O groază de nereguli au fost depistate pe drumurile recent reabilitate din Chișinău

Deși recepția lucrărilor pe străzile V. Alecsandri și C. Negruzzi a fost făcută, conform contractului, la 22 noiembrie 2016, cele peste 200 de rebuturi, doar pe str. V. Alecsandri, nu au fost înlăturate nici în prezent. De asemenea, luarea în primire a lucrărilor pe bulevardul central a fost făcută la 29 iunie curent, chiar dacă reparaţiile sunt în toi. Și aici, în timpul recepției lucrărilor, au fost înregistrate pierderi ce urmează să fie înlăturate de către întreprinderile municipale și Compania „Egis International”, responsabilă de calitatea lucrărilor.

Victoria Popa

Oleg Poiată, şeful Direcţiei generale transport, ne-a declarat că o dată la două zile se efectuează inspectarea lucrărilor pe artera principală a capitalei: „Ieri (n.r. – 16 august), am depistat 30 de rebuturi după inspectarea bulevardului central. Cele mai grave sunt conexiunile cu străzile adiacente, care nu intră în proiect, dar trebuie făcute din sursele primăriei. Acestea vor fi executate de către întreprinderile municipale. Trebuie demontate barele de acces, panourile de publicitate instalate abuziv de către unii agenți economici, pilonii primăriei și cablurile de internet. De aşijderea, trebuie ridicate ghiveciurile de pe pista de bicicliști şi reparate cele trei subterane de pe străzile C. Negruzzi, Ciuflea și Ismail”, a indicat Poiată.

Irina Boșca, asistentă de proiect la „Egis International”, ne-a precizat că suprafața destinată parcărilor pe cele trei străzi va constitui: 900 metri pătrați pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 6.000 metri pătrați pe str. V. Alecsandri, 5.000 de metri pătrați pe bd. C. Negruzzi.

După aceste lucrări „urmează să fie aliniate stațiile de transport public la nivelul pavajului, pentru că sunt situate cu o treaptă mai sus. Unele stații de transport public trebuie strămutate pentru ca persoanele cu dizabilități să aibă acces la ele și să nu creeze pericol pentru pietoni, întrucât este prea mică distanța dintre carosabil și unele stații de transport public, după care urmează scoaterea pilonilor vechi și conectarea iluminatului stradal”, ne-a comunicat șeful Direcției transport.

În prezent, se lucrează la punerea pavajului pe bulevard, pentru ca, până la 27 august curent, această lucrare să fie încheiată. Celelalte lucrări vor fi finalizate până la mijlocul lui octombrie curent. Compactarea, montarea pavajului, orice rebut va fi semnalat şi înlăturat obligatoriu de către Compania „Egis International”.

Unde va fi utilizat pavajul vechi?

În ce priveşte pavajul de granit scos din fața Teatrului Național „Mihai Eminescu” și a Sălii cu Orgă din Chișinău, funcţionarul ne-a declarat că este depozitat pe str. Mesager, la ÎM „Exdrupo”. „Nu se va pierde, consilierul municipal Ion Ștefăniță a venit cu o solicitare pentru o parte din acest pavaj din granit, pentru a-l pune în fața unui muzeu din capitală”, ne-a asigurat el. De asemenea, în cadrul unei ședințe s-a discutat despre cele 15 cereri depuse pentru reutilizarea acestui material. Primăria va decide ce se va face cu el. Unele primării din suburbii cer să îl utilizeze în localități, precum și unii administratori de grădinițe, școli, asociații de locatari. Tot materialul va fi folosit în spațiul public. În 10–15 zile se va decide cum va fi distribuit”, ne-a explicat el.

67.590 metri pătrați de pavaj nou pe bulevardul central

Suprafața totală de pavaj care se va așterne pe bdul Ştefan cel Mare şi Sfânt este de 67.590 metri pătrați, din care au rămas neacoperiţi circa 15.000 metri pătrați. Acesta susține că pe bulevardul central și pe cele două străzi care fac parte din primul pachet BERD1 – str. V. Alecsandri și bd. C. Negruzzi – căile de acces pentru persoanele cu dizabilități sunt deja amenajate. Despre aceleaşi străzi, Poiată ne-a mai spus că „după contract, recepția lucrărilor a fost făcută la 22 noiembrie 2016, iar pentru Ștefan cel Mare şi Sfânt la 29 iunie curent”.

În timpul recepției lucrărilor a fost depistată „o listă lungă de rebuturi pe artera principală”. Potrivit acestuia, reprezentanții „Egis International” vor transmite lista de nereguli SRL DELTA ACM-93 pentru a le înlătura, iar înainte de semnarea proceselor finale, se va verifica dacă rebuturile au fost înlăturate pentru a semna procesul-verbal de recepție finală a lucrărilor.

Negruzzi și V. Alecsandri nefinalizate

Bulevardul C. Negruzzi, potrivit funcţionarului, nu este finalizat complet, este necesară coborârea opririi, construcția conexiunilor și sensul giratoriu de lângă Academia de Știinţe a Moldovei. Pe str. V. Alecsandri trebuie executate conexiunile la străzi, scoaterea cablurilor instalate ilegal de către operatorii de internet, executarea marcajului și instalarea indicatoarelor rutiere, a pilonilor care vor delimita partea pietonală de terenul destinat parcărilor.

În ce priveşte criteriile după care au fost amenajate pistele de bicicliști, care au lățimea de un metru, Poiată ne-a declarat că aceeaşi dimensiune este întâlnită și în unele state europene. „Lățimea nu este o problemă, ci conectarea între ele. Pistele sunt construite conform standardelor proiectului elaborat și realizat de „Chișinău-proiect”, a precizat el.

Această rubrică este realizată cu suportul financiar al Ambasadei Finlandei la București. Responsabilitatea pentru conținutul materialelor publicate aparține autorului și nu reflectă neapărat poziția Ambasadei.