregătire profesională şi tenacitate, au contribuit la edificarea mişcării sportive din Republica Moldova şi la afirmarea acesteia pe plan internaţional.

„Sarcină deosebit de dificilă şi anevoioasă”

Ca expresie a interdependenţei dintre o mişcare sportivă naţională şi fenomenul similar existent pe plan mondial, în enciclopedie sunt prezentate unele dintre personalităţile de prim rang ale vieţii sportive internaţionale sau din alte ţări: campioni olimpici şi mondiali, antrenori de mare prestigiu, conducători de organizaţii sportive internaţionale şi naţionale, membri ai CIO, medici, specialişti, inclusiv cei din România. Fişele tuturor personalităţilor incluse în lucrare sunt însoţite de fotografiile acestora. Este de admirat reuşita autorilor de a menţiona în fişe data şi locul naşterii protagoniştilor sau, după caz, a decesului, sarcină deosebit de dificilă şi anevoioasă.

O atenţie importantă este acordată prezentării ramurilor de sport şi a unor probe sportive. De regulă, fişele ramurilor de sport cuprind, pe scurt, istoricul sportului respectiv, iar în multe cazuri – denumirea federaţiei internaţionale care îl guvernează, anul fondării acesteia, numărul de membri afiliaţi, informaţii esenţiale privind sistemul competiţional oficial, denumirea federaţiei naţionale de specialitate a Republicii Moldova şi scurte date privind practicarea ramurii de sport în ţară. De cele mai multe ori, prezentarea probelor sportive, a unor procedee sau aparate sportive este însoţită de fotografiile corespunzătoare, de foarte bună calitate, toate acestea întregind caracterul instructiv, didactic şi documentar al lucrării.

Termeni din domeniile antrenamentului sportiv

Totodată, lucrarea defineşte termeni şi noţiuni din domeniile antrenamentului sportiv, sistemului competiţional, aparaturii sportive, bazei materiale, cercetării ştiinţifice şi asistenţei medicale, olimpismului ş.a. Demn de o enciclopedie este faptul că termenii împrumutaţi din alte limbi desemnând ramurile de sport, unele probe, procedee, aparate sportive ş.a. conţin şi indicaţii etimologice, de pildă: „gimnastică” (gr. gymnastiké), „antrenor” (fr. entraîneur), „competiţie” (fr. compétition), „doping” (engl. doping – a se droga), „fileu” (fr. filet), „fotbal (engl. football, foot – picior, ball – minge), „floretă” (fr. fleuret) ş.a.

Este salutară iniţiativa autorilor de a prezenta cititorilor organismele guvernamentale şi neguvernamentale de conducere a sportului din Republica Moldova, instituţiile abilitate cu promovarea valorilor olimpismului şi sportului, principalele cluburi şi baze sportive, instituţiile de stat de învăţământ sportiv – superior şi mediu, sistemul de asistenţă medicală a sportivilor.

La sfârşitul volumului sunt ataşate cinci valoroase anexe: posterele „Republica Moldova la Jocurile Olimpice” şi „Sportivii Moldovei medaliaţi la Jocurile Olimpice” conţinând numele şi fotografiile sportivilor, medaliile obţinute, de asemenea, informaţii succinte despre CNO al Republicii Moldova şi Comitetul Internaţional Olimpic; tabelul centralizator „Sportivii Moldovei medaliaţi la Jocurile Olimpice 1960–2012” cuprinzând numele şi prenumele laureaţilor, medaliile obţinute de fiecare, ramura de sport, proba şi ediţia Jocurilor Olimpice în care s-au obţinut medaliile;„Pictograme ale probelor sportive olimpice de vară Beijing 2008” şi „Pictograme ale probelor sportive olimpice de iarnă Soci 2014”, fapt ce sporeşte valoarea documentară şi instructivă a enciclopediei.

„Pasiunea pentru un lucru bine făcut”

„Sport. Mică enciclopedie” este redactată clar şi concis în concordanţă cu cerinţele privind elaborarea unei lucrări de o asemenea anvergură. Este evidentă excelenta pregătire teoretică şi practică a autorilor, preocuparea lor pentru tratarea temeinică şi echilibrată a temelor, pasiunea lor pentru un lucru bine făcut. De remarcat excelenta prezentare grafică a lucrării şi coperta sugestivă a acesteia.

„Sport. Mică enciclopedie” este o lucrare deosebit de valoroasă şi utilă, care contribuie în mod fericit la îmbogăţirea literaturii sportive din spaţiul limbii române. Ea se adresează nu numai lumii sportului, ci unui spectru larg de cititori interesaţi de valorile sportive şi olimpice. Reieșind din valoarea incontestabilă a lucrării consider ca aceasta să fie înaintată la concursul pentru lucrări științifice de valoare în cadrul Salonului Internațional de Carte 2014.

Constantin Matache, șef al Serviciului relații sportive internaționale al Ministerului Tineretului și Sportului al României, 1998–2001, ex-membru al Comitetului Olimpic Român.

Bucureşti, august 2014

The following two tabs change content below.